info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/pajevic.jpg

Prof.dr. med. sc. IZET PAJEVIĆ

Tuzla

Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet, Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Bosna i Hercegovina
Redovni profesor u trajnom zvanju, spec. neuropsihijatar, subspecijalista kliničke psihijatrije, grupni analitičar-edukator

Biografija

Rodio se  i živi u Tuzli (BiH) gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Medicinu studirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli i Sarajevu i završio 1985. Početkom 1986. god. zaposlio se na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra Tuzla gdje i danas radi obavljajući funkciju načelnika (2001-2003; 2013-2021) i direktora (2004-2013) Klinike.  Osnovao je i vodio “Savjetovalište za unapređenje mentalnog zdravlja mladih” (1986-1991). Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio je 1993. U toku 1995. boravio je na edukaciji na Missouri univerzitetu – Columbia (SAD) iz oblasti psihotraumatologije. Završio je edukaciju iz oblasti supervizijskog rada (University in Goeteborg) (1998-1999), za grupnog analitičara (2002-2009) i  za grupnog analitičara edukatora (2009-2013) (Institut za grupnu analizu Zagreb). Titulu primarijusa dobio je 2003. a certificirani subspecijalista kliničke psihijatrije je od 2011.

Magistrirao je 1999. a doktorirao 2003. god. uradivši pionirska znanstvena istraživanja o utjecaju religioznosti na mentalno zdravlje. Iste godine izabran za docenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za predmet “Neuropsihijatrija sa medicinskom psihologijom”. Za vanrednog profesora na predmetu “Psihijatrija sa medicinskom psihologijom izabran 2008. a za redovnog 2015. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na dodiplomskom studiju angažovan na  predmetima: Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, Psihologija komunikcije i Socijalna psihijatrija a na doktorskom studiju na predmetu Klinička istraživanja. Na  Univerzitetu u Zenici bio angažovan na predmetima Religija i zdravlje na Zdravstvenom fakultetu (2005-2007) a od 2006. na Islamskom pedagoškom fakultetu na predmetima  Mentalno zdravlje u zajednici,  Programiranje tretmana, Psihopatologija, Socijalna patologija, Metode samozaštite, na dodiplomskoj nastavi, od 2010. na master studiju na prtedmetu Socio-pedagoški tretman,  a od 2017. na doktorskom studiju predmete Islamska duhovnost i mentalno zdravlje, Razvoj individualne duhovnosti i Religija i mentalno zdravlje.

Uža oblast kojom se bavi u svakodnevnoj praksi i istraživanjima je klinička i biologijska psihijatrija i psihofarmakoterapija, dječija i adolescentna psihijatrija, neuronauka, psihoterapija, psihoanaliza, psihotraumatologija, duhovna i integrativna medicina, psihologija duhovnosti i religioznosti. Samostalno i u koautorstvu – autor  četiri uredničke knjige, dvadeset i osam poglavlja u knjigama i udžbenicima i preko 200 naučnih i stručnih radova (uključujući i sažetke sa naučnih i stručnih skupova)(https://www.drpajevic.com/biografija.htm#bibiliografija).

Član je svjetskog (WPA) i evropskog (EPA) udruženja psihijatara. Predsjednik Udruženja psihijatara u BiH (UPuBiH) u dva madata (2010-2012;  2018-2020). Predsjednik Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u BiH (UpuBiH) i Udruženja psihijatara Tuzlanskog Kantona (UPTK), potpredsjednik Udruženja za integrativnu medicinu u BiH, član predsjedništva Udruženja grupnih analitičara u BiH.  Direktor je Fondacije „Mentalno zdravlje za sve”. Živi u Tuzli, oženjen je, otac četvoro djece.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH