info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/primorac.jpg

Akademik Dr. sc. ŽARKO PRIMORAC

Zagreb

magistar ekonomskih nauka i diplomirani ekonomist

Biografija

Rođen 15.09.1937. godine u Krućevićima, Općina Čitluk, Bosna i Hercegovina. Diplomirao na Visokoj privrednoj školi u Sarajevu /1964/, magistrirao na Ekonomskom fakultetu Skoplje /1968/, a na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu obranio doktorski rad /1976/, godine. Završio sam Međunarodni seminar iz organizacijskih nauka u organizaciji Graduate School of Business Stanford University i Jugoslavenski centar za organizaciju i razvoj u privredi Beograd /1970/.

Radio sam u Energoinvestu Sarajevo, preko 25 godina, kao:  glavni direktor za financije, glavni direktor Sektore za obojene metale, potpredsjednik Poslovodnog odbora za strategiju i zamjenik Predsjednika Poslovodnog odbora Energoinvesta. Nakon dolaska u Zagreb, bio  sam vlasnik i direktor Inženjerskog biroa – revizija, član uprave  Pricewaterhouse za Hrvatsku i Regionalni Chairman u Deloitte.

Bio sam angažiran u društveno- političkim aktivnostima kao: poslanik Skupštine Bosne i Hercegovine /dva mandata/, predsjednik Privredne komore Sarajevo, član Predsjedništva Privredne komore BiH i član Izvršnog odbora Savezne privredne komore Jugoslavije, član Predsjedništva grada Sarajeva, Ministar financija Bosne i Hercegovine.  Bio sam  predsjednik i član upravnih odbora: u Privredna banka Sarajevo, FAMOS Sarajevo, Petrolinvest Sarajevo /zajedničko poduzeće  Energoinvesta i Technip, Paris/, član Upravnog odbora i predsjednik Skupštine Jugoslavenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju /JUBMES/ Beograd, zatim, nadzornih odbora  u Hrvatska poštanska banka Zagreb, Hrvatskog fonda za razvoj, Hrvatska elektroprivreda  /HEP/ Zagreb,  član Supervissory Board  and Auditing Committee of MOL Group Budimpešta, Member and Chairman of the Board of  International Bauxite Association / – IBA, Kingston, Jamajka, član revizione komisije Interatomenergo  Moskva  i drugim.

Aktivno sam sudjelovao u radu javnih, društvenih i stručnih asocijacija, kao:  predsjednik Saveza ekonomista Bosne i Hercegovine, član Predsjedništva Saveza ekonomista Jugoslavije, član Predsjedništva grada Sarajeva, član Ekonomskog savjeta Izvršnog vijeća BiH /1974. – 1982./, član Organizacijskog odbora XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu /1984/, član Programskog savjeta III World Scientific Banking Meeting u Dubrovniku /1969/, član Predsjedništva Hrvatske udruge ekonomista, vanjski član Odbora za financije Hrvatskog sabora, član Savjeta za međunarodne odnose Predsjednika Republike  Hrvatske /2010. – 2015. / i drugih institucija.

Na Ekonomskom fakultetu Sarajevo izabran za vanrednog profesora /1991/na predmetima: Privredni sistem i Financijski menadžment, a na Ekonomskom institutu Sarajevo za  znanstvenog savjetnika /1991/. Objavio  sam   veliki broj stručnih i znanstvenih radova: knjige, monografije, vodiči – 5; stručni i  znanstveni članci 101; kolumne i prilozi u stručnim i javnim medijima – 58; prezentacije na stručnim konferencijama – 40; prilozi u knjigama, studijama, istraživačkim projektima 22. Bio sam član redakcija ekonomskih časopisa u Sarajevu i Zagrebu, kao i glavni urednik časopisa Ekonomski glasnik Sarajevo /7 godina/.

Primio sam značajna društvena priznanja: 27 Julska nagrada Bosne i Hercegovine, Orden rada sa zlatnim vijencem, Plaketa za doprinos organizaciji Zimskih Olimpijskih Igara Sarajevo – ZOI 84, Zahvalnica Savezne privredne komore Jugoslavije, Zahvalnica Republičkog  zavoda  za društveno planiranje BiH, Spomen plaketa Grada Sarajeva za ukupan doprinos razvoju Grada, Počasna diploma Instituta VAMI Lenjingrad, Zahvalnica HKD Napredak Sarajevo, Membership of the National Geografic Society 1982 i  druga.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH