info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/papic.jpg

Akademik Dr.sc. ŽARKO PAPIĆ

Sarajevo

dr. ekonomskih nauka, specijlnost makroekonomija, humani razvoj, socijalno uključivanje.

Direktor NVO Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), član redakcije Forum Bosnae.

Biografija

Rođen 1947. u Sarajevu, završio Ekonomski fakultet u Beogradu 1969., gdje je magistrirao 1972. i doktorirao 1974. sa tezom „Donošenje odluka u optimalnom ekonomskom planiranju“.

Od 1970. do 1976. asistent i savjetnik u Institutu za ekonomsko investiranje u Beogradu, 1976-1985. Profesor, predmet Planiranje, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 1982-1986. Vlada SR Srbije, Ministar za nauku, tehnologiju i informatiku, 1986-1989. Generalni direktor Saveznog zavoda za planiranje i član Saveznog Izvršnog vijeća, 1989-1990. Ambasador u Saveznom ministarstvu spoljnih poslova, 1990-1992. OECD- Ambasador i šef Delegacije SFRJ pri OECD u Parizu, 1992-1996. konsultant OECD-a (Centar za saradnju sa ekonomijom u tranziciji), 1996.-do sada direktor NVO Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) Sarajevo.

Od 1968-1992. objavio 11 knjiga (ekonomija, politički sistemi, nacionalizam) i 147 radova u referentnim časopisima  (Ideje, Gledišta, Ekonomist, Ekonomska misao, Socijalizam, Socijalizam u svijetu, Opredjeljenje, Marksistička misao, itd). 146 članaka u raznim novinama i nedjeljnicima.

Od 1992. do danas objavio kao autor, urednik i koautor 36 knjiga i studija i 75 članaka (uključujući Le monde, El pais, L’europa ritrovata itd) i 11 političkih analiza.

Sa referatima ili prezentacijama učestvovao u 37 međunarodnih konferencija. Predavač na američkom univerzitetu u Parizu, panelist na Univerzitetu Bolonja i Kolumbija Univerzitetu u New York-u…

Kao direktor projekta, vođa istraživanja ili viši savjetnik učestvovao u implementaciji 37 projekata u BiH podržanih od strane donatora (UNICEF, Njemačka ambasada, USAID, Delagacija Evropske unije, SB, DFID, SIDA, TIRI/BTD, SDC, UNDP, Vlada Holandije, UNHCR).

Dobitnik:

  • Oktobarske nagrade Beograda za društvene nauke 1984. za knjigu „Samoupravno planiranje“ (Partizanska knjiga, Beograd 1982.), autor
  • Specijalne UNDP nagrade za studiju „Milenijumski razvojni ciljevi u BiH“ , 2003., UNDP „Izvještaj o humanom razvoju 2003.“, Sarajevo (vođa istraživanja, koautor i urednik)
  • Nagrade Humanog razvoja za odličnost u inovacijama metodologije 2009. za „Socijalno uključivanje u BiH“, UNDP „Izvještaj o humanom razvoju BiH 2007.“, Sarajevo (vođa istraživanja, koautor i urednik)

OECD nagrade za razvoj metodologije, 2009. „Socijalno uključivanje u BiH, 2007“, UNDP Izvještaj o humanom razvoju 2007., Sarajevo (vođa istraživanja, koautor i urednik).

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH