info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Razred za mlade naučnike

U razred mladih naučnika i umjetnika IANUBiH se primaju mladi naučnici sa doktoratom nauka i umjetnici starosti do 45 godina koji su svojim ranim naučnim odnosno umjetničkim radom pokazali izvrsnost. Prijem mladog naučnika u razred se odvija po prijedlogu dva redovna člana akademije i shodno utvrđenim kriterijima. Drugi mladi (studenti doktorskih studija, magistri nauka), mogu, po odluci voditelja, privremeno biti angažovani na projektima.

Razred za mlade naučnike i umjetnike je osnovan s ciljem razvoja nauke i umjetnosti kroz stvaranje pogodnijeg naučnog i stvaralačkog ambijenta za izvrsne mlade naučnike i umjetnike u vremenu savremenih izazova, i to kroz istraživanje, edukacije i inovacije, pružanje vrhunskih mentorskih usluga, razvijanje interdisciplinarnosti, potenciranje mobilnost za unaprijeđenje naučnog rada i umrežavanje, apliciranje za internacionalne projekte i dr.

Bazirano na navedenim ciljevima, razred planira edukativne i naučne aktivnosti u formi webinara/seminara, simpozija, radionica, konferencija, izložbi, književnih večeri i drugih oblika predstavljanja umjetničkih dijela.

IANUBiH pruža mogućnost mladim naučnicima da svoje naučne radove objavljuju u međunarodnom časopisu IANUBiH “Nauka, umjetnost i religija” (SAR, engl. Science, Art, Religion).

Aktivnosti razreda mladih naučnika i umjetnika su u direktnoj sponi sa aktivnostima senior razreda Akademije, a obzirom da su svi članovi razreda mladih naučnika i umjetnika istovremeno i članovi pripadajućih senior razreda Akademije. Očekujemo da će upravo aktivnosti mladih naučnika i umjetnika, uz izvrsne mentore, biti pokretačka snaga IANUBiH.

Razred mladih naučnika i umjetnika trenutno ima 18 članova, a svakako se planira prijem novih članova.

1.           Prof.dr.sc. Aida Kulo Ćesić, suradni član – VODITELJICA
2.           Doc.dr.sc., mr.ph. Saida Ibragić
3.           Prof.dr.sc. Suad Kunosić
4.           Doc.dr. Predrag Jovanović
5.           Mr.sc. Nermin Botonjić
6.           Doc.dr.sc. Mahir Zajmović
7.           Doc.dr.sc. Aldin Dugonjić
8.           Doc.dr.sc. Lejla Gurbeta Pokvić
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/05/logo_1-ianubih_w-1.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 61 213 599
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH