info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/bevanda.jpg

Akademik Prof.dr.sc. MILENKO BEVANDA

Mostar

redoviti profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterolog i hepatolog, primarijus

Biografija

Milenko Bevanda rođen je 1958. godine u Mostarskom Cernu, Čitluk, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984., magistrirao 2004., doktorirao 2006., naslov disertacije „Učinak hipertermičke kemoimunoterapije na karcinomatozu peritoneuma u miševa“. Radi na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru i u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Obavlja dužnost dekana Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2013., a voditelj je Kliničkog odjela za Gastroenterologiju Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru i pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Voditelj je doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu, kao i glavni urednik znanstvenog časopisa Medicina Academica Mostariensia. Područje znanstvenog interesa: bolesti jetre, upalne bolesti crijeva i tumori debelog crijeva. Član je nekoliko ekspertnih skupina na razini BiH iz oblasti gastroenterohepatologije. Voditelj je više znanstvenih projekata, kliničkih studija, kao i suradnik na tri Interreg IPA Projekta prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina. Crna Gora. U više  doktorata bio je mentor doktorandima. Publicirao je veći broj znanstvenih i stručnih radova od toga preko 40 u CC časopisima.

Recenzirao je više znanstvenih radova u raznim časopisima, kao i nekoliko stručnih knjiga. Koautor i autor pet stručnih knjiga. Istakao se u organizaciji međunarodnih Kongresa i simpozija iz oblasti gastroenterologije, hepatologije i pretilosti. Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu. Suradni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske od 2018.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH