info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

NovostiRazred za medicinske naukeMeđunarodni 30. Podunavski psihijatrijski simpozij

12 Jula, 2022
Podunavska Psihijatrijska Asocijacija (PPA) u saradnji sa: Međunarodnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini – Razred za medicinske nauke, Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla– Klinika za psihijatriju, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli,
Udruženjem psihijatara Tuzlanskog kantona (UPTK), Udruženjem psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH), Hrvatskim društvom za kreativnu psihofarmakoterapiju i biološku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) organizuje :
MEĐUNARODNI 30. PODUNAVSKI PSIHIJATRIJSKI SIMPOZIJ (u hibridnoj formi). 
MKB-11 I KREATIVNA FARMAKOTERAPIJA U PSIHIJATRIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE
Tuzla, Bosna i Hercegovina,
28 – 29. oktobar/listopad, 2022.
Hotel Salis

 

 

 

 

 

 

0. Newsletter BOS verzija
https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH