info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2023/06/262023-1.jpg

Akademik Prof.dr.sc ALEKSANDAR LJUBIĆ

Beograd

Ginekolog-akušer

Redovni profesor Medicinskog fakulteta U Beogradu, Srbija

Biografija

Ljubić Aleksandar, profesor doktor, specijalista ginekologije i akušerstva, suosnivač Vincula Biotech Group i BioCell bolnice u Beogradu. Rođen je u 1958. godine Beogradu. Osnovne, specijalističke i doktorske studije završio je na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Postdiplomsko obrazovanje sticao je u USA, Japanu, Velikoj Britaniji i Grčkoj. Više od 25 godina radio je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Serbije kao lekar, zamenik direktora i direktor, a na Medicinskom fakultetu u Beogradu od 1995. godine kao asistent i vanredni profesor i profesor. 

Bio je vodeći istraživač u 12 domaćih i međunarodnih naučnih projekata, objavio je više od 500 publikacija-recenziranim časopisima-73 sa Citation indexom-1318 i H-indeksom od 18. 

Profesor Ljubić je bio susnivač i prvi medicinski direktor prve srpske privatne zdravstvene platforme Medigroup, osnivač i predsednik Srpskog društva za ultrazvuk u akušerstvu I ginekologiji, osnivač i direktor srpske Među-univerzitetske škole Ian Donald za medicinski ultrazvuk i zamenik generalnog sekretara Svetske asocijacije za perinatalnu medicinu. 

Redovni  je profesor na DIU (Dubrovnik International University Libertas), bio gostujući profesor na Weill Cornell Medical School, USA i zamenik generalnog sekretara Svetske asocijacije perinatalne medicine WAMP.

Osnivač je Opšte bolnice Bio Cell Hospital te  suosnivač i predsednik Vincula Biotech Group. 

U proteklih 30 godina, profesor Ljubić uspešno je uradio više desetina hiljada IVF-ova, porođaja te lečenja visokorizičnih trudnoća. 

Njegova glavna područja istraživanja su biotehnologija u reproduktivnoj i perinatalnoj medicini,  biološka i regenerativna medicina, potpomognuta reprodukcija, minimalno invanzivna reproduktivna hirurgija, kao i biologja tumora. Pionir je u invazivnim postupcima vođenim ultrazvukom u fetalnoj medicini, direktnom sazrevanju fetalnih pluća, izumitelj je metode prenatalnog skrininga sluha,  kao i nehirurškog lečenja fibroida i naprednih NOTES laparaskopskim procedurama. Osnivač je programa regeneracije gonada – SEGOVA, kao i  programa dugovečnosti SEMPRE RB. 

Učestvovao je na velikom broju međunarodnih i domaćih kongresa i simpozijuma. 

Organizator je brojnih kongresa iz oblasti ginekologije i perinatalne medicine i urednik i ko-urednik nekoliko naučnih časopisa. Bio je predsednik XIII Svetskog kongresa perinatalne medicine. Profesor Ljubić je dobitnik mnogobrojnih priznanja poput Sekcije za perinatalnu medicinu SLD, Sekcije za ginekologiju i akušerstvo SLD, Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, Jugoslovenskog udruženja ginekologa i akušera.

Dobitnik je i Investigator Award – XIII Trophoblast conference (1992) Rochester, USA i Oktobarska nagrada Beograda za nauku (1993), nagrade Sir William Lilley (WAPM – 2017). Urednik je u nekoliko časopisa: The Ultrasound Review of Obstetrics and Gynecology; Obstetrics and Gynecology communications; Acta Infectologica Yugoslavica; Medicinska istraživanja; Ultrazvuk; Mama; Acta Medica Saliniana. Frontiers in the reproductive medicine.

Pridruženi je član Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu, bio je predsednik Republičke komisije za in vitro oplodnju i perinatalnu medicinu. 

Govori engleski jezik.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH