info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/badnjevic.jpg

Akademik prof.dr.sc. ALMIR BADNJEVIĆ

Sarajevo

osnivač i vlasnik kompanije Verlab d.o.o. Sarajevo

profesor na Univerzitetu u Sarajevu i Međunarodnom Burch Univerzitetu u Sarajevu

osnivač i predsjednik Društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (predstavnik BiH u IFMBE i EAMBES)

Biografija

Almir Badnjević je doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Zagreb (FER), Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Od 2008. godine aktivno djeluje paralelno u dvije sfere, biznis i akademskoj. Jedan je od utemeljitelja ideje o uključivanju medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja u zakonsko mjeriteljstvo, te uspostavljanja mjerne sljedivosti u medicinska mjerenja. Na toj ideji je 2014. godine uspostavio u Sarajevu jedan od najopremljenijih laboratorija za testiranje i verifikaciju medicinskih uređaja u Evropi, laboratorij Verlab. Glavni zadatak Verlaba je da vrši godišnju verifikaciju medicinskih uređaja iz zakonskog mjeriteljstva BiH u skladu sa ISO 17020 standardom u svim zdravstvenim ustanovama u BiH. Na osnovu iskustava stečenih u navedenoj oblasti, kao jedan od urednika je napisao knjigu „Inspection of medical devices – for regulatory purposes“ koju je publikovao Springer Nature. Pored ove aktivnosti, Verlab je i ovlašteni tehnički servis za ispitivanje radijacijske opreme. U periodu od 2010. do 2014. doine radio je u industriji medicinskih uređaja, u polju respiratorne tehnike i gasnih analiza krvi.

U akademskoj karijeri, od 2015. godine počinje raditi kao docent i šef odsjeka za Genetiku i bioinžinjering na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke, Međunarodnog Burch Univerziteta. U 2016. godini dobio je izbor u zvanje docenta i na Univerzitetu u Bihaću iz oblasti automatike i elektronike. Pored toga, od 2015. godine radi i kao stručnjak iz prakse na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te na Univerzitetu u Warwicku (Velika Britanija). Od septembra 2018. godine biva izabran u zvanje vanrednog profesora u oblastima opće elektronike i bioinžinjeringa, dok 2019. godine na  Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu biva izabran u zvanje docenta iz oblasti farmaceutska informatika.

U 2014. godini kao jedan od osnivača i izabrani predsjednik pokrenuo je Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH, koje je predstavnik BiH u IFMBE i EAMBES. Od 2015. godine ovo Društvo je na čelu sa njm po prvi put u historiji BiH počelo sa organizacijom Međunarodne konferencije iz medicinskog i biološkog inžinjeringa (CMBEBIH), koja u prosjeku okuplja preko 700 učesnika iz oko 40 svjetskih država. Član je uprave IEEE tehničkog komiteta za kardiopulmonarne sisteme, član uprave evropske organizacije za edukaciju studenata iz oblasti inžinjeringa i medicine (ESEM), vijećnik (savjetnik) za regulatorna pitanja i blagajnik evropske alijanse za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES), član uprave divizije za klinički inžinjering pri Međunarodnoj federaciji za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), te koordinator IEEE standarda za Regiju 8 (Evropa, Bliski Istok, Afrika). Od 2021. godine imenovan je za IEEE EMBS Istaknutog predavača (Distinguished lecturer). Autor ili koator je preko 80 poglavlja knjiga, knjiga, časopisa u žurnalima, te članaka sa međunarodnih konferencija. Njegov CV je prepoznat i uključen u Marquis Who's Who in the World za 2016. godinu. On i njegov tim su dobitnici svjetske IFMBE nagrade za najbolje istraživanje i postignute rezultate iz oblasti kliničkog inžinjeringa za 2018. godinu. Nositelj je senior statusa pri IEEE organizaciji. Od 2019. godine član je nadzornog odbora Privredne banke Sarajevo dd Sarajevo.  Proglašen je za „Ličnost godine u BiH“ od strane SNL magazina 2018. godine, od strane Ladies In magazina za IN muškarca 2020. godine, dok je od strane Face TV proglašen za CD ličnost 2020. godine.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH