info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/halima-resic-200x300-1.jpeg

Akademik Prof. dr. Halima Resić

Sarajevo

Biografija

Halima Resić, ljekar specijalista internista, subpecijalista nefrolog je profesor emeritus na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Rođena je 1954 godine u Priboju, Republika Srbija.

Osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet je pohađala u Beogradu. Godine 1984. je postala specijalista interne medicine u Kliničkom Centru Beograd, gdje je radila na Institutu za urologiju i nefrologiju od 1979 do 1992 god.

1987. godine je magistrirala na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, a 1989. je počela izradu doktorske disertacije, 2001 god. je doktorirala na Medicinskom Fakultetu u Tuzli 1993. je radila na Marmara Univerzitetu u Istanbulu, a od 1994-1996 je radila u Savjetovalištu za migrante u Minhenu.

Od 1996. godine je bila uposlenik Kliničkog centra Univertiteta u Sarajevu, od 2004 do 2019 god je bila šef Klinike za Hemodijalizu.

Od 2011. godine je član Medicinske Aakademije Bosne i Hercegovine. Odgovorni istraživač i učesnik u više naučnih projekata. Aktivni učesnik na više domaćih i internacionalnih kongresa i pozvani predavač u preko 60 različitih međunarodnih i domaćih Kongresa.

Objavila je 180. stručnih i znanstvenih radova iz oblasti nefrologije. Pojedini radovi su citirani u svjetskoj literaturi i svjetskim stručnim časopisima.

Autor je i koautor u 12. knjiga i različitih publikacija.
Predsjednik je Udruženja ljekara za nefrologiju dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini. Predsjednik je udruženja Donorske mreže BiH, bila je i član Komiteta za kontinuranu medicinsku edukaciju ERA (Evropskog udruženja nefrologa)

Aktivni je član Komiteta ISN-a (svjetskog udruženja nefrologa) za jugoistočnu Evropu i član borda SRC (Sister Renal Center) programa pri ISN-u.

2021. godine je izabrana za mentora iz nefrologije pri ISN-u. Predsjednik je Mediteranskog udruženja nefrologa.

Član je Evropske asocijacije profesora emeritusa. Članica je i borda Balkanskog udruženja nefrologa čiji je predsjednik bila 2. godine. Također je i bila je recenzent za više naučnih radova i knjiga.
Za svoj naučni i stručni rad dobila je više priznanja i nagrada, a neka od njih su:

  • Priznanje od ERA -EDTA (Evropsko Udruženje nefrologa) za razvoj nefrologije u regiji
  • 2016 god. Izabrana je za ambasadora iz nefrologije od strane GKA (Global Kidney Academy)
  • 2019 god. Pioneer Award nagradu od strane Svjetskog Udruženja nefrologa
  • Jedna je od deset najcitiranijh profesora na Univerzitetu u Sarajevu.
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH