info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/Prof.dr_.sc_.-MEVLUDIN-HASANOVIĆ-.png

Prof.dr.sc. MEVLUDIN HASANOVIĆ

Tuzla

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Biografija

Rođen 05.10.1958. g. u Brčkom, gdje završio osnovnu školu i gimnaziju, diplomirao je 1982. g. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Vojni rok služio na Vojno medicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu 1984/85 g. Specijalistički staž je proveo u Brčkom, Tuzli i Zagrebu. Za vrijeme studija, ljekarske prakse i služenja vojnog roka intenzivno se bavio slikarstvom. Specijalistički ispit je položio 01.10.1991. godine, započeo neuropsihijatrijsku praksu u Brčkom. Aktivno je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine sve vrijeme rata, i bio društveno politički i kulturno aktivno angažovan. Zvanje Primarius je dobio 1994. g. Od 1994.–1998. g., je bio poslanik u Saboru islamske zajednice BiH. Od 13.08.1996. g. radi na Klinici za psihijatriju u Tuzli do danas. Završio je niz stručnih edukacija SAD, Kanadi, Švedskoj, Italiji i Velikoj Britaniji. Od 2000. g. je na dužnosti višeg asistenta na Katedri za neuropsihijatriju, Medicinskog fakulteta, Univerzita u Tuzli. Član je Uredničkog odbora nekoliko stručnih i naučnih časopisa. Od 2003. godine obavlja dužnost šefa Odjeljenja za socijalnu psihijatriju, Klinike za psihijatriju JZU UKC Tuzla.

Nastavnik na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici od 2007. -2021. godine. Postao Grupni analitičar 2009. g. a 2013. g. je postao edukator u Grupnoj analizi. Od marta 2013. g. je akreditovan od EMDR Europe za EMDR praktičara a 2017. g. Za EMDR konsultanta. Trenutno je u treningu za EMDR trenere i član je Izvršnog Odbora EMDR Europe. Magistrirao je 06.02.2003. g., a doktorirao 25.04.2009. g. na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Izabran u zvanje Docenta na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli 24.12.2009. g. Za vanrednog profesora je izabran 25.12.2014. g., a reizabran u isto zvanje 13.11.2020. g. Subspecijalista Socijalne psihijatrije je od oktobra 2006. godine. Uspješno je vodio mentorstvo za tri magistarske radnje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Mentorje jednom doktorantu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Bio je Predsjednik Udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona (UPTK), aktuelno je Potpredsjednik (UPTK), i Predsjednik je Udruženja EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini (od 2013. g.). Od 2019. g. je Generalni sekretar UPuBiH-a. Predsjednik je Saveza psihoterapijskih udruženja u Bosni i Hercegovini (SPUuBiH) od 2017. godine. Član je Udruženja Grupnih analitičara u BiH i Instituta za grupnu analizu Zagreb (IGA).

Predsjednik je Upravnog odbora Fondacije “Mentalno zdravlje za sve” Tuzla. Generalni je sekretar Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH). Generalni sekretar je Udruženja za integrativnu medicine u Bosni i Hercegovini (UIMuBiH). Predsjednik je Etičkog komiteta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od 2020. g. Predsjednik je Komiteta za akreditacije u Udruženju EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovii od 2020. g. Dobitnik je tri Druge nagrade za najbolji naučni-stručni rad u 2005., 2006. i za 2012/2013. g. u Javnoj zdravstvenoj ustanovi: Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kao autor ili koautor objavio je u domaćim i međunarodnim stručnim publikacijama više naučnih i stručnih radova. Objavio je više poglavlja u domaćim i stranim knjigama. Citiran je više od 1050 puta, h-index mu je 18, a i10-index je 24. Kao urednik i kourednik objavio nekoliko knjiga, bio je gost kourednik i gost urednik u međunarodnom časopisu Psychiatria Danubina. Oženjen je i otac je petero djece.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH