info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Doc.-Dr.-sci.-mr.-ph.-SAIDA-IBRAGIĆ.png

Prof. dr. sci., mr. ph. SAIDA IBRAGIĆ

Sarajevo

Docent na Katedri za organsku hemiju i biohemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Biografija

Rođena 1983. godine u Priboju. Osnovno i srednje obrazovanje je stekla u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Njemačkog. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu završila je 2007. godine, a 2008. godine je položila državni ispit. Na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu odbranila magistarski rad 2011. godine. U svrhu izrade doktorske disertacije odlazi na višemjesečni studijski boravak na University College London i Julius Maximilian University, Wuerzburg. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Analiza prirodnih i sintetskih biogenih amina i njihovih metabolita HPLC-ED i HPLC-UV/Vis metodama” uspješno je odbranila 2015. godine. U periodu od 2008. – 2017. godine bila zaposlena kao magistar farmacije, a 2017. godine je izabrana u zvanje docenta na Katedri za organsku hemiju i biohemiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Predmetni je nastavnik na I i II ciklusu studija na Odjesku za hemiju, Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta i interdisciplinarnom studiju: Konzervacija i restauracija (Prirodno-matematički fakultet i Akademija likovnih umjetnosti). Spoljni je saradnik na Stomatološkom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Mentor je preko 20 magistarskih radova.

Učesnik je različitih projekata finansiranih od strane Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke BiH, Univerziteta prirodnih resursa i nauka u Beču, World Conservation Monitoring Centre. Publicirala je ca. 20 naučno-istraživačkih radova u relevantnim međunarodnim časopisima, recenzirala više udžbenika i učestovavala u nizu lokalnih i internacionalnih konferencija. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH