info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Predsjednik

Akademik prof. dr. Asim Kurjak
predsjednik

Potpredsjednici

Akademik Žarko Papić
potpredsjednik

Akademik Miro Jakovljević
potpredsjednik

Akademik Borislav Petrović
potpredsjednik

Akademik Dejan Jović
potpredsjednik

Akademkinja Sandra Kraljević Pavelić
potpredsjenik

Akademik Mirza Žižak
potpredsjednik

Akademik dr.sc. Žarko Primorac
predsjednik Senata

Akademkinja Halima Resić
Generalni sekretar

Mr.ph. Jasna Jandrić Dorić
sekretar

Akademik Krešimir Pavećić
Glavni urednik časopisa SAR

Voditelji razreda

Akademik prof.dr.sc. Borislav Petrović
Razred za društvene nauke – voditelj

Akademik prof.dr.med.sc. Osman Sinanović
Razred za medicinske nauke – voditelj

Akademik prof.dr. Lino Veljak
Razred za humanističke nauke– voditelj

Doc.dr.sc. Lejla Gurbeta Pokvić
Razred tehničkih i prirodno-matematičkih nauka – voditelj

Akademik prof.dr.sc. Mijo Nikić
Razred za religije – voditelj

Prof. dr. sci., mr. ph. Saida Ibragić
Razred za mlade naučnike – voditeljica

Akademik Edina Selesković
Razred za dijasporu – voditeljica

Akademik dr.sc. Tomislav Dubravac
Razred za održivi razvoj – voditelj

Akademik prof.dr.sc. Zehra Nese Kavak
Razred za inozemne članove – voditeljica

Razredi

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH