info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/vedran.jpg

Prof. dr. sc. VEDRAN HADŽIĆ, dr. med.

Ljubljana

Vandredni profesor na Katedri za medicinu sporta
Fakultet za sport u Ljubljani

Biografija

Vedran Hadžić rođen je u Tuzli, 30. Novembra 1975. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Ljubljani 2003., gdje je 2014.  godine doktorirao na području biomedicinskih nauka na temu prevencije sportskih ozljeda kod odbojkaša. Od 2004. godine radi na Fakultetu za sport Univerziteta u Ljubljani, prvo kao asistent, a od 2015. godine kao docent i od 2020. godine kao vanredni profesor. Od 2016. godine je vođa Katedre za medicinu sporta i Laboratorija za sportsko-medicinsku dijagnostiku. Istovremeno vrši i dužnost skrbnika magistarskog programa kineziologije – sport i zdravlje na Fakultetu za sport u Ljubljani.

Bio je pozvani predavač na International conference on medical fitness and corrective exercise, Istanbul, Turska, december 2019 ter je vodio Izokinetičku radionicu na 16. Svjetskom kongresu medicine sporta oktobra 2016. godine u  Ljubljani. Predstavnik je Slovenije u istraživačkoj grupi NATO saveza koja se bavi prevencijom povreda u pripadnika oružanih snaga članica.

Autor je preko 40 znanstvenih članaka u međunarodnim indeksiranim revijama, preko 40 stručnih članak i ima h-indeks10. Pored toga je bio mentor i komentor doktorskim studentima te je surađivao kao mentor i komentor na brojnim diplomskim i magistarskim radovima.  Član je uredničkog odbora međunarodne indeksirane revije Isokinetic and Exercise Science te gostujući urednik međunarodne indeksirane revije Applied Sciences. Recenzent je u brojnim međunarodnim revijama.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH