info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Mr.sc_.-NERMIN-BOTONJIĆ.png

Mr.sc. NERMIN BOTONJIĆ

Zagreb

Tajnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj

Biografija

Rođen 27.3.1985. godine u Puli gdje završava osnovnu školu. Potom upisuje Zagrebačku medresu „Dr. Ahmed Smajlović“ koju završava 2003. godine te upisuje Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu koji završava 2007. godine. Naredne, 2008. godine upisuje, a 2009. završava poslijediplomski magistarski studij, „Demokracija i ljudska prava u Jugoistočnoj Europi“, u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Prvi put se zapošljava nakon završetka Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj angažira ga na poslovima imama, hatiba i muallima u Medžlisu Islamske zajednice Zagreb te za prvog imama/dušobrižnika u Kaznionici Lepoglava. Nakon završetka vježbeničkog staža odlazi u Sarajevo na poslijediplomski studij. Od 2010. do 2011. angažiran je u svojstvu izvanjskog suradnika na projektima koji su se ticali istraživanja položaja nacionalnih manjina u Istarskoj županiji. Od 1.7.2011. do 31.12.2011. angažiran je u Puli na poslovima imama hatiba i muallima. S 2.1.2012. angažiran je na poslovima tajništva Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj te je nakon umirovljenja dotadašnjeg tajnika imenovan tajnikom Mešihata. Naredne godine, 2013. Imenovan je i šefom Kabineta muftije. Od značajnijih angažmana su:

2021. – danas član Stalnog povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za integraciju stranaca u hrvatsko društvo
2018. – danas predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Zagreb
2015. – danas član Upravnog odbora Centra za kulturu dijaloga
2015. – danas – glavni urednik službenog glasila Minber
2013. – danas član Školskog odbora Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića
2013. – danas – asistent na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, Zagreb
2013. – danas sudjelovanje u obuci hrvatskih vojnika koji sudjeluju u NATO mirovnim misijama
2012. – danas sudjelovanje na okruglim stolovima, simpozijima i procesu međureligijskog dijaloga (Duh Asiza, Svjetska konferencija religija za mir)
Lipanj – srpanj 2009

• učešće u projektu praćenja implementacije Mape puta za liberalizaciju viznog režima, BiH

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH