info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/tamer.jpg

Prof. dr. Tamer Bego

Sarajevo

Vanredni profesor iz oblasti Kliničke biohemije, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
Prodekan za međunarodnu saradnju, Univerzitet u Sarajevu, Farmaceutski fakultet
Voditelj Erasmus+ CBHE projekta -IQPharm
FEBS edulacijski ambasador za Bosnu i Hercegovinu

Biografija

Dr. Sc. Tamer Bego je prodekan za međunarodnu saradnju i vanredan profesor iz oblasti kliničke biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Diplomirao je 2007 godine kao najbolji student generacije i dobitnik je počasnog priznanja ,,Zlatna povelja Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao je iz genetike i doktorirao na farmaceutskim naukama i specijalista je medicinske biohemije. Dobitnik je nekoliko stipendija za istraživački boravak u inostranim institucijama, uključujući Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitetsku bolnicu Karlovog Univerziteta u Hradec Kralove i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Portu.

Pored proučavanja molekularnih mehanizama i uticaja kandidatih gena na patofiziologiju dijabetesa tipa 2, pretilosti i metaboličkog sindroma, njegovo istraživanje je povezano i sa proučavanjem najvažnijih biomarkera za rano otkrivanje ovih bolesti, kao i njihovu povezanost sa upalom i oksidativnim stresom. Takođe, jedan deo istraživanja zasnovan je na analizi genetskih varijanti koje su relevantne za personalizovanu terapiju i medicinu. Sudjelovao je u dijelu projekta u kojem je analizirao utjecaj mikroRNA na ekspresiju gena i njihovu ulogu u patofiziologiji osteoporoze. Jedan od najnovijih fokusa njegovog istraživanja jeste analiza najnovijih biohemijskih, imunohemijskih i getetičkih biomarkera u dijagnostici i procjeni težine kliničke slike COVID19 pacijenata kao i procjeni potencijalnih komplikacija nakon preležane infekcije.

Voditelj je konzorcijuma u projektu Erasmus +programa za podizanje kapaciteta u polju visokog obrazovanja pod nazivom: „Inovacije alata za procjenu kvaliteta za studije farmacije u Bosni i Hercegovini – IQPharm“. Aktivan je član udruženja čiji su najvažniji ciljevi promocija naučnih i stručnih oblasti u medicinskoj biohemiji i molekularnoj dijagnostici, kao i biomedicinskom inženjerstvu. Potpredsjednik je Društva za medicinsko i biološko inženjerstvo Bosne i Hercegovine, a od 2019. također je imao značajnu funkciju kao edukacijski ambasador FEBS-a za Bosnu i Hercegovinu.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH