info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Razred za medicinske nauke

Razred za medicinske nauke Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni u Hercegovini (IANUBiH) će, kao i drugi razredi poticati razvoj medicinskih nauka iz svih medicinskih oblasti, izražavajući spremnost za promjene koje su primjerene vremenu i potrebama sredine iz koje potiče i u kojoj egzistira. Razred će raditi u skladu sa kriterijima i vrijednostima prihvaćenim u svjetskoj nauci, a težnja dostizanja naučne istine, naučne i stručne izvrsnosti će biti jedini kriterij i ideal njenog djelovanja.

Razred je otovren za sve ambiciozne i kretaivne pojedince, kojima nije primarno članstvo nego produktivni i merljiv rad, koji žele da stalno unapređuju svoju struku i čine naučne pomake, na dobrobit svoje sredine i svih ljudi u lokalnoj zajednici i šire.

Radit ćemo u skladu sa kriterijima i vrijednostima prihvaćenim u svjetskoj medicini i nauci, a težiti dostizanju naučne istine i stručne i naučne izvrsnosti.

Razred će svoje naučne projekte sprovoditi u saradnji sa drugim naučnim institucijama u našoj zemlji i inostranstvu. Uvažavajući činjenicu da je državna akademija (ANUBiH) najviša naučna institucija nauka i umjetnosti u našoj zemlji, nastojat ćemo uspostaviti dobru saradnju sa Medicinskim odjeljenjem ANUBiH i neće svojim aktivnostima osporavati autoritet i relativizirati značaj ovog odjeljenja.

Osmislit ćemo i provoditi naučne i stručne projekte, organizirati stručne i naučne skupove, ostvarivati kontakte i saradnju sa našim uspješnim ljudima i prijateljima u zemlji i instranstvu. Skretat ćemo pažnju javnosti na upješne pojedince i grupe i pronalaziti načina da ih stimulišemo kako bi ih potakli da smjere svoje intelektulane potencijale da u svojim oblastima naprave vidljive pozitivne pomake.

Vodit ćemo se činjenicom da je nauka opšte dobro i da je ona pokretačka snaga svakog društva. Ona je temelj duhovnog i materijalnog napretka i preobražaja kome treba da teži svaka zajednica. Napredak u medicini u jednom području neminovno dovodi do napredovanja i drugih srodonih dsciplina. Nastojat ćemo da kroz vrijeme afirmišemo sve medicnske disicpline, ne samo kliničke, nego i bazične i one u obasti javnog zdravsta. Njegovat ćemo princip izvrsnosti i internacionalne prepoznatjivosti. Poticat ćemo, prije svega mlade, da više publiciraju u međunarodnim indeksiranim časopisima, jer samo na taj način možemo sustizati bolje od nas.

Voditelj Razreda medicinskih nuaka
Akademik prof. dr. Osman Sinanović

1.      Akademik prof.dr.med.sc. Osman Sinanović – VODITELJ
2.      Akademik Prof.dr. Miro Jakovljević, redovni član
3.      Akademik Prof.dr.sc. Asim Kurjak, redovni član
4.       Akademkinja Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, redovni član
5.       Akademik dr.sc.med. Emir Fazlibegović, redovni član
6.        Akademik Prof.dr. Mustafa Sefić, redovni član
7.       Akademik prof.dr.sc. Milan Stanojević, redovni član
8.        Prof.dr.sc. Adem Salihagić, suradni član
9.      Akademik Mirza Žižak, redovni član
10.      Prof.dr.sc. Sulejman Kendić, suradni član
11.      Prof.dr.sc. Sanja Sefić Kasumović, suradni član
12.      Akademik prof.dr. Miralem Pašić, redovni član
13.      Prof.dr. Emin Sofić, suradni član
14.      Akademik prof.dr.sc. Krešimir Pavelić, redovni član
15.      Akademik prof.dr.sc. Nikica Gabrić, redovni član
16.      Prof.dr.sc. Vedran Hadžić, suradni član
17.      Akademik Emir Veledar, redovni član
18.      Akademik Milenko Bevanda, redovni član
19.      Prof.dr.med.sc. Izet Pajević, suradni član
20.      Prof.dr. Tamer Bego, suradni član
21.      Prof.dr. Tanja Dujić, suradni član
22.      Akademik Prof. dr. Halima Resić, redovni član
23.      Prof.dr.sc. Šefik Hasukić, suradni član
24.      Akademik prof.dr.sc. Sandra Kraljević Pavelić, redovni član
25.      Doc.prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić, suradni član
26.      Doc.dr.sc. Edin Međedović, suradni član
27.      Doc.dr.sc. Suada Tinjić, suradni član
28.      Prof.dr.sc. Snežana Crnogorac, suradni član
29.      Prof.dr.med.sc. Zlatan Fatušić, suradni član
30.      Akademik Dragan Babić, redovni član
31.      Prof.dr. Fahir Bečić, suradni član
32.      Akademik prof.dr.sc. Norman Sartorius, redovni član
33.      Akademik prof.dr.sc. Srećko Gajović, redovni član
34.      Akademik prof.dr.sc. Krešimir Rotim, redovni član
35.      Prof.dr.sc. Rado Žic, suradni član
36.      Prof.dr.sc. Monika Tomić, suradna članica
37.      Dr.sc. Sanja Tomasović, suradna članica
38.      Akademik Aleksandar Ljubić, redovni član
39.      Akademik Zorancho Petanovski, redovni član
40.      Akademkinja Vida Demarin, redovna članica
41.      Akademkinja Vanja Bašić Kes, redovna članica
42.      Prof.dr.sc. Azra Alajbegović, suradna članica
43.      Prof.dr.sc. Mirsad Muftić, suradni član
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH