info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2024/02/df.png

Doc.dr.sc. Damir Franić

Maribor

Docent, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mariboru, specijalist ginekologije i porodiljstva, klinički farmakolog

Biografija

Damir Franić rođen je 1958. godine u u Zagrebu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982, poslijediplomski studij iz Kliničke Farmakologije je zaključio 1992 u Zagrebu, magistrirao 1994 u Zagrebu., doktorirao 2006. u LJubljani, i habilitirao 2011 u Mariboru.  Naslov disertacije „Čimbenici, koji utječu na sudjelovanje žena u hormonskom nadomjesnom liječenju“.  Radi na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Mariboru i direktor je privatne klinike Ginekologija dr. Franić d.o.o u Rogaškoj Slatini. Sudski je vještak za područje ginekologija i porodiljstva Okružnog suda u Ljubljani. Osnivač je prvog zajedničkog projekta dvije nove države nastale nakon rata: Slovensko-Hrvatski simpozij o menopauzi i andropauzi od 2001 godine. 2007 godine  je bio voditelj velikog projekta EU East u kojem je sudjelovalo 8 država istočne Evrope koje su postale članice EU: Factors determinating initiation of menopausal hormonal therapy, its acceptance and compliance„ i sudjelovao je u Advisory Boardu toga udruženja. 

Recenzirao je preko 30 znanstvenih radova u raznim SCI časopisima,  kao i nekoliko stručnih knjiga. Koautor i autor je dvije stručne knjige od kojih je jedna udžbenik ginekologije i porodiljstva u Sloveniji. Publicirao je preko 30 znanstvenih radova u SCI časopisima. Istakao se u organizaciji međunarodnih Kongresa i simpozija iz oblasti ginekologije i porodiljstva, poglavito iz oblasti menopauzalne medicine.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH