info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/faik.jpg

Prof.dr.sc. FAIK UZUNOVIĆ

Zenica

Šef katedre za plastičnu preradu metala Metalurško-tehnološkog fakulteta
Ekspert Organizacije UN-UNIDO (Level P4)
Suosnivač i prvi sekretar Organizacije za kvalitet BiH 1997-8

Biografija

Personalno: Rođen u šestočlanoj porodici (otac i majka rahm. Salih i Nafija-rođ. Kundalić) 1952. u Zenici, gdje završava osn. školu i gimnaziju.

 

Obrazovanje i specijalizacije:

  • 1990   Dr (PhD) doktor tehničkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Metalurški fakultet – Zenica
  • 1985   Mr (MSc) magistar tehničkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, Metalurški fakultet – Zenica
  • 1976   Dipl. Ing. metalurgije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovije in tehnologijo – Odsijek Montanistika, smjer Metalurgija

Stečene diplome na specijalizacijama: Patentni inženjer, ISO Auditor i QMS Konsultant, HEA BiH i međunarodni ekspert za eksternu evaluaciju univerziteta i studijskih programa.

 

Poslovna karijera:

1976-89 Željezara ZENICA, od smjenskog inž. do glavnog tehnologa (uz jednu tehničku inovaciju, te sticanje zvanja i realizovanu misiju eksperta UN-UNIDO u Lahore-Pakistan)

1989-98 Univerzitet u Sarajevu, Metalurški fakultet u Zenici, od asistenta do vanrednog prof. te prodekana i V.D. dekana (uz sticanje zvanja i realizovan angažman Senior Management Consultant i Research Director u agenciji USAID – BBAC u Sarajevu)

1998-2002 MVP BiH, ambasador BiH u Pakistanu

2002-5 Univerzitet u Zenici, a 2004-5 redovni prof. te V.D.rektor

2005-8 MVP BiH, ambasador BiH u Norveškoj

2008-22 Univerzitet u Zenici, šef katedre za plastičnu preradu metala

Od referenci ima 10 knjiga, 9 naučnih projekata, 43 objavljena rada na međunarodnim simpozijumima, te javna stručna predavanja u 9 stranih država.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH