info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/09/damian-320x480.jpg

Prof. dr. Damijan Miklavčić

Slovenija

Biografija

Rođen: 19. jula 1963. u Sloveniji. Nacionalnost: Slovenac

Lična izjava: U posljednjih 25 godina doprinio je u saradnji sa brojnim grupama širom svijeta za bolje razumijevanje elektroporacije na nivou membrane, ćelije i tkiva. On je izgradio i uspješno vodi interdisciplinarni tim inženjera biomedicine, inženjera elektronike, hemičara, fizičara, biologa i farmaceuta koji poštuju jedni druge i koji su razvili zajednički jezik. On je stvorio svjetsku mrežu predlažući i predsjedavajući COST TD1104 akcijom o elektroporaciji, koja je nakon završetka projekta uključena u Međunarodno društvo za tehnologije i tretmane zasnovane na elektroporaciji (http://www.electroporation.net).

OBRAZOVANJE

1995-1996 Postdoc CNRS-Institutitue Gustave Roussy, Villejuif, Francuska

 1. oktobar-novembar Gostujući istraživač Institut Babraham, Cambridge, UK
 2. doktorirao, Elektrotehnika, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija (mentor: L. Vodovnik)
 3. Magistrirao, Elektrotehnika, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

IMENOVANJA

 1. – Habilitacija i imenovanje redovnog profesora, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 2. – 2002. Habilitacija i imenovanje vanrednog profesora, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 3. – 1997. Habilitacija i imenovanje docenta, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

NAGRADE I POČASTI (odabrano)

Počasni doktorat Univerziteta u Buenos Airesu, Argentina, dodijeljen 2019

2015 Izabran za saradnika Evropskog saveza za medicinsko i biomedicinsko inženjerstvo i nauku

 1. Zlatna plaketa Univerziteta u Ljubljani

2012 Nagrada Vladimir Zworykin Međunarodna federacija za medicinsko i biološko inženjerstvo

 1. Rektorova nagrada za inovacije Univerziteta u Ljubljani – 1. nagrada

2008 Vitez Reda akademskih palmi Francuske Republike

 1. veleposlanik Republike Slovenije u znanosti

Nagrada Republike Slovenije za naučna i istraživačka dostignuća 1995. (najveća nagrada u Sloveniji)

NADZOR DIPLOMSKIH STUDENATA I PODSTOKTORSKIH RADOVA

 1. – 2020. Broj postdoktorada: 16; Doktorat: 26; Master studenti: 16, diplomski radovi: 50

Nekoliko učenika koje sam nadzirao dobili su nacionalne i međunarodne nagrade (odabrano):

Tadej Kotnik – nagrada Luigi Galvani 2001, Vodovnikova nagrada za izuzetna istraživanja 2017

Mojca Pavlin – nagrada Luigi Galvani 2007

Matej Kranjc – nagrada Golden Nahtigal 2013; Univerzitetska plaketa za mlade profesore 2016

Lea Rems – nagrada Golden Nahtigal za mladog istraživača 2013; Vodovnikova doktorska nagrada Univerziteta u Ljubljani, Elektrotehnički fakultet 2017; dobitnica stipendije Marie Skodlowska Curie (2020)

Helena Cindrič (2017), Janja Dermol Černe (2014) – Prešernova nagrada Univerziteta u Ljubljani za izvanredan istraživački rad (najveća moguća nagrada za studente Univerziteta u Ljubljani)

NASTAVA (trenutni kursevi)

Ph.D. nivo: Tehnologije i tretmani zasnovani na elektroporaciji – organizovano kao naučna radionica Od 2003. godine do sada je ukupno prisustvovalo 844 učesnika iz 41 zemlje (www.ebtt.org), a od 2011. godine organizuje se na godišnjoj osnovi.

Master nivo: Biološki sistemi; Neurokibernetika; Komunikacija za istraživanje i razvoj

Nivo prvostupnika: Upravljanje projektima, timski rad i intelektualno vlasništvo

ORGANIZACIJA NAUČNIH SASTANAKA (odabrano)

 1. Član Međunarodnog organizacijskog odbora, 3. svjetski kongres o elektroporaciji/br. učesnika: 460/Francuska; 2017. Član Međunarodnog organizacionog odbora, 2. svjetski kongres o elektroporaciji/ br. učesnika: 360/SAD
 2. Osnivač i predsjedavajući Prvog svjetskog kongresa o elektroporaciji/ br. učesnika: 400/Slovenija

2003-2020 Direktor/ poslijediplomski studij i međunarodna naučna radionica Tehnologije i tretmani zasnovani na elektroporaciji/ br. učesnika: 60-70 godišnje/ Ljubljana, Slovenija

 1. Mediteranska konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu MEDICON 400 učesnika Ljubljana, Slovenija)

ČLANSTVO I IMENOVANJA – NAUČNA DRUŠTVA (odabrano)

2016-2017 Član osnivač i predsjednik Međunarodnog društva za tehnologije i tretmane zasnovane na elektroporaciji

2009-2017 Član Vijeća Bioelektrohemijskog društva

2007-2022 Predsjednik Slovenskog društva za inženjering u medicini i biologiji

INSTITUCIONALNE ODGOVORNOSTI (odabrano)

2018-2022 Član Slovenskog nacionalnog odbora za nagrade za nauku

2007-2015 Šef Odsjeka za biomedicinsko inženjerstvo, Univerzitet u Ljubljani, Elektrotehnički fakultet, Slovenija

2010-2013 Član Vijeća za nauku i tehnologiju Republike Slovenije

2003-2005 Prodekan za istraživanje, Univerzitet u Ljubljani, Elektrotehnički fakultet

BIBLIOGRAFIJA

Prof. Miklavčić je autor ili koautor više od 1.300 radova, uključujući i preko 400 originalnih članaka u naučnim časopisima (izvor: Sicris baza podataka). Njegova djela su citirana preko 11.000 puta bez samocitata (prema WoS). Zajedno sa svojim kolegama prijavio se za brojne patente, od kojih su tri međunarodna odobrena, zajedno sa jednim Slovencem (porijeklom iz Sicrisa). Njegov h-indeks je 69 (prema WoS).

PREGLED AKTIVNOSTI (odabrano)

Služi kao recenzent u više od 60 različitih časopisa IF (uključujući New England Journal of Medicine, Nature Communications, EBiomedicine, Scientific Reports, IEEE Medical Imaging, …)

Gost/Urednik posebnog izdanja: Trenutna genska terapija; Bioelektrohemija; Inovativna nauka o hrani i nove tehnologije; Journal of Membrane Biology; Biomedicinsko inženjerstvo na mreži; Medicinsko i biološko logičko inženjerstvo i računarstvo; Radiologija i onkologija; Granice u bioinženjeringu i biotehnologiji.

2019–2020 Član raznih doktorskih komisija: ETH Zurich, Švicarska; TU Delft, Holandija; Pompeu Fabra University Barcelona, ​​Španija; takođe na raznim drugim univerzitetima;

Od 2009. urednik/član Uredničkog odbora Slovenski medicinski časopis

2007.-sadašnji član Uredničkog odbora Radiologija i onkologija

2011-2014 Vanjski evaluator rezultata istraživanja na Univerzitetu Reykjavik, Otoci

2002 -2014 Pomoćni urednik IEEE Transakcije o biomedicinskom inženjeringu

2004-2013 Pomoćni urednik IEEE Transactions on Nanobiosciences

2007-2010 Član Naučnog vijeća Slovenske istraživačke agencije

2005-2007 Saradnik urednika časopisa Bioelectromagnetics

POZVANA PREDAVANJA I RAZGOVORI NA NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA

PI je održao 62 pozvana predavanja i seminare u periodu 2010-2020; u prosjeku 5-7 godišnje; pogledajte najvažnije u 10 godina Praćenje evidencije

PREKID U KARIJERI

Tačni datumi: 18.12.2017. Do 31.5.2018. – Operacija kralježnice/fuzija kralježaka i rehabilitacija.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH