info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/snezana-sik.jpg

Prof. dr. sc. SNEŽANA CRNOGORAC

Berlin

Ginekolog- akušer

Redovni Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Crna Gora

Rukovodilac  katedre za ginekologiju i akušerstvo

Biografija

Snežana Crnogorac je rođena  u Podgorici, Crna Gora. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu 1982. godine. Na istom Univerzitetu je završila i  položila  specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 1990. godine.  Magistarske studije iz oblasti Humane  reprodukcije je završila  2000. god. i stekla zvanje magistra nauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je na Univerzitetu u Kragujevcu 2006. godine odbranivši tezu „Poređenje efikasnosti i bezbednosti profilaktičke primene cefazolina, cefuroksima i ceftriaksona kod carskog reza“.

Od 1982. god zaposlena je u Kliničkom centru Crne Gore. U periodu  od  2002. do 2015. godine bila je načelnik Porodilišta na Ginekološko akušerskoj klinici  Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici i Direktor iste klinike u periodu 2012.-2015. god.

Prof. Crnogorac je posebno interesovanje u svom kliničkom i istraživačkom radu pokazala  za oblast perinatologije,  naročito za primjenu ultrazvuka u prenatalnoj  dijagnostici  i ranom otkrivanju fetalnih malformacija.  U ovoj oblasti je tokom svog rada uvodila  i primjenjivala novine u ultrazvučnoj dijagnostici. Poslednjih godina njeno interesovanje obuhvata i očuvanje plodnosti  kao i posebnosti trudnoća kod pacijentkinja sa malignim bolestima. 

U više navrata je bila stipendista „Soros  Otvorenog Austrijsko-Američkog Društva“ u Salzburgu.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore je započela svoj rad 2001. godine u zvanju asistenta,  a u zvanje redovnog profesora unapređena je 2017. godine. 

Bila je gostujući predavač na Univerzitetu Transilvanija u Brašovu kao i  Karlovom Univerzitetu u Pragu. 

Predavač je na Međunarodnoj školi ultrazvuka „Ian Donald“ od 2004. godine i  direktor njenog  crnogorskog ogranka  od 2009. godine. 

Pridruženi je član Međunarodne akademije za perinatalnu medicinu (International Academy of Perinatal Medicine) kao i član  odbora Internacionalnog  udruženja  “Fetus kao pacijent” kao i Udruženja za perinatalnu medicinu Jugoistočne Evrope. Član je Grupe posebnog interesa za očuvanje plodnosti Evropskog udruženja za humanu reprodukciju. Bila je potpredsjednik Udruženja  za humanu reprodukciju Srbije i Crne  Gore  kao i potpredsjednik Udruženja ginekologa i akušera Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

 Predavač po pozivu je bila na više od sto međunarodnih i regionalnih kongresa,  simpozijuma kao i škola za primjenu ultrazvuka. Organizator je  nacionalnih  i međunarodnih  kurseva i kongresa.

Bila je član  više radnih grupa Ministarstva zdravlja Crne Gore za izradu smjernica u kliničkoj praksi kao i radne grupe protiv nasilja nad ženama i djecom. 

Objavila je više  monografija, naučnih i stručnih radova u međunarodnim medicinskim časopisima, više  poglavlja knjiga i predstavila više od stotinu radova na domaćim i međunarodnim skupovima.

Dobitnik je   nagrade  sir William Liley za 2014. god koje dodjeljuje Internacionalno udruženje  „Fetus kao pacijent

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH