info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/muhamed-sik.jpg

Dr.sc. Muhamed Velagić

Mostar

Računovođa u Institutu Yunus Emre u Mostaru

Biografija

Datum rođenja: 14.02.1985 g.
Maršala Tita 187
88 000 Mostar
Telefon: +387 36 552 588
mob: +387 62 532 518
e-mail: muhamedvelagic@gmail.com

Obrazovanje:

2000 – 2004 Opšta Gimnazija Mostar
2004 – 2005 Škola za engleski jezik – Internacionalni Univerzitet u Sarajevu
2005 – 2009 Fakultet menedžmenta i javene uprave Internacionalnog univerziteta u
Sarajevu – Smjer: međunarodni odnosi (studij na engleskom jeziku)
 Stečeno zvanje: Bakaleurat međunarodnih odnosa (240 ects bodova)

2010 – 2012 Centar za Interdisciplinarne Postdiplomske Studije Univerziteta u
Sarajevu u saradnji sa Oslo Univerzitetom, Kopenhagen Univerzitetom i
Arizona State Univerzitetom – Smjer Religijske studije
 Stečeno zvanje: Magistar društvenih nauka iz oblasti Religijske studije (120 ects
bodova – studij djelimično realizovan na engleskom jeziku)

2013 – 2019 Fakultet umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog Univerzeiteta
u Sarajevu Smjer: Kulturološke studije – doktorski studij (studij na
engleskom jeziku)
 Stečeno zvanje: Doktor nauka iz oblasti Kulturoloških studija

Radno iskustvo:

2011 – 2014 Savjetnik za odnose s javnošću u uredu Mostarskog muftije u Mostaru
Opis Poslova:
 Vođenje protokola
 Administrativni poslovi
 Priuprema i obrada publikacija ureda Mostarskog muftije
 Uređenje sluđbene web stranice ureda
 Poslovi vezani za prijem i organizaciju službenih posjeta uredu mostarskog
muftijstva
 Poslovi simultanog prevođenja i prevođenja službenih dokumenata na
engleskom jeziku
 Nadzor nad realizacijom projekta obnove i revitalizacije Blagajske tekije

2015 – 2016 Studentski Hotel Mostar – Recepcionar
Opis Poslova:
 Prijem gostiju i obrada tekućih zahtjeva vezanih za smještaj u hotelu

2016 – 2017 Hotel Medium Mostar – Direktor
Opis Poslova:
 Planiranje i realizacija poslovnih ciljeva
 Poslovi planiranja i koordinacije smještaja gostiju
 Poslovi financijskog menedžmenta
 Polsovi nabavke
 Koordinacija uslužnih djelatnosti hotela

2016 – 2017 Social Net d.o.o Mostar – Agent za podršku korisnicima na njemačkom
Jeziku
Opis Poslova:
 Telemarketing i pružanje usluga podrške korisnicima na njemačkom govornom
području

2017 – 2020 Računovođa u Institutu Yunus Emre u Mostaru
Opis Poslova:
 Planiranje i priprema tekućeg budžeta Instituta
 Operativno upravljanje financijskim transakcjama instituta
 Knjigovodstveni poslovi
 Blagajnički poslovi
 Poslovi elektronske obrade i unosa financijskih dokumenata u elektronsku bazu
porataka
 Priprema i izrada redovnih tromjesečnih financijskih izvještaja instituta

Stručno usavršavanje i obuka:

Januar 2000 – April 2000 Centar za obuku Mostar, Certifikat o uspješno
završenoj školi informacione tehnologije

2002 Certifikat o uspješno završenoj Međunarodnoj školi ljudskih prava
(International Human Rights School) u saradnji sa Helsniškim komitetom za
ljudska prava u Bosni i Hercegovini
2012 Omladinska informativna agencija – Realizacija projekta uspostavljanja
edukativne internet aplikacije za mlade o poznavanju prostora na kojem žive

Predavanja, Konferencije i Simpozijumi:

2013 Prisustvo na međunarodnoj konferenciji „Rod, religije i društvo“ u
organizaciji Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini
u saradnji sa Centrom za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u
Sarajevu

2014 Socijalno Edukativni Centar Mostar – Predavanje na temu: „Uloga religijskih
svjetonazora u percepciji i interpretaciji pojma konačnosti i
odnosa prema značenju pojma neizvjesnosti koje se veže za koncept smrti u
palijativnoj njezi.“

2014 Klinička Bolnica medicinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru – predavanje na
Temu: „Religijske perspektive na etičko pitanje donacije i transplantacije
organa iz perspektive islama“.

Aktivnosti:
 Predsjednik studentskog savjeta Internacionalnog univerziteta u
Sarajevu 2007 – 2009 na nivou univerziteta
 Aktivno učešće u brojnim edukativnim/društvenim projsktima i radionicama

Ostala znanja i vještine:
 Poznavanje rada na računaru (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet)

Strani jezici:
 Engleski: Visoki nivo poznavanja (C2)
 Njemački: Visoki nivo poznavanja (C2)
 Turski: Visoki srednji nivo poznavanja (Certifikat B2)

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH