info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.dr_.sc_.-TANJA-DUJIĆ.png

Prof.dr.sc. TANJA DUJIĆ

Sarajevo

Farmaceutski fakultet Univerzitet u Sarajevu

Biografija

Dr. sc. Tanja Dujić je zaposlena kao vanredna profesorica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je Rukovoditeljica Katedre za Biokemiju i kliničke analize, i Rukovoditeljica Centra za naučno-istraživački rad na Farmaceutskom fakultetu UNSA. Odgovorna je nastavnica za predmete „Biokemija lijekova“ i „Odabrana poglavlja iz Biokemije lijekova – Farmakogenomika i personalizirani lijekovi“. Dobitnica je niza stipendija koje su omogućile istraživačke boravke na institucijama u inozemstvu, uključujući Farmaceutski fakultet Univerziteta u Ljubljani i  Medicinski fakultet Univerziteta u Dundeeju u Velikoj Britaniji, gdje je završila i postdoktoralno usavršavanje u laboratoriju Prof.dr.sc. Ewana Pearsona. Također je dobitnica više nagrada za istraživanje, uključujući Danubius Young Scientist Award za najbolju mladu naučnicu Bosne i Hercegovine 2016. godine, i nagradu Wellcome Trust Seed Award in Science za naučno-istraživački projekt 2018. godine. U okviru Wellcome Trust projekta je provedena prvi put akademska farmakogenetička klinička studija u Bosni i Hercegovini i uspostavljen novi Laboratorij za biokemiju, imunokemiju i molekularnu dijagnostiku na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Područje istraživanja obuhvaća ulogu genetičkih varijacija te lijek-lijek i lijek-lijek-gen interakcija u učinkovitosti i neželjenim efektima lijekova, posebno kod dijabetesa tipa 2.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH