info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/porovic.jpg

Doc.dr.sc. SELMA POROVIĆ

Sarajevo

Stomatolog, doktor znanosti dentalne medicine područja biomedicine i zdravstva

Biografija

Rođena 20.09.1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu završava u Češkoj Republici i Bosni i Hercegovini. Gimnaziju “Meša Selimović”, opći smijer, završava u Tuzli sa pohvalama direktora, a vanredno završava Srednju zubotehničku školu u Sarajevu. Dodiplomski studij stomatologije, na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, završava u roku sa prosjekom ocjena 8,6. Nakon položenog stručnog ispita, trajno se zapošljava 2009. godine u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Godine 2014. magistrira na Stomatološkom fakultetu sveučilišta u Sarajevu sa temom “Procjena stanja oralnog zdravlja djece sa Down sindromom u korelaciji sa znanjem, stavom i praksom njihovih roditelja(staratelja)” i postaje magistar znanosti dentalne medicine, a 2015.godine polaže specijalistički ispit iz dječje i preventivne stomatologije, te postaje specijalista iz iste oblasti. Na međunarodnom simpoziju “Hrvatski dani dječje stomatologije 2014” u Zagrebu osvaja nagradu za najbolje istraživanje i prezentaciju, a nakon toga iste godine upisuje doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Zagrebu 2017.godine brani doktorsku disertaciju iz oblasti preventivne i dječje stomatologije sa na temu ”Procjena utjecaja oksidativnog statusa sline I plazme na oralno zdravlje djece sa šećernom bolesti tip I” i postaje doktor znanosti dentalne medicine područja biomedicine i zdravstva. U Beogradu 2017.godine je bila pozvani predavač na svjetskom kongresu Perinatalne medicine sa temom ”Oral Health and Pregnancy”. Organizator je nekoliko međunarodnih skupova u Bosni i Hercegovini, a pozvani je predavač bila u Moskvi (Ruski Nacionalni Istraživački Medicinski Univerzitet –  N.I. Pirogov), Sankt Petersburg (dva puta), Istanbul, Abu Dhabi, Cape Town, Dubrovnik, Dubai, Sarajevo, Beograd. Godine 2017. postaje član odjela mladih znanstvenika pri Međunarodnoj akademiji za perinatalnu medicine. Vlasnica privatne specijalističke stomatološke ordinacije “Academic Dental Clinic”. Trajno zaposlena u JU DZ Kantona Sarajevo- pozicija šef specijalističke stomatološke službe. Objavila 15 radova, citirana 44 puta, h-index 5. Izabrana u naučnonastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Dentalna medicina i hirurgija na Evropskom Univerzitetu Kallos- Tuzla.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH