info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/sinanovic.jpg

Prof.dr.med.sc. OSMAN SINANOVIĆ

Tuzla

primarijus, ljekar, specijalista neuropsihijatar, profesor emeritus
Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology

Biografija

Prof. dr. med. sc. Osman Sinanović,  je rođen u Duboštici/Lukavac, Bosna i Hercegovina, 27.2.1952. On je neuropsihijatar sa bogatim profesionalnim iskustvom u neurologiji, psihijatriji i mentalnom zdravlju, sa širokim spektrom nacionlanih i internacinalnih aktivnosti i značajnim doprinosom u razvoju neurologije i psihijatrje u Tuzli i Bosni i Hercegovini. Njegov klinički i istraživački interesu klinički aspekti neuromuskularnih bolesti, elektormiografija i klinička neurofiziologija neuromuskularnih i srodnih bolesti, te nemotorni simptomi neuroloških oboljenja i mentalno zdravlje.

Bio je šef Klinike za psihijatriju UKC Tuzla, od 1993 do 2001; Šef Klinike za neurologiju UKC Tuzla od 2001 do 2003,  2003 do 2017; Pomoćnik direktora za nauku, istraživanje i edukaciju UKC Tuzla od 2003 do 2007; Voditelj postdiplomsog studija Medicnskog fakulteta UKC Tuzla, 1994 – 2001, 2004-2008; Voditelj doktorskog studija Fakulteta za edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Tuzli od 2013 do 2018.

Edukacija: Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogadu 1978; magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1983., a doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1984. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Sadašnja pozicija: Profesor emeritus neuropsihijatrije (neurologija i psihijatrija) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Sarajevskom Medicinskom fakultetu Univerziteta Sarajevska škola nauke i tehnologije (Bosna i Herzegovina); Gostujući profesor na Sveučilištu u Osijeku i Veleučilištu u Vukovaru (Hrvatska).  Radi u privanoj praksi u Poliklinici Medical Irac Tuzla, MHS ambualnta Sarajevo, Poliklinika „Dr. Kamenjašević“ Brčko, Dijagnsotički centar „Dr Brkić“ Doboj.

Prof. Sinanović je član i potpredsjednik Medicinske akademije nauka Bosne i Hercegovine, član je istraživačke grupe za neurologiju i psihijatriju Akademije za nauku i umjetnost Bosne i Hercegovine; Počasni član Hrvatske medicinske akademije; Član je Borda direktora Akademije za multiplu sklerozu (Inter University Center Dubrovnik); Član  Board of Trusties Internacionalnih neuropsihijatrijskih kongresa u Puli; Počasni član Gaetano Conte Academy (for striated muscle diseases), Napoli, Italy; Potpredsjednik Udruženja neurologa u Bosni i Hercegovini; Član Borda  International Danube Neurology Association oza Centralnu i istočnu Evropu; Član istraživačke grupe za oraganizaciju i obezbjedjivanje neuroloških servisa Svjetskog udruženja neurologa.

Publikacije: Kao autor i koautor profesor Osman Sinanović je publicirao više stotina različitih stručnih i naučnih publikacija, a većinu u indeksranim medicinsim časopisima. Citiran je 1900 puta u Google Scholar bazi; održao je veliki broj predavanja po pozivu na domaćim i inostanim stručnim i naučnim skupovima; Autor je i koautor u 58 knjiga i monografija; mentor u 35 magisatrska rada i u 20 doktorskih disertacija.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH