info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/AkademikAsimKurjak-180x320.jpg

Akademik Prof. dr. ASIM KURJAK

Zagreb

Specijalista ginekolog

Redovni član više akademija

Biografija

Rođen 1942. godine. Studirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje diplomira 1966. godine. Od 1971-1972. poslijediplomski studij na Sveučilištu u Londonu; 1974. položio specijalistički ispit iz ginekologije i porodništva; 1977. doktorat. Profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sarajevu.

Profesor Emeritus na sveučilištu Sarajevo School of Science and Technology.

Predsjednik Međunarodne akademije perinatalne medicine.

Objavio 1.217 znanstvenih i stručnih tekstova. Članci kojima je autor ili koautor citirani su prema podacima Google Scholar baze podataka 16.322 puta; h-indeks 70 (podaci na datum 9.8.2023.).

Napisao ili uredio 123 knjige što su objavljene na 12 svjetskih jezika i po tome je jedan od najproduktivnijih svjetskih znanstvenika.

Dobitnik mnogobrojnih nagrada: državna nagrada za mlade znanstvenike (1971), Republička nagrada “Ruđer Bošković” za znanstveni rad (1985), Nagrada HAZU “J.J. Strossmayer” za najbolje znanstveno djelo (1990), Nagrada HAZU za medicinsku znanost (1994), Nagrada “Europski krug” (1996), Nagrada “William Liley” za najbolji znanstveni rad iz fetalne dijagnostike i terapije (1998), “Maternity Prize”, Nagrada Europske udruge za perinatalnu medicinu za doprinos u području perinatalne medicine (2000), odlikovanje predsjednika RH “Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića” (2001), visoko odličje Hrvatskog liječničkog zbora “Pavao Čulumović” (2003), Erich Saling perinatal prize (2011), Lifetime Achievement Award, nagrada Međunarodne akademije perinatalne medicine (2015).

Redoviti je član Ruske akademije znanosti i umjetnosti, Europske Akademije znanosti i umjetnosti, Svjetske akademije znanosti i umjetnosti, Međunarodne Akademije za humanu reprodukciju, Akademije znanosti regije Puglia u Italiji i Akademije medicinskih znanosti Katalonije, a počasni je član Američkog instituta za ultrazvuk u medicini i biologiji. Član Akademije znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Bivši je predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (od 2000. do 2005.) i Svjetske udruge perinatalne medicine. Trenutno je predsjednik Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu, voditelj Odbora za edukaciju Svjetske udruge perinatalne medicine, osnivač i direktor Ian Donald Škole ultrazvuka u medicini i biologiji.

Glavni urednik časopisa Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Doctor Honoris Causa na Sveučilištima u Banja Luci, Budimpešti, Barceloni,  Bukureštu, Ateni, Montevideu, Moskvi, Tomsku, Buenos Airesu, Petrogradu, Moskvi, Tirani, Khartoumu.

Počasni je član 15 međunarodnih udruženja. Član uredništava nekoliko međunarodnih časopisa.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH