info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2024/02/mm.png

Prof.dr.sc. Mirsad Muftić

Sarajevo

Doktor medicinskih nauka/redovni profesor

Biografija

 

 

 
Prezime i ime Muftić Mirsad
Naučni stepen / zvanje Doktor medicinskih nauka/redovni profesor
Adresa Nova ulica br.5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefonski broj(evi) +387 61 292-552
Broj(evi) faksa
E-mail(ovi) mhs@bih.net.ba
Državljanstvo BiH JMBG 1007960170022
Datum rođenja Dan Mjesec Godina
10 07 1960.
Mjesto i općina rođenja Sarajevo, Općina Centar
Fakultet/Akademija Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Sarajevo
RADNO ISKUSTVO
Datumi (od – do) 1989. – 1990.
Zanimanje i radno mjesto Ljekar opće medicine
Područje rada Opća medicina
Naziv i adresa poslodavca Vojna bolnica, Sarajevo
Datumi (od – do) 1990 – 1992.
Zanimanje i radno mjesto Doktor medicine
Područje rada Socijalna i preventivna medicina
Naziv i adresa poslodavca Republički zavod za javno zdravstvo
Datumi (od – do) 1990 -1991.
Zanimanje i radno mjesto Doktor medicine
Područje rada Urgentna medicina
Naziv i adresa poslodavca Ljekari bez granica MSF Holandija – kancelarija Sarajevo
Datumi (od – do) 1992 – 1993.
Zanimanje i radno mjesto Doktor medicine
Područje rada Urgentna medicina
Naziv i adresa poslodavca Sanitet Armije BiH
Datumi (od – do) 1993 -1994.
Zanimanje i radno mjesto Doktor medicine/ljekar na spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
Područje rada Fizikalna medicina i rehabilitacija
Naziv i adresa poslodavca Institut za fizijatriju i rehabilitaciju, Centar za paraplegije
Datumi (od – do) 1994 – 1997.
Zanimanje i radno mjesto Doktor medicine/ljekar na spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
Područje rada Fizikalna medicina i rehabilitacija
Naziv i adresa poslodavca Centar za liječenje i rehabilitaciju MHS
Datumi (od – do) 1997 – 2015.
Zanimanje i radno mjesto Ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Područje rada Fizikalna medicina i rehabilitacija
Naziv i adresa poslodavca KJU DZ Sarajevo, RJ Novi Grad
 
Datumi (od – do) 2015 – 2018.
Zanimanje i radno mjesto Vanredni profesor
Područje rada Rehabilitacija, okupaciona terapija
Naziv i adresa poslodavca Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Datumi (od – do) 28.11.2018.
Zanimanje i radno mjesto Redovni profesor
Područje rada Rehabilitacija, okupaciona terapija
Naziv i adresa poslodavca Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
                                                                                              OBRAZOVANJE (Hronološki **)
Period 1967. – 1975.
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Naziv obrazovne institucije Osnovna škola „Vladimir Perić Valter“ Sarajevo
Zvanje
 
Period 1975. – 1979.
Naziv dodijeljene kvalifikacije
Naziv obrazovne institucije II gimnazija „Ognjen Prica“, Sarajevo
Zvanje
Period 1979 -1986.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Doktor medicine
Naziv obrazovne institucije Medicinski fakultet Sarajevo
Zvanje Doktor medicine
Period 2000-2005.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Naziv obrazovne institucije Medicinski fakultet Sarajevo
Zvanje Asistent 
Datum 2001.
Naziv nagrade Federalno Ministarstvo zdravlja BiH
Opis Odluka o dodjeli naziva Primarijus
Period 2005- 2009.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Magistar medicinskih nauka
Naziv obrazovne institucije Medicinski fakultet Sarajevo
Zvanje Viši asistent
Period 2010.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Doktor medicinskih nauka
Naziv obrazovne institucije Fakultet zdravstvenih studija
Zvanje Docent 
Period 2015.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Vanredni profesor
Naziv obrazovne institucije Fakultet zdravstvenih studija – Sarajevo
Zvanje Profesor
Period 2018.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Redovni profesor
Naziv obrazovne institucije Fakultet zdravstvenih studija – Sarajevo
Zvanje Profesor
Perod  2019.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Redovni profesor
Naziv obrazovne institucije Edukacijski fakultet – Univerzitet Sarajevo
Zvanje Profesor
Period 2019.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Redovni profesor
Naziv obrazovne institucije Veleučilište „L.Ružička“ Vukovar – Hrvatska
Zvanje Profesor
Period 2019.
Naziv dodijeljene kvalifikacije Redovni profesor
Naziv obrazovne institucije Medicinski fakultet SSST – Univerzitet Sarajevo
Zvanje Profesor
USAVRŠAVANJE 

(Hronološki: specijalistički kursevi, seminari, treninzi **)

Period 1996
Naziv usavršavanja Schiatsu bazični kurs
Naziv obrazovne institucije Schiatsu Italy
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 1998.
Naziv usavršavanja Menadžment bola
Naziv obrazovne institucije ICA CBR i Queens’ University Canada
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2000.
Naziv usavršavanja Rehabilitacija i ljudska prava sa onesposobljenjem
Naziv obrazovne institucije European Human Bridges
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2000.
Naziv usavršavanja Zdravstveni menadžment „Rehabilitacija u zajednici“
Naziv obrazovne institucije ICA CBR i Queens’ University Canada
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2001.
Naziv usavršavanja Novi terapijski pristup za RA
Naziv obrazovne institucije Udruženje reumatologa BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2002.
Naziv usavršavanja Protetska rehabilitacija žrtava mina 
Naziv obrazovne institucije ISPO Hrvatska
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2002.
Naziv usavršavanja Neurološka rehabilitacija
Naziv obrazovne institucije Udruženje neurologa BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Naziv obrazovne institucije Ljekarska/liječnička komora KS i BHAAAS
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2003.
Naziv usavršavanja Psihosocijalana rehabilitacija osoba sa MS
Naziv obrazovne institucije EMSP-Lisabon, Portugal
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2003.
Naziv usavršavanja Reiki Metod
Naziv obrazovne institucije USUI SHICI RYOHO
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2004.
Naziv usavršavanja Fizikalna medicina i rehabilitacija
Naziv obrazovne institucije Tempus projekat EU
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2004.
Naziv usavršavanja Farmakovigilancija
Naziv obrazovne institucije Akademija nauke i umjetnosti BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2004.
Naziv usavršavanja Fizikalna medicina i rehabilitacija
Naziv obrazovne institucije SOFMER Paris, Francuska
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2005.
Naziv usavršavanja Rehabilitacija – multipla skleroza
Naziv obrazovne institucije EMSP Lisabon, Portugal
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2005.
Naziv usavršavanja Hipobarična terapija
Naziv obrazovne institucije Iskra Medical Ljubljana
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2005.
Naziv usavršavanja Evaluacija i mobilizacija koljena
Naziv obrazovne institucije ISPRM S.Paolo, Brasil
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2007.
Naziv usavršavanja Pedcad CAD/CAM training
Naziv obrazovne institucije Pedcad –Minhen, Njemacka
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2007.
Naziv usavršavanja Terapija bola
Naziv obrazovne institucije Asocijacija za terapiju bola BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2008.
Naziv usavršavanja Ortotika 
Naziv obrazovne institucije ISPO Portorož, Slovenija
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2009.
Naziv usavršavanja Evaluacija nastavnih programa tjelesnog odgoja u BiH
Naziv obrazovne institucije Ministarstvo civilnih poslova BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2010.
Naziv usavršavanja Primarna zdravstvena zaštita temelj zdravstvenog sistema
Naziv obrazovne institucije Fondacija Fami i  Federalno ministarstvo zdravstva BiH, Ministarstvo zdravstva RS
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2010.
Naziv usavršavanja Profesionalna rehabilitacija kao metoda za integraciju osoba sa ograničenjem na tržištu  rada u BiH
Naziv obrazovne institucije BBRZ  Linz Austrija
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2010.
Naziv usavršavanja Bobath koncept
Naziv obrazovne institucije HOPE 87 i Federalno Ministarstvo zdravstva BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2010.
Naziv usavršavanja Menadžment osteoarthritisa 
Naziv obrazovne institucije WCO – IOF- ESCEO Sevilla,Španija
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2011.
Naziv usavršavanja Nemedicinski tretman osteoporoze
Naziv obrazovne institucije WCO – IOF- ESCEO Valencia Španija
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2011.
Naziv usavršavanja Balneologija
Naziv obrazovne institucije Udruženje reumatologa BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2011.
Naziv usavršavanja Kompleksni dekongestivni tretman limfedema
Naziv obrazovne institucije HOPE 87 i Federalno Ministarstvo zdravstva BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2011.
Naziv usavršavanja Rodnan Scin Score u sistemskoj skleozi
Naziv obrazovne institucije Asocijacija reumatologa BiH
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2012.
Naziv usavršavanja Pedijatrijska evaluacija
Naziv obrazovne institucije KCUS Sarajevo, NIR i Pedijatrijsko edukativni centar Sarajevo
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2012.
Naziv usavršavanja Sportska rehabilitacija paraolimpijaca-London V Britanija
Naziv obrazovne institucije International Paraolympic Comitet
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2012.
Naziv usavršavanja Intraartikularna aplikacija injekcija Hialuronske kiseline
Naziv obrazovne institucije IBSA
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2013.
Naziv usavršavanja Muskuloskeletni UZ za reumatologe
Naziv obrazovne institucije EULAR-Beograd Srbija
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2014.
Naziv usavršavanja Osteoporoza i osteoarthritis
Naziv obrazovne institucije WCO – IOF- ESCEO Sevilja Spanija
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2014.
Naziv usavršavanja Efekti primjene fizičke aktivnosti na antropološki status djece, omladine i odraslih
Naziv obrazovne institucije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R.Srbije
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2015.
Naziv usavršavanja Rehabilitacija sjedeće odbojke
Naziv obrazovne institucije Paravolley Europa, Warendoft, Njemačka
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2015.
Naziv usavršavanja Nova tehnologija u sportu
Naziv obrazovne institucije FASTO
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2016.
Naziv usavršavanja Paraolimpijski sport
Naziv obrazovne institucije International Paraolympic Comitet  Rio de Janeiro Brasil
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2017.
Naziv usavršavanja XIX godišnji kongres hrvatskom reumatološkog društva HLZ 
Naziv obrazovne institucije Croatioan Medical Association, Croatian Society for Rheumatology, Croatia
Dodijeljena klasifikacija Certifikat 
Period 2017.
Naziv usavršavanja Fizikalni tretman osteoartritisa
Naziv obrazovne institucije WCO – IOF- ESCEO Firenca Italija
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2017.
Naziv usavršavanja 3 Međunarodno zdravstveno stručni skup
Naziv obrazovne institucije Veleučiliše „L.Ružička“ Vukovar
Dodijeljena klasifikacija Certifikat 
Period 2018.
Naziv usavršavanja Rehabilitacija zimskih paraolimpijskih sportova
Naziv obrazovne institucije International Paraolympic Comitet Pyeong –Chang Koreja
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2019.
Naziv usavršavanja Klinička mezoterapija
Naziv obrazovne institucije Asocijacija za kliničku mezoterapiju Srbije
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2019.
Naziv usavršavanja
 1. Mediteranski simpozijum o vitaminu D
Naziv obrazovne institucije Društvo za osteoporozu u FBiH
Dodijeljena klasifikacija Cerifikat 
Period 2019
Naziv usavršavanja 7 Kongres medicinskih sestara i tehničara BiH sa međunarodnim učešćem
Naziv obrazovne institucije JZU UKC Tuzla, Komora zdravstvenih tehničara Tuzlanski Kanton
Dodijeljena klasifikacija Certifikat 
Period 2019.
Naziv usavršavanja 3. Simpozijum Udruženja za protetiku i ortotiku „ISPO u BiH“
Naziv obrazovne institucije Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.M.Zotović“ Banja Luka
Dodijeljena klasifikacija Certifikat 
Period 2020.
Naziv usavršavanja 10th World Congress of the World Insitute od Pain 
Naziv obrazovne institucije Rim, Italija
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period  2021.
Naziv usavršavanja Sportska rehabilitacija paraolimpijaca – Tokio, Japan
Naziv obrazovne institucije International Paraolympic Comitet
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period  2022.
Naziv usavršavanja Sportska rehabilitacija paraolimpijaca – Peking, Kina
Naziv obrazovne institucije International Paraolympic Comitet
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
Period 2022.
Naziv usavršavanja 13 Dani BHAAAS-a u BiH
Naziv obrazovne institucije Ljekarska/liječnička komora KS i BHAAAS
Dodijeljena klasifikacija Certifikat
NAUČNO-STRUČNI RADOVI

ZBORNICI RADOVA

Datum 1991.
Naziv objavljenog rada Kisin Đ. Serdarević S. Muftić M. Vuković M. Intervenenti preventivni program na unapređenju zdravlja radnoaktivnog stanovništva od hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova naučne konferencije zdravstvo BiH juče, danas, sutra, (1-3)
Datum 2000.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Zjuzin N.  Rehabilitacija kod slabovidne i slijepe djece. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova, Prvi Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH, Tuzla (108)
Datum 2000.
Naziv objavljenog rada Zjuzin N. Muftić M. Niskofrekventno impulsno magnetno polje u terapiji vertebrobazilarnog sindroma. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova, Prvi Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH, Tuzla (57)
Datum 2000.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Organizacija rehabilitacije na području FBiH
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova. Drugi Hrvatski Kongres fizikalne medicine i rehabilitacije, str (167-168)
Datum 2002.
Naziv objavljenog rada Muftić M, Zjuzin N. Avdić D. Mujkić E. Čerkez G. Community Based Rehabilitation.
Naziv naučnog / stručnog časopisa 4 th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Siracusa, Italy; 4th Book of Abstracts; (163)
 
Datum 2002.
Naziv objavljenog rada Mujkić-Skikić E. Avdić D. Muftić M. Testiranje snage fleksora i ekstenzora trupa kod studenata 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Igalo; Zbornik radova Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore. (258-259)
Datum 2002.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Zjuzin N. Avdić D. Skikić E. Čerkez G.. Iskustva o rehabilitaciji u zajednici u Bosni i Hercegovini. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Igalo; Zbornik radova 3 Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore. (257)
Datum 2002.
Naziv objavljenog rada Avdić D. Mujkić Skikić E. Muftić M. Buljina A. Rana rehabilitacija operativno saniranih preloma u trećoj životnoj dobi.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Igalo; Zbornik radova 3 Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore. (216-217)
Datum 2002.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Zjuzin N. Avdić D. Skikić E. Pavlović G.. Prikaz gerijatrijske 

rehabilitacije u Centru za stara lica u Sarajevu. 

Naziv naučnog / stručnog časopisa Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Igalo. Zbornik radova 3 Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore. (213-214)
Datum 2002.
Naziv objavljenog rada Muftić M. The development and role of peer consulting groups for disabled persons in CBR Centers.  
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , Third ISPO Central and Eastern European Conference, Dubrovnik Croatia. (34)
Datum 2005.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Trninićs. Zubčević H. Organization of rehabilitation in BiH – Advantage of community based rehabilitation. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , ISPRM 2005 3rd Wold Coongress Sao Paulo Brasil; (100)
Datum 2006.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Sarić S. Trninić S. Tanović Đ. Rehabilitation in community  
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , I Kongres fizikalne medicine i rehabilitacije Makedonije sa međunarodnim učešćem. Ohrid. (185)
Datum 2006.
Naziv objavljenog rada Skopljak A. Podzic M. Macic-Dzankovic A. Muftic M. Viteskic S. Cervical Cancer Prevention in Asylum-Seeker Admission Center in Bosnia and Herzegovina
Naziv naučnog / stručnog časopisa 12th Regional Conference of Wonca Europe ESGP/FM, Florence Italy, 2006. Abstract book: 291-292. 11.
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Sarić S. Značaj kineziterapije nakon operativnog liječenja karcinoma dojke 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem, Fojnica. (163)
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Bećirović E. Jandrić J. Bogdanić J. Muftić M. Sarić S. Hodžić S. Suljić Z. Mulić A. Terapeutske vrijednosti perkutane primjene Kamfart kreme u mišićno zglobnom koštano bolnim stanjima 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem, Fojnica; (138)
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Muftić M, Pašić M. Dizdarević A. Peksin V. Vavra Hadžiahmetović N. Sadiković S. Rosen metoda. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem, Fojnica; (156)
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Sarić S. Muftić M. Dekongestivna terapija postmastektomičnog limfedema . 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem, Fojnica; (158)
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Pašić I.  Suljetović M. Pavlović G. Huskić V. Murga S.. Rehabilitacija slijepe i slabovidne djece u domenu prostorne orjentacije 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem, Fojnica; (115)
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Vavra-Hadžiahmetović N. Huskika M. Muftić M. Uloga CBR-a u rehabilitaciji pacijenata sa stanjem paraplegije u Kantonu Sarajevo učešćem, Fojnica novembar
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova – II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem (29)
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Muftić M.  Sarić S. Skopljak A. Zubčević H. Mirković M. Pašić A. Zubović A. Pedografija – plantarno mjerenje distribucije pritiska za prikaz funkcije stopala
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem, Fojnica; (58)
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Skopljak A. Vavra Hadžiahmetović N. Trninić S. Muftić M. Podžić M. Terapeutski efekti termo-mineralne vode Ilidža Sarajevo kod osteoartritisa koljena 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem, Fojnica; (62)
Datum 2007.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Bašić J. Gavrankapetanović I. Čustović A. Trninić S. Prevencija i rano otkrivanje poremećaja lokomotornog aparata i deformiteta kičmenog stuba na području Kantona Sarajevo 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , II Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa međunarodnim učešćem, Fojnica; (82)
Datum 2009.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Varva Hadžiahmetović N. Sarić S. Bašić J. Zubčević H. Kasumović Z. Osteoprosis – comparative study between quantitative ultrasound of heel and DXA.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova  5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation medicine. Istanbul, Turkey; (564-565)
Datum 2009.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Zubčević H. Kasumović Z.. Cerebral palsy and pedobarography. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation medicine. Istanbul, Turkey; (674)
Datum 2009.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Sarić S. Community based rehabilitation (cbr) center – Sarajevo our experience in treatment of lympoedema after breast cancer healing.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation medicine. Istanbul, Turkey; (330)
Datum 2010.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Rehabilitation of cervicale pain syndrom
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova, Prvi Kongres terapije bola BIH, Sarajevo, (47)
Datum 2010.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Physical treatment of pain in geriatric patients
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova, Prvi Kongres terapije bola BIH, Sarajevo (72)
Datum 2011.
Naziv objavljenog rada Švraka E. Avdić D. Muftić M. Novi modeli  rehabilitacije u zajednici.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije
Puni naziv izdavača Zbornik radova  Brčko (3-12)
 
Datum 2011.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Pedobarografija u prevenciji i tretmanu sindroma prenaprezanja. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Balneološko-reumatološki simpozijum, Ilidža-Sarajevo,Zbornik radova;

(109-110)

Datum 2012.
Naziv objavljenog rada Vavra Hadžiahmetović N, Muftić M. Organizacija rehabilitacije i edukacije iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije na području Federacije BiH
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 4.Kongres fizijatara BiH sa međunarodnim učešćem. Banja Luka. (453-455)
Datum 2012.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Torlaković A. Efekti kombinovanog programa vježbi u vodi i korektivnih vježbi na poboljšanje posture djece predškolske dobi.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 4.Kongres fizijatara BiH sa međunarodnim učešćem. Banja Luka. (151)
Datum 2012.
Naziv objavljenog rada Muftić M.  Sarić S. Mioković M. Edukativno-preventivni program u rehabilitaciji pacijenata sa limfedemom u CBR Centru Saraj polje 2011
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 4.Kongres fizijatara BiH sa međunarodnim učešćem. Banja Luka. (213-214)
Datum 2012.
Naziv objavljenog rada Torlaković A. Simikić I. Muftić M. The effects of the combined exercise in wather on on lend.
Naziv naučnog / stručnog časopisa European College of Sport Science (314)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Vavra-Hadžiahmetović N. Kučukalić Selimović E. Procjena ultrazvuka i DXA pregleda u osteoporozi. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , Multidisciplinarni pristup u Osteoporozi. Sarajevo; (39-44)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Vavra-Hadžiahmetović N. Muftić M. Kadić A. Značaj modela međunarodne kvalifikacije funkionisanja, nesposobnosti i zdravlja za programe rehabilitacije pacijenata sa osteoporozom
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , Multidisciplinarni pristup u Osteoporozi. Sarajevo; (49-50)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Pedobarografija u prevenciji i tretmanu sindroma prenaprezanja
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , X mediteranski Kongres PRM Budva oktobar 2013. (63)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Torlaković A. Muftić M. Talović M. Rađo I. Kebat R. Posturte of boys as a result of water gymnastics and swimming. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 18 Annual ESCC Congess Barcelona, Španija (218)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Klinička primjena pedobarografije. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa 5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo; 

Zbornik radova, 5 Kongres Fizijatara BiH. Sarajevo (63-67)

Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Sarić S. Zubović A.  Pašić M. Vidačak A. Zubčević H. Cervikalni bolni sindrom  – biometeoropatske promjene.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo  (178-179)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Torlaković A. Efikasnost zdravstveno-sportskog menadžmenta u rehabilitaciji djece sa narušenom posturom.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo (180-181)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Torlaković A. Plivanje kao potpora fizikalnoj terapiji za poboljšanje motoričkog statusa djece sa Down sindromom. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova , 5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo (182)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Sarić S. Muftić M. F.Krakonja. Primarni limfedem
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova  5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo (194-195)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Sarić S. Muftić M. Faza aktivnog liječenja limfedema
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova  5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo (121)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Skopljak A. Muftić M. Bečirović E. Kasumagić Z. Zubčević H. Pedogarografija u tretmanu dijabetične polineuropatije 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova  5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo (123-124)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Zubčević H. Muftić M. Šehić D. Arfađan V. Pedobarografska analiza kod djece sa ravnim stopalima
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova  5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo  (215-216)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Zubčević H. Muftić M. Šehić D. Arfađan V. Značaj kompjuterske dijagnostike deformiteta stopala.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova  5 Kongres fizijatara BiH. Sarajevo (217-218)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Torlaković A. Muftić M. Kebat R.  Plivanje kao potpora fizikalnoj terapiji za korekciju posture kod djece
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova, International Scientific Conference, Beograd (84-85)
Datum 2015.
Naziv objavljenog rada Skopljak A. Muftic M, Becirovic E. Kasumagic Z. Zubcevic H. The Role and Importance Plantar Pressure in Patients with Diabetes Mellitus in Effort of Preventing Diabetic Foot Condition.
Naziv naučnog / stručnog časopisa The 9 th World Congress of Internatonal Society of Physical  and Rehabilitation medicine, Berlin, Germany,  Journal of Rehabilitation Medicine. Suplement 54 June 19-23, 2015; 401. PC1072.
Datum 2015.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Janković S. Turkić E.  FRAX scor kao instrument u prevenciji osteoporoze. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova  I Kongres osteoporoze, Sarajevo (74-81)
Datum 2015
Naziv objavljenog rada Muftić M. Rehabilitacija nakon operacije prednjeg križnog ligament koljena
Naziv naučnog / stručnog časopisa Četvrti Kongres udruženja fizijatara Crne Gore, Cetinje, Septembar 2015. 

(8-15)

Datum 2017.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Placebo u rehabilitaciji
Naziv naučnog / stručnog časopisa 3 međunarodna konferencija (fizioterapija u sportu, rekreaciji i welnesu), Vukovar 2017 (38-41)
Datum 2017.
Naziv objavljenog rada Švraka E. Salkić N. Muftić M. Manić G. Jaganjac A. Sportsko-rekreativne aktivnosti i unapređenje kvaliteta života osoba s cerebralnom paralizom.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Međunarodni znanstveno-stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“. Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.  (93-100)
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Klinička i naučna primjena pedobarografije
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova V Kongres Udruženja fizijatara Crne Gore. Igalo 2018. (143-144)
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Janković S. Alzheimerova demencija i fizioterapija.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Internacionalni Kongres o demenciji. Sarajevo (26)
Datum

 

2019.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Kovač A. Hasković E. Avdić D. Miladinović K. The role of vitamin D in osteoporosis
Naziv naučnog / stručnog časopisa World Congress on osteoporosis, osteoarthritis and musculosceletal diseases, Paris 2019. (428)
Datum

 

2019
Naziv objavljenog rada Muftić M. Zdravstveni djelatnik u komunikaciji sa osobom sa onesposobljenjem
Naziv naučnog / stručnog časopisa 7 Kongres medicinskih sestara i tehničara BiH sa međunarodnim učešćem. (21)
Datum

 

2020.
Naziv objavljenog rada Vuković M. Neikov S. Gavrilovski A. Muftić M.Low bak pain and dissability in activities of daily living
Naziv naučnog / stručnog časopisa Abstract book 22 European Congress of physical and rehabilitation medicine ESPRM, Beograd 2020 (302)
Datum 2022
Naziv objavljenog rada Muftić M. Profesionalna rehabilitacija. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa 22 međunarodni Kongres fizikalne medicine i rehabilitacije, Vrnjačka banja Srbija (243-246)
Datum 2022.
Naziv objavljenog rada Ogurlić R. Muftić M. Lazić M. The importance of exercuises for strenghten the pevic floor muscles in the third trimestar of pregnancy
Naziv naučnog / stručnog časopisa Zbornik radova ESPRM, Lisabon, Portugal  (395-396)
NAUČNO-STRUČNI RADOVI

Domaći i međunarodni časopisi

Datum 2003.
Naziv objavljenog rada Avdić D. Zjuzin N. Muftić M. Profesionalna rehabilitacija osoba s amputacijom donjih ekstremiteta
Naziv naučnog / stručnog časopisa Medicinski žurnal 2003; 9 (1): 61-66.
Datum 2004.
Naziv objavljenog rada Zjuzin N. Muftić M. Sonoforeza Deep Relief gelom kod degenerativnih promjena koljenog zgloba. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Med.Arh.2004; 58(5):279-281
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Sinanović O. Zukić S. Šakić A. Muftić M. The accessory deep peroneal nerve and anterior tarsal tunnel syndrome: case report Acta Myologica

Vol.XXXII – October 2013 (110-112)

Naziv naučnog / stručnog časopisa
 1. Acta Myologica, Vol.XXXII – October 2013 Official Journal of Mediterranean Societ of Myology (110-112)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Mahmutbegović N. Smajević M. Clinical analysis of the role of micronutrients in combination of orthomolecular therapy for threating Osteoarthritis genus
Naziv naučnog / stručnog časopisa Balkan Journal of Health Science, Volume1/Number2/ 2013 (210)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Muftić M., Kučukalić Selimović E. Miladinović K. Osteoporosis –Comparative  Study Between Quantitative Ultrasound of Calcaneus and DXA
Naziv naučnog / stručnog časopisa Med.Arh.2013;  Aug; 67(4): Journal of the academy of medical sciences in Bosnia and Herzegovina

P ISSN 0350-199X, E ISSN 1986-5961 (289-291)

Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Torlaković A. Muftić M. Avdić D. Kebata R. Effects of the combined swimming, corrective and aqua gymnastics programme on body posture of preschool age children
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of Healt Sciences  Sep 2013; 3(2) 103-108
Datum 2013
Naziv objavljenog rada Sefo H. Baručija M. Hajdarpašić E. Muftić M. Treatment of the Moderate Lumbal Spinal Stenosis with an Intespinosus Distraction Device IMPALA
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of Healt Sciences  Sep 2013; 3(2) 113-116
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Miladinović K. Therapeutic Ultrasound and Pain in Degenerative Diseases of Musculoskeletal System
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of academy of medical sciences of Bosnia and Herzegovina,  P ISSN 0053-8109, E ISSN 1985-5988

Acta inform.Med.2013 Sep; 21(3): 170-172

Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Torlaković A. Muftić M. Kovač A. A correction of posture of pre-school girls under the impact of various kinesyological operators
Naziv naučnog / stručnog časopisa Homo Sporticus volume 15-issue 2- Dec 2013. Homo Sporticus, scientific journal of sport and physical education, ISSN: 1512-8822, ISSN: 1840-4324 (10-14)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Smajović M. Čaušević R. Muftić M. Babić B. Impact of management on employers communication in medical and hospital centres in Sarajevo
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of Healt Sciences  Dec 2013; 3(3) (255-260)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Miladinović K. Vavra Hadžiahmetović N. Muftić M. Čelik D. Parathormone serum level before and after treatment for osteoporosis in patients with chronic spinal leasion
Naziv naučnog / stručnog časopisa HealthMED – Volume 7/Number 9/2013. Journal of Society for development in new environment in BiH, P ISSN 1840-2291, E ISSN 1986-8103
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Babić S. Drašinac I. Muftić M. Smajević M. Importance of communication of physiotherapists working with patients with Alzheimer disease
Naziv naučnog / stručnog časopisa SEEHSJ 2013: 3(2): (136-142)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Babić S. Stjepan J. Šubarić J. Muftić M. Physical activity as an important factor in preventing osteoporosis
Naziv naučnog / stručnog časopisa SEEHSJ 2013; 3(1): (69-74)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Smajović M. Čaušević R. Muftić M. Ovčina A. Babić S. The effect og stress on communication of staff of the University Clinical Center Tuzla according to length of service
Naziv naučnog / stručnog časopisa SEEHSJ 2013; 3(2): (129-135)
Datum 2013.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Mahmutbegović N. Smajević M. Clinical analysis of the role of micronutrients in combination of ortomolecular therapy for treating osteoarthritis genus
Naziv naučnog / stručnog časopisa Balkan Journal of Health Science (210-215)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Torlaković A. Muftić M.  Rađo I.  Talović M. Mahmutović I. Evolution of Sports – medical Team Management in th Program of Posture Correction in Children 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Mater Sociomed 2014 Apr; 26 (2): (104-108)
Datum 2014.
Naziv objavljenog rada Skopljak A. Muftić M. Šukalo A. Mašić I. Pedobarography in Diagnosis and Clinical Application
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of academy of medical sciences of Bosnia and Herzegovina,  P ISSN 0353-8109. Acta inform. Med.2014; 22(6): (274-378)
Datum 2016.
Naziv objavljenog rada Miladinović K. Vavra-Hadžiahmetović N. Muftić M. Čelik D. Kinesiotherapy in early rehabilitation of patients after surgery of herniated cervical intervertebral disc
Naziv naučnog / stručnog časopisa Medical journal January/March 2016, volume 22, number 1

ISSN (print) 1512-5866 (37-40)

Datum 2016.
Naziv objavljenog rada Janković S. Muftić M. Smajović M. The association between Physical Activity and FRAX Score in Women
Naziv naučnog / stručnog časopisa Annals of Gerontology and Geriatric Research, March 2016.

ISSN: 2378-9409  (1-6)

Datum 2016.
Naziv objavljenog rada Janković S. Muftić M. Krajina M. Vidačak A. The possibility of influence of frax score questionnaire on early diagnosis and prevention of osteoporosis
Naziv naučnog / stručnog časopisa Acta Medica Saliniana,  Volume 44 Issue 1-2, 2016. ISSN 0350-364X (4-6)

E ISSN 1840-3956

Datum 2016.
Naziv objavljenog rada Namik Trtak, Muftić M, Haso Sefo, Role of clinical examination and standard radiography in diagnostic of scoliosis at children population
Naziv naučnog / stručnog časopisa Acta Medica Saliniana, Volume 44 Issue 1-2,  2016, ISSN 0350-364X (7-13)
Datum  2017.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Jankovic S. Duspara B. Salihagić S. Alati koji mogu pomoći u procjeni kvalitete života osoba sa osteoporozom
Naziv naučnog / stručnog časopisa Balcan Journal of health Science. Published by DRUNPP, Sarajevo, Volume 5 Number 1, 2017, ISSN 2303-4092 (1-6)
Datum  2017.
Naziv objavljenog rada Salihagić S. Muftić M. Memić Z. Neuroma in continuity after peripheral nerve reconstruction.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Balcan Journal of health Science. Published by DRUNPP, Sarajevo, Volume 5 Number 1, 2017, ISSN 2303-4092 (19-36)
Datum 2017.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Salihagic S. The correlation between the mechanism of the peripheral nerve injury of the upper and lower extremities, and indicated time and modality of reconstruction 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Balcan Journal of health Science. Published by DRUNPP, Sarajevo, Volume 5 Number 1, 2017 (3-9)
Datum 2017
Naziv objavljenog rada Jaganjac A. Muftić M. Avdić D. Mačak Hadžiomerović A. Katana B. Bojičić S.  Pašalić A. Mahmutović J. Branković S. Švraka E. Konjo H. Relationship between lifestyle habits of postmenopausal women and altered bone mineral density determineg  by ultrasound (US) screening and dual energy X ray absortiptiometry (DEXA). 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of health Science 2017;7(1):59-67
Datum 2017.
Naziv objavljenog rada Sinanović O. Zukić S. Kulenović J. Muftić M. Carpal tunnel syndrome related to work on computer, 
Naziv naučnog / stručnog časopisa A    Acta Medica Saliniana Volume 45.Issue 1-2. Year 2016. No. 04-15-5368/14 , Date of print: December 2017 (30-32)
Datum 2017.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Krupić E. Vuković M. Babić S. Ergonomic  assessment of physiotherapist health status, 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of health Science 2017;7(1): No. 04-15-5368/14 , Date of print: December 2017 (55-57)
Datum 2017.
Naziv objavljenog rada Smajović M. Čaušević R. Muftić M, Babić S. Sefo H. Sinanović S. Emotional competence as a factor affecting communication in the field of health care among employees of community health care centres in Sarajevo cantor based on their work place, 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of health Science 2017;7(1): No. 04-15-5368/14 , Date of print: December 2017 (64-67)
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Muftić M. Janković S. Alzheimerova demencija i fizioterapija.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Internacionalni kongres o demenciji iCoDem/18.
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Muftić M, Janković S, Kapetanović A. Influence  of  Bo exercise on quality of  life in  women with osteoporosis. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Acta Med Sal 2018; Suplement 1: S1-S226: (40-45)
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Sinanović O, Muftić M, Halilbegović E. Brachial  and lumbosacral immune-mediated plexopathy. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Acta Med Sal 2018; Suplement 1: S1-S226: (46-55)
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Kapetanović A. Avdić D. Muftić M. Potential of radon balneotherapy in reduction of oxidative stress as a risk factor for osteoporosis. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Acta Med Sal 2018; Suplement 1: S1-S226: (67-71)
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Zonić – Imamović M. Čičkušić A. Delalić A. Imamović S. Muftić M. The treatment of overactive urinary bladder. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Acta Med Sal 2018; Suplement 1: S1-S226: (77-82)
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Avdić D. Kapetanović A. Muftić M. Secondary fragility facture prevention – clinical pathway. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Acta Med Sal 2018; Suplement 1: S1-S226: (87-93)
Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Sinanović S. Loga S. Muftić M. Jahić M. Glinac A. Smajović M. Time Management of Tuzla University Clinical Center Mangers.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Materia Socio Medica. Journal of the academy od medical sciences in BiH 2018 Oct;30(3):170-175.

 

Datum

 

2018.
Naziv objavljenog rada Kaljić E, Avdić D, Svraka E. Muftić M, Pecar M, Mačak Hadžiomerović A. Influence of Motion  Therapy  in the Prevention of  Lumbal Pain Syndrome Relapse. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Med Arch Aug; 72 (4): (267-271)
Datum  2020
Naziv objavljenog rada Janković S. Muftić M.  Muftić F. The Impact of Lifestyle Changes on the Quality of Everyday Life of People with osteoporosis. 
Naziv naučnog / stručnog časopisa SunKist Sports Medicine and Research Journal volume1; Issue1; august 2020 
Datum

 

2020.
Naziv objavljenog rada Sinanović O. Muftić M.  Sinanović S. COVID -19 pandemia: Neuropsychiatric comorbidity and consequences. 

 

Naziv naučnog / stručnog časopisa Psychiatria Danubina. 2020. Vol.32.No II (236-244)
Datum  2021.
Naziv objavljenog rada Haso S. Ahmetspahic A. Hajdarpasic E. Barucija M. Muftić M Surgical Treatment of the Patients with Cervical Disc Herniation at Clinical Center of University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Naziv naučnog / stručnog časopisa MED ARCH. 2021 APR; 75(2): (116-121)
Datum  2021.
Naziv objavljenog rada Imamović M. Sinanović O. Imamović M. Muftić M. Janković S. Bazardžanović M. Effects of Transcutaneous and Percutoneous Tibial Nerve Stimulation in Bosnia Female Patients with Idiopatic Overactive Urinary Bladder.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Acta Medica Academica (235-243)
Datum  2021
Naziv objavljenog rada Sinanovic O. Zukic S. Muftić M, Tinjic N. Prevalence of Accessory Deep Peroneal Nerve in Sample of Bosnia and Herzegovina Subjects: an Electrophysiological Study; 
Naziv naučnog / stručnog časopisa ACTA INFORM MED. 2021 SEP 29(3): (193-196)
Datum  2021
Naziv objavljenog rada Laštro D. Muftić M. Ponorac N. Bokonjić D. Parents’ Knowledge and Attitudes When Choosing Their Children's School Bag: an Introductory Study.
Naziv naučnog / stručnog časopisa Scr Med 2021 Jun;52(2)(124-31.)
Datum  2021
Naziv objavljenog rada Laštro D. Muftić M. Ponorac N. Talic G.  Janković S. Short-term effects of carrying a school bag on the distribution of force and plantar pressure during walking of children of different levels of physical activity 
Naziv naučnog / stručnog časopisa Journal of Health Sciences 2021;11(2) (122-129)
Datum  2022
Naziv objavljenog rada Sinanović O. Zukić S. Lepuzanović M. Tinjić N. Muftić M. Sensory fibers in Marin-Gruber anastamosis: an electrophysiological study
Naziv naučnog / stručnog časopisa Psychiatria Danubina vol.34; Suppl10 p (173-176)
Datum  2022.
Naziv objavljenog rada Sinanović S. Muftić M. Vidačak A. Imact of yoga pratice on level of stress  during COVID – 19 Pandemic
Naziv naučnog / stručnog časopisa Materia Socio Medica (123-125)
MENTORSTVO

(Hronološki: magistranti II ciklus, doktoranti III ciklus**)

Datum  2011.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Amila JaganjacRezultati ultrazvučnog skrininga i životne navike žena u postmenopauzi koje utiču na mineralnu gustinu kosti“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2014.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad  Emina Hasanović „Procjena aktivnosti dnevnog života i funkcija šaka kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom”
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2014.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Damir Oprhal ”Analiza i procjena pacijenata sa osteoartritisom koljena kroz testove aktivnosti svakodnevnog života”
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2014.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Admir Tantula “Analiza i procjena pacijenata sa osteoartritisom kuka testove aktivnosti svakodnevnog života
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2014.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Slavica Babić “Kineziterapijski program za ispitanice sa osteoporozom“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2015.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad  Tahira Kulaš “Uticaj kineziterapije na poboljšanje aktivnosti dnevnog života kod osoba sa hemiplegijom”,
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2015.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad  Dinko Remić “Komparativna studija pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom koji su uključeni u program fizikalne i kineziterapije“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2015.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad  Azra Malkoč  “Komparativna procjena terapijskog učinka shockwave terapije u odnosu na terapiju uobičanim fizikalnim modalitetima kod sindroma bolnog ramena”
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2015.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad  Melina Mulavdić  “Procjena dnevne aktivnosti kod osoba sa stanjem paraplegije”
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2015.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad  Sead Kojić  “Analiza i procjena pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom nakon balneohidrokinezi terapijskog tretmana”
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2017.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Slavica Babić  „“Procjena efikasnosti tao-bo vježbi  na kvalitetu života osoba sa osteoporozom
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad III ciklus
Datum 2017.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad  Namik Trtak “Procjena efikasnosti Schroth tretmana skolioza djece u odnosu na klasični kineziterapijski tretman”.
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad III ciklus
Datum 2018.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Ranka Ogulić „Efekat kineziterapijskog programa u trudnoći“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2018.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Tarik Kovo  „Uticaj balenofizikalne terapije na pacijente sa lumbalnim bolnim sindromom“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 28.06.2019.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Belma Redžepagić „Procjena kvaliteta života osoba s osteoarthritisom koljenog zgloba“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 07.10.2019.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Bojana Đurić „Procjena pacijenata s acervikalnim bolnim sindromom kroz indeks cervikalnog onesposobljenja“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 23.10.2020.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Boris Panić „Procjena efikasnosti Shock wave terapije pacijenata sa sindromom bolnog ramena“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2021.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Mirela Salibašić „Procjena kvaliteta života sa osteoporozom)
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2022.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Dijana Laštro „Uticaj nošenja školske torbe na spaciotemporalne parametre hoda djece različitog nivoa fizičke aktivnosti“
Fakultet Medicinski fakultet – Univerzitet Banja Luka
Vrsta mentorstva Završni rad III ciklus
Datum 2023.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Šejla Nezir „Procjena aktivnosti dnevnog života osoba sa cervikalnim bolnim sindromom“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad II ciklus
Datum 2023.
Detalji (ime kandidata, naziv teme) Mentor za završni rad Selma Sinanović „COVID 19 – pandemija kao stresor kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama“
Fakultet Fakultet zdravstvenih studija Univerzitet Sarajevo
Vrsta mentorstva Završni rad III ciklus
IZDATE PUBLIKACIJE, MONOGRAFIJE , 

STRUČNE KNJIGE I UNIVERZITETSKI UDŽBENICI

Datum 2003.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić, Deformiteti kičme, donjih ekstremiteta i kineziterapijski tretman
Naziv časopisa/ izdavača Biblioteka za slijepa i slabovidna lica
Vrsta publikacije Monografija (Brajevo pismo)
Datum 2004.
Naziv objavljene publikacije N.Tanović, M.Muftić, A.Đubur, M.Đelilović, Š.Suljkanović. Ljekovitim biljem i ishranom do zdravlja (CIP 635.59 (035).
Naziv časopisa/ izdavača Tuzla
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2004.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić. V.Peksin. Uloga fizioterapeuta u rehabilitacionim procesima i ličnom razvoju osoba sa oštećenim vidom
Naziv časopisa/ izdavača Biblioteka za slijepa i slabovidna lica
Vrsta publikacije Monografija (Brajevo pismo)
Naziv časopisa/ izdavača DES Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Datum  2005
Naziv  publikacije N.Zjuzin, M.Muftić. ABC paraplegija (COBISS.BH-ID 13867014)
Naziv časopisa/ izdavača DES – Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Naziv  publikacije A.Meholjić-Fetahović, M.Muftić. ABC cerebralne paralize (COBISS.BH-ID 15878406)
Naziv časopisa/ izdavača Blic-Druk Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2007
Naziv objavljene publikacije M.Muftić, Vehbija Peksin. Metoda Rosen – Govorom tijela do zadovoljstva u duši
Naziv časopisa/ izdavača BEMUST Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2009.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić, B.Katana. Bolno rame  
Naziv časopisa/ izdavača BEMUST Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija 
Datum 2010.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić, I.Gavrankapetanović i saradnici. Najčešći deformiteti kičmenog stuba i lokomotornog aparata djece i omladine.
Naziv časopisa/ izdavača BEMUST Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2010.
Naziv objavljene publikacije D.Avdić, A.Kapetanović, K.Miladinović, M.Muftić, I.Gavrankapetanović, Š.Sokolović, S.Đozić. Osteoporoza klinički vodič.
Naziv časopisa/ izdavača Štamparija Fojnica
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2012
Naziv objavljene publikacije M.Muftić, I.Gavrankapetanović, S.Bečirbegović. Rehabilitacija nakon artroskopskih operacija koljena
Naziv časopisa/ izdavača Blick druck
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2012.
Naziv objavljene publikacije O.Sinanović, M.Muftić i saradnici. Neurologija.
Naziv časopisa/ izdavača Infograf Tuzla
Vrsta publikacije Univerzitetski udžbenik
Datum
Naziv objavljene publikacije N.Zjuzin.M.Muftić. ABC paraplegija (drugo izdanje)
Naziv časopisa/ izdavača Kovertelux Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2014.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić, B.Tuzlić. Moja mama ima MS
Naziv časopisa/ izdavača Kovertelux Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija – edukativna slikovnica
Datum 2015.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić i autori. Vodič za dijagnostiku, prevenciju i terapiju osteoporoze
Naziv časopisa/ izdavača Štamparija Fojnica
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2016.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić.J.Dimitrijević. Svaki dan sa Parkinsonovom bolešću
Naziv časopisa/ izdavača Perfecta Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2018.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić i saradnici. ABC osteoporoze
Naziv časopisa/ izdavača Fondacija Medicinsko Humano Društvo MHS Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2018.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić i saradnici. Najčešća bolna stanja u rehabilitaciji
Naziv časopisa/ izdavača Fondacija Medicinsko Humano Društvo MHS Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2018.
Naziv objavljene publikacije M.Muftić. i saradnici. Lumbalni bolni sindrom i neinvazivni tretman
Naziv časopisa/ izdavača Fondacija Medicinsko Humano Društvo MHS Sarajevo
Vrsta publikacije Monografija
Datum 2020.
Naziv objavljene publikacije Osteoporoza, vodič kroz vježbe
Naziv časopisa/ izdavača Bosnalijek
Vrsta publikacije Monografija (vodić za pacijente)
Datum 2020.
Naziv objavljene publikacije Reumatologija, fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji
Naziv časopisa/ izdavača Dobra knjiga
Vrsta publikacije Univerzitetski udžbenik
Datum 2022.
Naziv objavljene publikacije Vodič sa pacijente poslije operacije vratne kičme
Naziv časopisa/ izdavača Fondacija MHS, Sarajevo 2022.
Vrsta publikacije Monografija (vodić za pacijente)
Datum 2022.
Naziv objavljene publikacije Vodič sa pacijente poslije operacije slabinske kičme
Naziv časopisa/ izdavača Fondacija MHS
Vrsta publikacije Monografija (vodić za pacijente)
NAGRADE/ PRIZNANJA

Hronološki 

Datum 1999
Naziv nagrade Federalno Ministarstvo zdravlja BiH i PIU 
Nagrada za koordinatora CBR – Rehabilitacija žrtava rata
Datum 2013
Naziv nagrade Zlatna plaketa, Savez paraplegičara BiH
Datum 2001.
Naziv nagrade Federalno Ministarstvo zdravlja BiH
Opis Odluka o dodjeli naziva Primarijus
LIČNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Maternji jezik Bosanski
Engleski jezik Aktivno
Razumijevanje Aktivno
Govor Aktivno 
Pisanje
Njemački jezik Pasivno 
Razumijevanje Pasivno 
Govor Pasivno 
Pisanje Pasivno 
Informatičke i druge  vještine 

 

i kompetencije

MS Office (Word, Excel,PowerPoint), Internet,
Druge vještine i kompetencije
 1. „Paraplegija i Mi“ – Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike 2017/2018g
 2. „Personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u BIH“  – Bosnian Doctors for Disabled  i Austrian Doctors for Disabled 2017/2018g
 3. „Izgradnja kapaciteta CBR i CMZ centara u BiH – faza II” – HOPE 87, 2016g.
 4. „Rebailitacija i socijalna integracija mladih u Sarajevu“OPEC, Fund for International Development (OFID) 2012-2014.god
 5. „Građenje kapaciteta razvoja CBR za fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u BiH“ Austrian Development Agensy-ADA 2013-2015.god.
 6. „Intergrativni pristup ranoj detekciji, intervenciji i inkluzija na nivou lokalne zajednice“, UNICEF 2014g.             
 7. „Building Capacities of the Community-based rehabilitation Centers and the Community  Mental Health Centers in BiH” – Austrian Development Agency, 2014.
 8. „Rehabilitation and social integration for the youth in Sarajevo (A community approach to rehabilitation and integration) ” – The OPEC Fund for International Development (OFID), 2014g.
 9. „Kontinuirana edukacija zdravstvenih profesionalaca u CBR-u za rehabilitaciju žrtava mina u BiH – faza 2“, International Trust Fund (ITF) 2010-2011.
 10. „Funkcionalna procjena lokomotornog aparata i analiza hoda kroz pedobarografiju za osobe oboljele od cerebralne paralize i multiple skleroze“Kanton Sarajevo, Ministarstvo zdravstva 2011.god.
 11. „Edukacija trudnica za vježbanje u trudnoći – edukativna skripta“ Federalno Ministarstvo zdravstva 2011.god.
 12. „Izrada i štampanje medicinske brošure i zvučne knjige za rehabilitaciju i edukaciju slijepih učenika na CD-u Kanton Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja i nauke 2010.god.
 13. „Menadžment cenatar bola u BiH“, Austrian Development Agensy-ADA/JICA Japan 2008-2010
 14. „Kontinuirana edukacija zdravstvenih profesionalaca u CBR-u za rehabilitaciju žrtava mina u BiH – faza 1“, International Trust Fund (ITF) 2009-2010.
 15. „Plan i smjernice za izradu i štampanje mapa gradova BiH sa oznakama pristupačnosti za osobe sa onesposobljenjem u invalidskim kolicima“ Ministarstvo civilnih poslova BiH 2009.god.
 16. “Prevencija i rano otkrivanje poremećaja lokomotornog aparata i deformiteta kičmenog stuba, predškolske i školske djece sa područja Kantona Sarajevo i njihovo uključivanje u program rane rehabilitacije za period 2004-2007.god.” Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i KJU DZ Sarajevo. 2007.
 17. „Izrada i štampanje edukativnih letaka, brošure i edukativno relaksirajučeg CD-a za slijepu i slabovidnu djecu” Opština Novi Grad Sarajevo 2005.god.
 18. „Izrada i štampanje edukativnih brošura za slijepu i slabovidnu djecu” Opština Novi Grad Sarajevo 2004.god.
 19. „Antopometrijska mjerenja i komparacija rezultata školske populacije na području Kantona Sarajevo” Grad Sarajevo 2003.god.
 20. „Projekat humanizacija hospitalizacije” ICI Kanada 2002.god.
 21. „Rehabilitacija žrtava mina” IRC 2001.god.
 22. „Grupe za samopomoć i podršku” ICA CBR i Queen’s Universitet 2000.god.
 23. „Rehabilitacija slijepe i slabovidne djece” Engleska Ambasada 2000.god.
 24. „Projekat pružanja njege osoba sa paraplegijom u njihovim domovima” IRR 2000.god.
 25. „Edukacija vaspitača za fizioprofilaksu djece predškolske dobi” UNHCR 1999.god.
 26. „Obuka majki kao familijarnih trenera” UNHCR 1998.god.
 27. „Rehabilitacija starih osoba” ICVA i EU 1997.god.
 28. „Rehabilitacija nepokretnih pacijenata u kućnom programu” WHO 1997.god.
 29. „Rehabilitacija paraplegija”  (Sprofondo)  1996.god.
 30. „Bazični kurs Schiatsu” SOROŠ Fondacija 1996.god.
Druge vještine i kompetencije – predsjednik Udruženja fizijatara fizikalne medicine i rehabilitacije FBiH (2014-2020)

– predsjednik Upravnog odbora Saveza paraplegičara BiH (2010-2020)

– član Upravnog obrora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju FBiH (2015-2020)

– član Upravnog odbora Paraolimpijskog komiteta BiH  (2014 – 2020)

– predsjednik organizacionog odbora Kongresa fizijatara BiH Sarajevo 2014, i Tuzla 2018.

 

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH