info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/suada-sik.jpg

Doc.dr.sc. SUADA TINJIĆ

Tuzla

Doktor medicinskih nauka u oblasti humane reprodukcije i
regenerativne medicine, spec. ginekologije i akušerstva, sub. spec.
humane reprodukcije regenerativne medicine
Direktor i osnivač PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“
Tuzla

Biografija

Rođena u Gradačcu, gdje je završila osnovnu školu, srednješkolsko obrazovanje nastavlja u Tuzli od 1983. do 1987. Medicinski fakultet upisala u Tuzli 1987.g i završila 1992.g nakon čega je zasnovala radni odnos na UKC Tuzla Ginekološko akušerska klinika kao specijalizant i nakon završene specijalizacije radila do 2005.g. Od 2005. godine predvodi stručni medicinski tim na svojoj poliklinici “Korak do života” u Tuzli. Zvanje doktora medicine, dr. Tinjić je stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a specijalizaciju za ginekologiju i akušerstvo na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli. Posjeduje Master iz humane reprodukcije i zvanje doktora nauka (PhD) od Sarajevo School of Science and Technology, oblast
regenerativne medicine.

Dr. Suada Tinjić ostvarila je saradnju sa eminentnim stručnjacima i centrima koji su priznati na internacionalnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatologije, humane reprodukcije i regenerativne medicine. Kontinurano ulaže u edukacije iz oblasti ginekologije i akušerstva, ultrazvučne dijagnostike, color doplera, ginekološke citologije, fetalne ehokardiografije, dijagnostičke i operativne histeroskopije, a posebno se posvetila postupcima i procedurama IVF-a (vantjelesne oplodnje) i ovarijalne rejuvenacije (podmlađivanja jajnika).

Od 2016., dr. Suada Tinjić je direktor Ian Donald škole ultrazvuka u medicini Tuzla koji ima status edukativnog centra. Članica je upravnog odbora Svjetske asocijacije perinatalne medicine od 2017 do 2021.g. (World Association of Perinatal Medicine), kao i naučnog odbora Jugoistočne Evropske asocijacije za biologiju i regenerativnu medicinu (SEEBRA).

U polju medicine, dr. Tinjić je autorica velikog broja istraživačko-naučnih članaka, kontributor i autor poglavlja knjiga, novinskih članaka, webinara, simpozijuma i edukativnih emisija. Organizator je naučnih skupova na međunarodnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatologije, humane reprodukcije i regenerativne medicine.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH