info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/aida_kulo_cesic.jpg

Prof.dr.sc. AIDA KULO ĆESIĆ

Sarajevo

Doktor medicine, specijalista kliničke farmakologije

Biografija

Prof. dr. Aida Kulo Ćesić je rođena u Sarajevu 1979. Godine. Nakon završene Prve Gimnazije, diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2004. Magistarski rad odbranila juna 2009., a specijalistički ispit iz Kliničke farmakologije položila februara 2010. Doktoralno istraživanje provela na Katoličkom Univerzitetu Leuven, Belgija, a doktorirala na Univerzitetu u Sarajevu februara 2013. Od juna 2019. izabrana u zvanje Vanredni profesor za nastavni predmet Farmakologija i toksikologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Osim farmakologije i toksikologije, bavi se i problemima javnog zdravstva uključujuči imunizaciju te problem onečišćenja unutrašnjeg zraka.

Dobitnik niza nagrada te stipendija, i to JoinEu-See stipendije za naučno usavršavanje u zemljama Zapadne Evrope, 14-mjesečne stipendije Katoličkog Univerziteta Leuven, jednomjesečne ERAWEB akademske razmjene kao gostujući profesor na Master studiju Katoličkog Univerziteta Leuven, Bill & Melinda Gates stipendije za učešće u „19th Advance vaccinology course“, u Francuskoj, te Wellcome trust granta za kliničko istraživanje.

Član istraživačkog tima Svjetske zdravstvene organizacije u okviru projekta „Tailoring immunisation Programme“. Autor, koordinator i organizator međunarodne interaktivne edukacije o važnosti imunizacije. Pozvani je predavač i član naučnih odbora međunarodnih konferencija te niza međunarodnih i lokalnih udruženja (British Pharmacological Society, European Society for Developmental Perinatal and Paediatric Pharmacology, International Federation for Medical and Biological Engineerin, Cochrane Croatia and B&H, Association of Biochemist and Molecular Biologists in Bosnia and Herzegovina, Medical and Biological Society in Bosnia and Herzegovina, Green Councile, Bosanskohercegovačkog udruženja farmakologa i toksikologa, udruženja SOVE).

Autor i koautor 60 naučnih publikacija objavljenih u međunarodnim referentnim naučnim bazama, te recenzent za veliki broj međunarodnih naučnih časopisa. Aktivno poznaje engleski jezik.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH