info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/pasic.jpg

Akademik dr. sc. MIRALEM PAŠIĆ

Berlin

Kardiohirurg, viši savjetnik, Odjel za kardiotorakalnu i vaskularnu hirurgiju

Biografija

Datum i mjesto rođenja: 5. septembra 1957. godine / Tuzla, Bosna i Hercegovina
Osnovna škola (1964-1972) – Tuzla, Bosna i Hercegovina
Srednja škola (1972-1975) – Tuzla, Bosna i Hercegovina
Medicinski fakultet (1975-1980) – Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Postdiplomski studij (1982-1985) – Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina
M.D. (1980) – Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
M.D. (njemački) (2014) – Charité, Humboldt-University, Berlin, Njemačka
Mr. (1985) – Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Ph.D. (1990) – Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Habilitacija (1990) – Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Habilitacija (1994) – Univerzitet u Zürichu, Zurich, Švicarska
Umjetnička rehabilitacija (1996) – Humboldt University, Berlin, Njemačka
Profesor (apl) (2000) – Humboldt University, Berlin, Njemačka
Opća kirurgija (1980.-1986.) – (Certifikacija 1986.) Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Vaskularna kirurgija (1980-1989) – (Certifikacija 1990) Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska; (German Certification 2016) Berlin, Nemačka
Kardiohirurgija (1980-1993) – (German Certification 1998) Berlin, Njemačka

RADNA MJESTA:
Tuzla, Bosna i Hercegovina 1980-1981
Beograd, Srbija 1981-1982
Tuzla, Bosna i Hercegovina 1983-1985
Ljubljana, Slovenija 1985
Beograd, Srbija 1985
Zagreb, Hrvatska 1986
Tuzla, Bosna i Hercegovina 1986-1988
Zagreb, Hrvatska 1988-1989
Ulm, Njemačka 1989
Zürich, Švajcarska 1989-1994
Bern, Švicarska, 2018
Berlin, Njemačka 1.1.1995. – trenutno

2001. – 2014. – zamjenik šefa Odjela za kardiotorakalnu i vaskularnu hirurgiju, Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlin, Njemačka

PUBLIKACIJE:
272 rada citirana 5867 puta, h-indeks 41 (podaci iz Scopusa, 18. aprila 2021)

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH