info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/suceska.jpg

Prof.dr.sc. MUHAMED SUĆESKA

Zagreb

Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF) Sveučilišta u Zagrebu

Biografija

Osobni podaci: Rođen 10. 12.1954. godine u Krivače, Han Pijesak, BiH. Diplomirao 1977. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu (1977.), magistrirao na Kemijskom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu (1986.) i doktorirao na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu (1991). Trenutno profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultet (RGNF) Sveučilišta u Zagrebu. Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) (2002.-)

Zaposlenja: Oficir JNA (1997.-1991.), Pires, Zagreb (tehnolog, 1991.-1993.), Brodarski institut, Zagreb (vodeći istraživač, 1993.-2016.), Nanyang Technological University , NTU (glavni istraživač, 2009.-2016.), Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu (profesor, 2017.-)

Znanstveni i stručni interes: Kemija i fizika eksplozivnih procesa, Termička analiza,  Kinetika i mehanizam termičke razgradnje eksploziva, Numeričko modeliranje sagorijevanja, detonacije i toplinske inicijacije eksplozivnih reakcija. Vodio i aktivno sudjelovao u realizaciji desetak domaćih te 8 međunarodnih znanstvenih projekata. Održao 24 pozvana predavanja na konferencijama i znanstvenim institucijama u desetak zemalja. Objavio je dvije knjige,  2 udžbenika,  69 znanstvena rada u časopisima, 55 rada u zbornicima skupova.

Nastava: Predavao na Tehničkoj vojnoj akademiji, Zagreb (1986.-1991.), Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (1998.-2000.), Mašinskom fakultetu u Sarajevu (1999.-2004.),  Nanyang Technoilogical University (NTU), Singapur  (2009.-2016.) i Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (2009.-).

Uredništva znanstvenih časopisa:  Subject Editor časopisa “Central European Journal of Energetic Materials od 2004. te član uredništva  časopisa:  “Global Journal of Analytical Chemistry“  (2009-) “High-Energetic Materials” (2011-), Defence Technology (China, (2018-), Thermo  (2020-), Defense and security studies (Sarajevo, 2021-)

Znanstveni i organizacijski odbor skupova: New trends in research of energetic materials, Pardubice, Češka (od 2000.-2020.), IPOEX – Explosive Materials Poljska (2004.-2020.), The International Symposium on Explosion, Shock Wave and Hypervelocity Phenomena, Japan (3x, 2004- 2016.), Prva međunarodna konferencija -Kompetentnost laboratorija (2005., Dubrovnik), Central and Eastern European Conference on TA&C (CEEC-TAC1) (2011., 2013., 2015., 2019.), International Pyrotechnics Society Seminar (2016., 2018., 2019., 2020.), Sixth International Symposium on Explosion, Shock wave and High-Strain-Rate Phenomena, (2019, ,India).

Članstva u profesionalnim organizacijama i tijelima: International pyrotechnic society, (1997. −), Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (1998.- ), Hrvatsko kemijsko društvo ( 2001.-), NATO ekspertna skupina za eksplozive, NATOPfP AC/326 SG1 (2003. – 2009.), Upravni odbor udruge «Hrvatski laboratoriji» ( CROLAB) -član i Predsjednik kluba ispitnih laboratorija (2004.-2006.), American Society for Testing and Materials (ASTM, 2004.-2006.)

Važnija znanstvena postignuća: Dobitnik Godišnje državne nagrade za znanost (1998.), autor računalnog programa za teorijsko izračunavanje performansi eksploziva (EXPLO5) koji se danas koristi u preko 65 istraživačkih institucija u 32 zemlje svijeta.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH