info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/mustafasefic.jpg

Akademik Prof.dr. MUSTAFA SEFIĆ

Sarajevo

Oftalmolog

Član Svjetske akademije nauka i umjetnosti i profesor emeritus
Član Medicinskih akademija BIH i Hrvatske

Biografija

Stručno djelovanje:

* Diploma Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1964 (Dr.med.)

* Diploma specijaliste oftalmologa u Zagrebu 1970 (oftalmolog)

* Specijalizacija oftalmologije na Klinikama za očne bolesti u Banjaluci i Zagrebu 1966-1970.

* Završeni različiti stručni kursevi širom Evrope

* Boravak na mnogim očnim klinikama širom Evrope

* Stručno zvanje “primarius” 1982.

Znanstveno i nastavno djelovanje:

* Redovni profesor oftalmologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci (od 1987) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (od 1995) te visiting professor na postdiplomskom studija Sveučilišta u Rijeci (1997), od 2006 u zvanju profesor emeritus.

* Kao autor ili koautor učestvovao u više od 100(126) naučnih i stručnih radova, publiciranim u nacionalnim, evropskim i američkim časopisima (30 u inozemstvu).

* Učestvovao, objavio ili uredio 19 oftalmoloških udžbenika, monografija i brošura, namijenjenih studentima medicine, oftalmolozima i pacijentima.

* Šef Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

* Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci 1987-1991.

* Šef Klinike za očne bolesti KCUS Sarajevo

* Glavni urednik i član Izdavačkih odbora nekoliko medicinskih i oftalmoloških časopisa (Posljednje:_glavni urednik “Oftalmološkog arhiva BiH”  i “South-East European Ophthalmological Journal”).

* Osnivač i prvi predsjednik Udruženja oftalmologa jugo-istočne Evrope, predsjednik Društva ljekara B i H – podružnica Banjaluka, predsjednik Udruženja oftalmologa FBiH

* Mentor kod brojnih izrada magistarskih i doktorskih teza.

* Organizator više nacionalnih (12) ali i internacionalnih (6) oftalmoloških sastanaka, među njima I dva Kongresaoftalmologa jugo-istočne Evrope u Sarajevu 2004 I 2017).

* Redovni član(2006)Svjetske akademije znanosti i umjetnosti (WAAS)

* Dopisni (1990) a zatim redovni (2000) član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH)

* Član Akademije medicinskih nauka u FBiH
član Foundation Board-a Udruženja oftalmologa jugo-istočne Evrope

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH