info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/aidasalihagic.jpg

Akademkinja Prof.dr.sc. AIDA SALIHAGIĆ KADIĆ

Zagreb

Fiziolog, neurofiziolog, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zavod za fiziologiju

Biografija

Redovita je profesorica u trajnom zvanju  u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na tom fakultetu 1984.,  a zaposlena je u  Zavodu za fiziologiju  od 1986. godine. Magistrirala  je 1988.,  doktorirala 1989. godine, a  u znanstveno-nastavno zvanje docentice  izabrana 1992. godine. Drugi poslijediplomski studij „Ultrazvuk u kliničkoj medicini“ završila je na Medicinskom fakultetu 1993. godine.  Znanstveno se usavršavala, zahvaljujući  stipendiji Ministarstva znanosti i visokog školstva Republike Francuske, 1995. i 1996. godine u INSERM-u (Tours). U znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za predmete „Fiziologija, Imunologija i Temelji neuroznanosti” izabrana je 1997. godine. Od 2000. do 2004. bila je pročelnica Katedre za fiziologiju i imunologiju te predstojnica Zavoda za fiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice  (polje „Temeljne medicinske znanosti“, grane „Fiziologija“ i „Neuroznanost“) izabrana je 2008., a u trajno zvanje 2013. godine. Vodila je 4 znanstveno-istraživačka projekta, financirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te 1 uz financijsku podršku Sveučilišta u Zagrebu. Istraživačko područje: perinatalna fiziologija, neurofiziologija fetusa, fetalno ponašanje, zastoj u rastu fetusa i fetalna hipoksija, perinatalna oštećenja mozga. Autorica je brojnih poglavlja iz fetalne fiziologije i neurofiziologije u domaćim i međunarodnim knjigama u svijetu poznatih izdavača te autorica ili koautorica 7 priručnika (3 sveučilišna), 3 sveučilišna udžbenika i jedne znanstvene knjige. Objavila je  više od 170 publikacija, od kojih je 65 radova indeksirano u CC-u, SCI-u i u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama (IM, Exerpta Med, itd.). Ukupna citiranost (Scopus): >1400, h-indeks: 24.

Održala je više od 50 pozvanih predavanja (pozvani je predavač na Europskim i Svjetskim  kongresima perinatalne medicine, Svjetskim kongresima ultrazvuka u opstetriciji i ginekologiji, Europskim školama socijalne pedijatrije, Međunarodnim simpozijima fetalne neurologije i drugim međunarodnim i domaćim skupovima i školama). Recenzentica je brojnih uglednih međunarodnih znanstvenih  časopisa.

Dopredsjednica je Hrvatskoga društva fiziologa od 1999. godine, te članica  Hrvatskog društva za neuroznanost, Hrvatske liječničke komore i Svjetskog udruženja perinatalne medicine. Pridružena je članica Međunarodne akademije perinatalne medicine (IAPM) te nominirana za redovitu članicu IAPM-a i Europske akademije znanosti i umjetnosti.

Predsjednica je Saveza društava Naša djeca Hrvatske (od 1996.), te predsjednica Središnjih koordinacijskih odbora nacionalnih  akcija „Za osmijeh djeteta u bolnici“ (od 1999.) i  „Gradovi/Općine  – prijatelji djece“ (od 1999. g.). Članica je Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske od 2000. g. i dobitnica Državne godišnje nagrade za promicanje prava djeteta.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH