info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Doc.dr_.sc_.-MAHIR-ZAJMOVIĆ.png

Doc.dr.sc. MAHIR ZAJMOVIĆ

Bugojno

Doktor informatike

Biografija

Datum i mjesto rođenja: 10.07.1986. Mostar, BiH

Obrazovanje
Fakultet:
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, 16.07.2010. godine
Magistarski:
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, 08.11.2014. godine
Doktorat:
Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez, Fakultet informacionih tehnologija, 07.09.2019. godine

Radno iskustvo:
• Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez, Fakultet informacionih tehnologija (2011 – danas)
• Univerzitet u Zenici, Politehnički fakultet (2019 – danas)
• Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, Fakultet informacionih tehnologija (2020 – danas)
• Univerzitet „Privredna akademija“ u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd (2021 – danas)

Objavljene knjige:
1. Zajmović, M. (2012), METODOLOŠKA ZBIRKA ZADATAKA ZA UČENJE C++, Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ Travnik, BiH (ISBN: 978-9958-641-09-1), (COBISS.BH-ID: 19999494)
2. Kulašin, Dž., Zajmović, M. (2016), OSNOVE INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Travnik, BiH (ISBN: 978-9958-640-59-9), (COBISS.BH-ID: 23057158)

Objavljeni naučni i stručni radovi:
Preko 50 naučno-stručnih radova

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH