info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Razred tehničkih i prirodno-matematičkih nauka

Immanuel Kant, njemački filozof iz 18. stoljeća, je tvrdio da je “najteži problem za čovjeka edukacija.” Kant je vjerovao da su edukacija i obrazovanje teže od vlasti i umjetnosti. Iz perspektive sociologije, obrazovanje je proces uz pomoć kojeg se ljudsko društvo izgrađuje fizičke i mentalne karakteristike koje se prenose s jedne generacije na drugu. Ustvari, ljudi koji se trude da budu u stalnoj edukaciji, oni također utječu na edukaciju budućih generacija.

Prvi ajeti koji su objavljeni poslaniku Muhammedu, bili su prvi pet ajeta sure „Alek“, u kojima Allah, dž,š., kaže: „Čitaj (uči, studiraj, edukuj se, istražuj, opameti se) u ime Gospodara tvog…“. (Alak, 1).  U prvom ajetu sure El-Kalem se kaže: “Kunem se perom i ono što oni pišu” (Kalem 1).

Promjene i trijumf u svakoj državi će doći na dan kada se njeni stanovnici budu principijelno držali svoje vjere, da se posvete njoj svom svojom snagom i voljom, da se obrazuju i da u praksi to znanje koje su dobili sprovedu.

Sama riječ “učeni” spominje se 224 puta u Kur'anu. Ime Boga “Sveznajući” se spominje 185 puta, “znanje” se spominje 375 puta, u Sahihu imama el-Buharije, postoji posebno poglavlje pod nazivom “znanje”, koje sadrži 102 hadisa u kojem se spominje riječ znanje, mudrost, nauka, itd. Ove plemenite riječi osim što otkrivaju mudrost i vrijednost znanja i promoviraju njegovo sticanje, one predstavljaju i osnovu za uspostavu sistema koji se danas koriste za obradu velikih podataka.

Nema sumnje da je znanje jedan od glavnih potreba i uslova za osnivanje i napredak pojedinca i društva. Potreba za znanjem i saznanjem nikad se neće ugasiti; kao što je tijelo potrebno za hranom, tako je znanje hrana za um i dušu.

Razred za tehničke i prirodno – matematičke nauke Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni u Hercegovini (IANUBiH) će, kao i drugi razredi poticati razvoj tehničkih i prirodno – matematičkih oblasti, izražavajući spremnost za promjene koje su primjerene vremenu i potrebama sredine iz koje potiče i u kojoj egzistira.

Da bismo mogli da učimo i stičemo znanje u vremenu u kojem živimo, u vremenu nezamislivom bez tehnologije i tehnike, posebno mjesto u Akademiji će da čini Razred za tehničke i prirodno-matematičke nauke koji će provoditi istraživačku djelatnost u okviru same Akademije i njenih tijela, ali isto tako i u matičnim ustanovama članova razreda – Univerzitetima, fakultetima, Institutima i laboratorijama. Naučna istraživanja obuhvaćena ovim razredom su područja:

 • Arhitekture – arhitektonski uzorci, biroi, elementi, građevine, građevinski materijali, historija i vjerska arhitektura, konstrukcije, namještaj, prostorno planiranje, sakralna arhitektura i urbanizam;
 • Elektrotehnike i energetike – akumulatori, mašine, elektroenergetika, kontrolno i elektronsko inžinjerstvo, mjerenja, signali, goriva i gorivne ćelije, izmjenjivački toplote, naftne tehnologije, nuklearne tehnologije, obnovljiva energija, rudnici i vodene turbine;
 • Geodezija i građevinarstva – građevine, građevinski inžinjeringa, hidrotehnika, građevinski materijali, narodno neimarstvo
 • Informatike – baze podataka, harver, softver, kvantna informatika, logička kola, matematička optimizacija, programiranje, programske paradigme, vještačke inteligencije, algoritmi mašinskog učenja, računarski podaci i sigurnost mreža,
 • Biomedicinskog inžinjerstva – biomedicinskim signalima i sistemima, kliničkim inžinjeringom, medicinskim uređajima, biomaterijali,
 • Mašinstva – dizalice, hemijsko inžinjerstvo, izmjenjivači toplote, prenos toplote, pumpe, vodene turbine, obrada materijala i proizvodnog mašinstva, primijenjene i eksperimentalne mehanike
 • Rudarstva – razvoj naftnog rudarstva, zaštita okoliša
 • Saobraćaja
 • Bio i prehrambene tehnologije
 • Namjenske industrije
 • Matematike – bazična matematika, elementarna i višedimenzionalna geometrija i topologiju, teorija dimenzije, teorija oblika i teorija homologije. Razvijat će se matematičke metode koje se primjenjuju u problemima statike, kinematike i dinamike arhitektonskih konstrukcija. Istraživat će se filozofski aspekti prirodnih nauka i matematike, odnos matematike prema umjetnosti, te historija matematičkih i drugih egzaktnih nauka s posebnim naglaskom na doprinos BiH naučnika na svjetskom nivou.
 • Fizika – istraživanja u atomskoj i nuklearnoj fizici, fizici elementarnih čestica, fizici čvrstih stanja i klasičnoj fizici, te na interdisciplinarnim vezama fizike s drugim naukama. Također se istražuju filozofski aspekti prirodnih znanosti.
 • Biologija – šumarska i poljoprivredna genetika, molekularna genetika, kompleksno područje mikrobiologije, područje makrofaune i mikrofaune, ekologije, fiziologije, imunobiologije i biohemije.

Isto tako, istraživat će se opća pitanja nauke i obrazovanja vezana uz tehnološki razvoj, inovacije i razvoj privrede, posebice novih industrija i nadolazećih tehnologija.

Razred čine redovni i suradni članovi sa vidljivim međunarodnim scintimetrijskim parametrima koji djeluju uz pomoć administrativnog sekretara. Jezik scintimetrijskih podataka je jedini razumljivi jezik ovog razreda, jer lažno je znanje štetnije od neznanja.

Radu i prepoznatljivosti Razreda za tehničke i priodno – matematičke nauke posebno će doprinositi i naučna vijeća koja ćemo formirati u Razredu, a koja će da okupljaju eminentne naučnike i stručnjake iz područja tehničkih i biotehničkih nauka sa ciljem poticanja, organizacije, koordinacije i pomaganja istraživanja.

Ako čovjeku date ribu nahranit ćete ga za jedan dan, ako ga naučite loviti ribu, nahranit ćete ga za cijeli život. Stoga, članovi Razreda za tehničke i prirodno – matematičke nauke i naučna vijeća će da doprinose razradi i definiranju stavova Akademije o pitanjima razvoja nauke, obrazovanja, tehnologije i privrede, kao i sveukupnog razvoja Bosne i Hercegovine. Kao što bi Konfučije rekao: Bit znanja je da ako ga posjedujete, primijenite ga; ako ne, priznajte svoje neznanje.

Ovaj uvod završavam mudrim riječima Abrahama Maslova:  „Ili ćeš koračati napred u razvoj ili ćeš koračati nazad u sigurnost.“

Voditelj Razreda tehničkih i prirodno – matematičkih nauka

1.        Doc.dr.sc. LEJLA GURBETA POKVIĆ, suradni član, VODITELJ
2.        Akademik prof.dr.sci. Almir Badnjević, redovni član
3.        Prof.dr.sc. Faik Uzunović, suradni član
4.        Prof.dr.sc. Elvir Zlomušica, suradni član
5.        Prof.dr.sc. Muhamed Sućeska, suradni član
6.        Prof.dr.sc. Sanja Damjanović, suradni član
7.        Prof.dr. Tamer Bego, suradni član
8.        Prof.dr. Tanja Dujić, suradni član
9.        Prof.dr. Slavenka Vobornik, suradni član
10.      Leandro Pecchia (UK)
11.      Damijan Miklavčić (Slovenija)
12.      Saverio Stranges (Kanada)
13.      Jari Hyttinen (Finska)
14.      Arti Ahluwalia (Italija)
15.      Prof. Dr. Thomas Klapötke (Njemačka)
16.      Prof.dr. Tarik Uzunović, suradni član
17.      Prof.dr.sc. Nedim Suljić, suradni član
18.      Akademik prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić, redovni član
19.      Akademik prof.dr.sc. Rasim Gačanović, redovni član
20.      Dr. Krsto Mijanović, suradni član
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH