info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/TOMISLAV-DUBRAVAC.jpg

Akademik Dr. sc. TOMISLAV DUBRAVAC

Zagreb

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Biografija

Tomislav Dubravac rođen je 11. svibnja 1962. godine u Tramošnici, Bosna i Hercegovina gdje završava osnovnu školu. Srednju šumarsku školu završava u Karlovcu. Diplomirao (1989.), magistrirao (1997.) i doktorirao (2002.) na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 1991. godine radi u Hrvatskom šumarskom institutu u Jastrebarskom. Od rujna 2009. do 2019. godine, obnaša dužnost Predstojnika Zavoda za Uzgajanje šuma. U zvanje znanstvenog suradnika izabran 2005., višeg znanstvenog suradnika 2009., znanstvenog savjetnika 2010., znanstvenog savjetnika na radnom mjestu 2015. U srpnju 2017. godine je izabran u zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, a od listopada 2017. godine je na radnom mjestu znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.

Tijekom 30. godišnjega znanstvenog rada aktivno vodi i sudjeluje na mnogim Projektima pri Ministarstvu znanosti, «Hrvatskih šuma» d.o.o., Zagreb i Ministarstva poljoprivrede. Bio je voditelj i suradnik na više ekoloških i stručnih Projekata i Studija te voditelj i suradnik na više međunarodnih znanstvenih Projekata. Aktivno je sudjelovao u radu na više domaćih i međunarodnih znanstvenih kongresa i simpozija u Europi i Americi, gdje je održao više pozivnih predavanja. Tehnički je urednik znanstvenog časopisa RADOVI, glasila Hrvatskog šumarskog instituta, od 2000. do 2005. godine. U 2006. godini obnaša i dužnost glavnog urednika časopisa. Kao tehnički urednik je uredio četiri znanstvene knjige. Glavni je urednik znanstvene knjige radova djelatnika i suradnika Šumarskog instituta, Jastrebarsko pod naslovom „Bibliografija 1945.-2005“. Glavni je urednik Monografije Hrvatskoga šumarskog instituta (1945.-2015.) te Bibliografije Hrvatskoga šumarskog instituta (1945.-2015.). Uredio više knjiga kulturnog, povijesnog i ekološkog karaktera. Član je uređivačkog odbora više domaćih i međunarodnih časopisa. Bio je član više Zakona, Pravilnika i Povjerenstava iz područja šumarstva, izrade magistarskih i doktorskih radova te mentor i voditelj znanstvenih novaka. Bio je recenzent više znanstvenih članaka i projekata. Predsjednik Znanstvenog vijeća Hrvatskog šumarskog instituta te član Upravnog vijeća u dva mandata. Član više strukovnih udruga, a od 2015. godine je član Akademije šumarskih znanosti. U periodu 2013.-2017. godine je bio član Nacionalnog vijeća za znanost RH, Područnog znanstvenog vijeća za Biotehničke znanosti. Redoviti je profesor na Univerzitetu u Bihaću od 2013. godine. Do sada je izradio i objavio, samostalno ili u suautorstvu, više od 160 znanstvenih i stručnih članaka različitih kategorija. Od toga ih je više od 77 indeksirano u referalnim časopisima. U registar istraživača Ministarstva znanosti je upisan, MB: 188602. Popis svih radova vidljiv je u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografskoj bazi na stranicama (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=MB: 188602). Aktivni je član Hrvatskog kulturnog društva Napredak-Zagreb (od 2003.), od 2014.-2018. obnašao je dužnost Predsjednika, danas je Dopredsjenik društva. Sa grupom uglednih članova i intelektualaca inicira osnivanje Kluba znanstvenika HKD Napredak-Zagreb (2011.), od kada obnaša dužnost voditelja Kluba. Organizirao je i vodio 55 Tribina/okruglih stolova sa gostovanjem vrhunskih znanstvenika. Oženjen, otac dvoje djece.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH