info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/08/adj.jpg

Akademik DEJAN JOVIĆ

Zagreb

Profesor međunarodnih odnosa i sigurnosnih studija
Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

Biografija

Dejan Jović je redovni profesor u trajnom zvanju i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju iz politologije – međunarodnih odnosa i sigurnosnih studija – na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. On je i gostujući profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Osnivač je i glavni i odgovorni urednik časopisa “Tragovi”. Redovni je član Europske akademije znanosti i umjetnosti.

Rođen je 1968. u Samoboru. Diplomirao je politologiju u Zagrebu 1990., a magistrirao u Ljubljani 1994. i u Manchesteru 1995. godine. Doktorirao je 1999. na London School of Economics, a u 2000. je bio Jean Monnet Fellow na Europskom univerzitetskom institutu u Firenci. Od 2000. do 2010.

radio je na Sveučilištu Stirling gdje je predavao međunarodne odnose. Od 2009. radi na Sveučlilištu u Zagrebu, prvo kao izvanredni, potom kao redovni profesor, a od 2020. kao profesor u trajnom zvanju. Od 2012. do 2020. bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Politička misao. Član je uredništava više međunarodnih časopisa iz područja politologije i područnih studija. Objavljivao je u časopisima kao što su “Nations and Nationalism”, “Europe-Asia Studies”, “Slavic Review”, “Eu-
ropean Journal of Social Theory”, “Journal of Balkan and Near Eastern Studies” i dr. U 2017. bio je gostujući istraživač na Goldsmiths’ koledžu u Londonu. Bio je evaluator za projekte financirane od strane Europske unije, kao i za više nacionalnih znanstvenih savjeta.

Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu predaje predmete “Međunarodni politički odnosi”, “Politics and Society in Southeast Europe”, “Anliza vanjskih politika” te “Croatian Foreign Policy” (nadoktorskom studiju). Na FPN u Beogradu predaje “Savremene balkanske odnose” i nekoliko predmeta na master studijama. Na ERMA međunarodnom masteru u Sarajevu predaje “Nacionalizam, samoodređenje i raspad Jugoslavije”.

Bio je osnivač i direktor Centra za istraživanje europskog susjedstva u Stirlingu. Bio je glavni analitičar u uredu Predsjednika Republike od 2010. do 2014. godine. Od 2004. do 2006. bio je posebni savjetnik ministra vanjskih poslova Hrvatske. Od 2012. do 2016. je na Fakultetu političkih znanosti bio voditelj Odsjeka za međunarodne odnose i diplomaciju, a od 2014. do 2016. i predsjednik Upravnog vijeća Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Jedan je od osnivača Foruma za vanjsku politiku u Zagrebu i predsjednik Upravnog odbora tog Foruma od osnivanja (2021.).

Autor je dviju knjiga (“Jugoslavija: država koja je odumrla” – koja je objavljena i u Sjedinjenim Američkim Državama, i “Rat i mit: politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj”) i urednik pet zbornika – četiri iz područja teorija međunarodnih odnosa, te jednog iz područja suvremene povijesti Jugoistočne Europe. Njegova ekspertiza fokusira se na pitanja Jugoslavije i njenog raspada, post-jugoslavenskih država, tranzicije i vanjske politike. Objavio je oko 90 znanstvenih članaka, prikaza knjiga i stručnih radova.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH