info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Razred za medicinske nauke

Razred za medicinske nauke Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni u Hercegovini (IANUBiH) će, kao i drugi razredi poticati razvoj medicinskih nauka iz svih medicinskih oblasti, izražavajući spremnost za promjene koje su primjerene vremenu i potrebama sredine iz koje potiče i u kojoj egzistira. Razred će raditi u skladu sa kriterijima i vrijednostima prihvaćenim u svjetskoj nauci, a težnja dostizanja naučne istine, naučne i stručne izvrsnosti će biti jedini kriterij i ideal njenog djelovanja.

Razred je otovren za sve ambiciozne i kretaivne pojedince, kojima nije primarno članstvo nego produktivni i merljiv rad, koji žele da stalno unapređuju svoju struku i čine naučne pomake, na dobrobit svoje sredine i svih ljudi u lokalnoj zajednici i šire.

Radit ćemo u skladu sa kriterijima i vrijednostima prihvaćenim u svjetskoj medicini i nauci, a težiti dostizanju naučne istine i stručne i naučne izvrsnosti.

Razred će svoje naučne projekte sprovoditi u saradnji sa drugim naučnim institucijama u našoj zemlji i inostranstvu. Uvažavajući činjenicu da je državna akademija (ANUBiH) najviša naučna institucija nauka i umjetnosti u našoj zemlji, nastojat ćemo uspostaviti dobru saradnju sa Medicinskim odjeljenjem ANUBiH i neće svojim aktivnostima osporavati autoritet i relativizirati značaj ovog odjeljenja.

Osmislit ćemo i provoditi naučne i stručne projekte, organizirati stručne i naučne skupove, ostvarivati kontakte i saradnju sa našim uspješnim ljudima i prijateljima u zemlji i instranstvu. Skretat ćemo pažnju javnosti na upješne pojedince i grupe i pronalaziti načina da ih stimulišemo kako bi ih potakli da smjere svoje intelektulane potencijale da u svojim oblastima naprave vidljive pozitivne pomake.

Vodit ćemo se činjenicom da je nauka opšte dobro i da je ona pokretačka snaga svakog društva. Ona je temelj duhovnog i materijalnog napretka i preobražaja kome treba da teži svaka zajednica. Napredak u medicini u jednom području neminovno dovodi do napredovanja i drugih srodonih dsciplina. Nastojat ćemo da kroz vrijeme afirmišemo sve medicnske disicpline, ne samo kliničke, nego i bazične i one u obasti javnog zdravsta. Njegovat ćemo princip izvrsnosti i internacionalne prepoznatjivosti. Poticat ćemo, prije svega mlade, da više publiciraju u međunarodnim indeksiranim časopisima, jer samo na taj način možemo sustizati bolje od nas.

Voditelj Razreda medicinskih nuaka
Akademik prof. dr. Osman Sinanović

1.      Prof.dr.med.sc. Osman Sinanović – VODITELJ
2.      Akademik Prof.dr. Miro Jakovljević, redovni član
3.      Akademik Prof.dr.sc. Asim Kurjak, redovni član
4.       Akademkinja Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, redovni član
5.       Dr.sc.med. Emir Fazlibegović, suradni član
6.        Akademik Prof.dr. Mustafa Sefić, redovni član
7.       Prof.dr.sc. Milan Stanojević, suradni član
8.        Prof.dr.sc. Adem Salihagić, suradni član
9.      Prof.dr.sc. Mirza Žižak, suradni član
10.      Prof.dr.sc. Sulejman Kendić, suradni član
11.      Prof.dr.sc. Sanja Sefić Kasumović, suradni član
12.      Prof.dr. Miralem Pašić, redovni član
13.      Prof.dr. Emin Sofić, suradni član
14.      Doc.dr.sc. Selma Porović, suradni član
15.      Prof.dr.sc. Krešimir Pavelić, suradni član
16.      Prof.dr.sc. Nikica Gabrić, redovni član
17.      Prof.dr.sc. Edvin Dervišević, suradni član
18.      Prof.dr.sc. Vedran Hadžić, suradni član
19.      Prof.dr.sc. Emir Veledar, suradni član
20.      Prof.dr.sc. Milenko Bevanda, suradni član
21.      Prof.dr.med.sc. Izet Pajević, suradni član
22.      Prof.dr. Tamer Bego, suradni član
23.      Prof.dr. Tanja Dujić, suradni član
24.      Akademik Prof. dr. Halima Resić, redovni član
25.      Akademik Prof. dr. Izet M. Mašić, redovni član
26.      Prof.dr.sc. Šefik Hasukić, suradni član
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH