info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

Dr.sc. Sanja Tomasović

Zagreb

Predstojnica sam Klinike za neurologiju KB «Sveti Duh»

Biografija

Zavod za epidemiologiju u Zagrebu obavezni liječnički staž
Dom zdravlja Maksimir
Dom zdravlja Novi Zagreb
Dom zdravlja Omiš
KB „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, Zagreb
Klinika za neurologiju
Odjelni liječnik, Voditelji Laboratorija za cerebrovaskularnu dijagnostiku
Vršitelj dužnosti pročelnika Zavoda za opću kliničku neurologiju Kliničke bolnice „Sveti Duh“
Stručnjak-vanjski suradnik Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Studij sestrinstva, u znanstveno-nastavnom zvanju docenta
Predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju neurologija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Od 31.1.2018. Predstojnica sam Klinike za neurologiju KB «Sveti Duh»

Višegodišnji sam predavač na Programu stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sudjelujem godinama kao predavač u mnogim domaćim i međunarodnim kongresima, te sam Organizator simpozija Funkcionalni poremećaji u neurologiji, spona neurologije i psihijatrije, 2018., 2019., 2021. godine

U okviru znanstveno nastavne aktivnosti:
Komentorica u obranjenom doktorskom radu, dr.sc. Josipa Sremeca, obranjenog 1.12.2021. godine »Antinuklearna antitijela i biljezi apoptoze u multiploj sklerozi», na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Mentorica Heleni Čičak- “Klinička značajnost određivanja novijih biljega upale u raznim neurološkim bolestima i stanjima» na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Mentorica dr. Zurapu Raifiju u izradi doktorskog rada pod nazivom “Važnost i uloga S100B proteina u dijagnostici traumatske ozljede mozga” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.
Bila sam i mentorica na četiri (4) obranjena završna rada i na 2 diplomskom radu na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju iz Sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu.

Osnovna škola- Augustin Harambašić u Zagrebu

Osnovna muzička škola Pavao Markovac u Zagrebu
Srednja škola-Matematičko informatički obrazovni centar u Zagrebu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Položen državni ispit
Završen poslijediplomski studij «Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija s
hepatologijom»
Obavljen specijalistički staž iz Kliničke neurologije
Položen specijalistički ispit iz Kliničke neurologije
Obavljen Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo
Završen Tečaj za utvrđivanje moždane smrti
Sudski vještak za neurologiju
Izabrana u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane Neurologija u Katedri za neurologiju, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Stekla titulu doktor medicinskih znanosti
Izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva-polje kliničke medicinske znanost prema Odluci Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva
Izabrana u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranta znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija u Katedri za neurologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija u Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, nastavna baza KB «Sveti Duh», Zagreb
Uža specijalizacija iz neurodegenerativnih bolesti
Reizbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija u Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, nastavna baza KB «Sveti Duh», Zagreb

Izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva-polje kliničke medicinske znanost prema Odluci Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva
Priznavanje naziva primarijus

Engleski, Njemački

Sudjelovanje u znanstvenom projektu ”Višedimenzionalni omics pristup stratifikaciji pacijenta s bolovima u donjem dijelu leđa” (FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1, Project number 602736: PAIN-OMNICS ”Multi-dimensional omnics approach to stratification of patients with low back pain”
Autor poglavlja «Javnozdravstveno značenje demencija u Hrvatskoj» u udžbeniku «Javno zdravstvo» Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Autor poglavlja u knjizi «Forenzička ginekologija i perinatologija»
Recenzentica knjige «Fizioterapija boli” autorice Manuele Filipec
Recenzentica knjige «Otoneurologija» autora Siniše Maslovare i suradnika
Recenzentica knjige «Multidisciplinarni pristup vrtoglavicama» autora Alena Sekelja i suradnika
Recenzentica knjige «Parkinsonova bolest i poremećaji pokreta» autorice Silve Butković Soldo i suradnika

Gastric pentadecapeptide BPC 157 as an effective therapy for muscle crush injury in the rat.Novinscak T, Brcic L, Staresinic M, Jukic I, Radic B, Pevec D, Mise S, Tomasovic S, Brcic I, Banic T, Jakir A, Buljat G, Anic T, Zoricic I, Romic Z, Seiwerth S, Sikiric P.Surg Today. 2008;38:716-25.
Kurjak A, Tikvica Luetic A, Stanojevic M, Talic A, Zalud I, Al-Noobi M, Perva S, Abushama M, Tomasovic S, Zaputovic S, Honemeyer U. Further experience in the clinical assessment of fetal neurobehavior. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2010;4(1):59-71.

Stanojevic M, Kurjak A, Salihagic-Kadic A, Vasilj O, Miskovic B, Naim Shaddad A, Ahmed B, Tomasovic S. Neurobehavioral continuity from fetus to neonate. J Perinat Med 2011;39:171-177.

Tomasovic S, Predojevic M. 4D ultrasound-medical devices for recent advances on the etiology of cerebral palsy. Acta Inform Med.2011;19:228-234.
Tomasovic S 1, Predojevic M 2, Stanojevic M, Bošnjak Nad K. Neurologic parameters in the perinatal period in children with neurodevelopmental disorders. J Matern Fetal Neonatal Med.
2012 Oct;25(10):2088-92. doi:0.3109/14767058.2012.667179. Epub 2012 Mar 27.

Friedrich L, Taslak M, Tomasovic S, Bielen I. How does the label „epileptic“ influence attitudes toward epilepsy? Seizure. 2015 Dec;33:54-9. doi: 10.1016/j.seizure.2015.10.012. Epub 2015 Oct 26.

Tomasović S, Sremec J, Košćak J, Klepac N, Draganić P, Bielen I. Epidemiological Characteristics of Dementia Treatment in Croatia.Psychiatr Danub.2016Jun;28:170-5.
Milosevic M, Friedrich L, Tomasovic S, Bielen I. Online epilepsy counseling in Croatia: What do users want to know? Seizure 2016 Aug; PMID: 27525581 DOI: 10.1016/j.seizure.2016.07.020
Sučić Radovanović T, Stančić-Rokotov S, Sučić M, Pažanin L, Tomasović, S; Budinčević, H, Sučić, Z.
Bolesnica s tuberkulomom mozga. // 7. Kongres hrvatkog društva radiologa s međunarodnim sudjelovanjem.
Split, Hrvatska, 2018. str. 268-268

Tomasovic S, Koscak J, Sremec J, Klepac N, Draganić P, Bielen I. Epidemiology of pharmacological treatment of multiple sclerosis in Croatia. Psychiatr Danub. 2019, Vol 31.
Salihagić Kadić A, Šurina A, Vasilj O, Tomasović S, Kurjak A
Fetal cognitive functions and 3D/4D ultrasound // Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 13(2019), 1; 41-53 doi:10.5005/jp-journals-10009-1584.
Bašić Kes, Vanja, Zavoreo, Iris, Trkanjec, Zlatko; Supanc, Višnja, Breitenfeld, Tomislav; Lovrenčić Huzjan, Arijana, Roje Bedeković, Marina; Lisak, Marijana; Bašić, Silvio; Butković Soldo, Silva; Titlić, Marina; Tomasović, Sanja; Čengić, Ljiljana; Kovač, Biserka et al.
Osuvremenjene smjernice za zbrinjavanje akutnog moždanog udara hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje hrvatskog liječničkog zbora i hrvatskog društva za moždani udar // Acta medica Croatica, 73 (2019), 1; 89-121
Sremec J, Tomasović S, Tomić, Sremec N Šućur A et al. Elevated Concentrations of Soluble Fas and FasL in Multiple Sclerosis Patients with Antinuclear Antibodies. J Clin Med 2020. PMID: 33256256. DOI: 10.3390/jcm9123845
Tomasovic S; Sremec J; Košćak Lukač J; et al. Weather patterns and occurrence of epileptic seizures. BMC Neurology 2021.

Krstačić G, Butković Soldo S, Krstačić A. i sur. Intravenska tromboliza u bolesnika s malim ne onesposobljavajućim moždanim udarom. Kardioneurologija, sveučilišni udžbenik, 2021.Tomasovic S, Sremec J, Koščak Lukač J et al. Thje prevalence of depressionin dementia syndrome. Psychiatr Danub 2022;Vol 34 (4) 709-714.
Kurjak A, Stanojević M, Antsaklis P, Medjedovic E, Tomasović S. From structure to function of fetal Brain- a long journey. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2023 in press

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH