info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/fazlibegovic.jpg

Akademik Dr.sc.med. EMIR FAZLIBEGOVIĆ

Mostar

docent Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar
primarijus, dr medicine, specijalist interne medicine, subspecijalista iz kardiologije, ESC, FESC, dopisni član BHAAAS

Biografija

Rođen u Mostaru,28.04.1953.g.,1967.gdje je završio osnovnu školu, 1971.g.završio gimnaziju u Mostaru,a 25.11.1976.g. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje doktora medicine.24.04.1978.g. položio stručni državni ispit za zvanje ljekara, a 1978/79.g. završio Sanitetsku oficirsku školu (SOŠ) Vojno medicinske akademije (VMA), a 19.03.1987.g. magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu  iz oblasti kardiologije.

26.03.1987.g. stekao naziv specijaliste iz  interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Nakon završene specijalizacije interne medicine i magisterijuma iz kardiologije te  edukacije iz ehokardiografije radio: od 1987. kao kardiolog u koronarnoj i postkoronarnoj  jedinici,kardiološkoj ambulanti, ergometrijskom kabinetu;1987.g. osnovao ehokardiografski i  holterkardiografski  kabinet,a 1991.-1995.g. proveo rat u Ratnoj bolnici u Mostaru,a potom u KB Mostar te SKB Mostar; 07.04.2001. mu je dodijeljena titula PRIMARIJUSA Od 2002.g.,a nakon edukacije u Sarajevu i Splitu vrši implantacije pace-makera srca na Internoj klinici u Mostaru te vodi pace-maker kabinet. Radio je i bio rukovodilac projekta UNIVERZITETSKO PODRUČJE MOSTAR (od 1987.-1992.). Učestvovao u projektu “Zdravlje za sve do 2000.g.” Instituta za socijalnu medicinu  Medicinskog fakulteta UMC Sarajevo i bio Rukovodilac i direktor Škole Crvenog krsta Bosne i Hercegovine do 1992.2002.g. na Evropskom kongresu kardiologa u Berlinu je promovisan u Fellow of ESC (FESC),a organizator, stalni predavač i ispitivač na Školi ultrazvuka srca u Tuzli od 2003.-2012. 2005.g.je dobio diplomu evropskog kardiologa,a 21.09.2006. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu je odbranio doktorsku disertaciju i stekao naučni stepen doktora medicinskih nauka te 05.04.2007.je izabran za nastavnika u zvanju docenta na Nastavničkom fakultetu  Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru za užu naučnu oblast Medicina sporta, a 04.11.2015. ponovno reizabran, te 29.09.2016. izabran za docenta za užu naučnu oblast Inerna medicina na univerzitetskom studiju „Zdravstvena njega“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.Objavio 144 rada kao prvi autor te 167 radova kao koautor te objavio 17 knjiga monografija kao prvi, a 23 kao koautor. Dobitnik više društvenih priznanja i nagrada za humanitarni i društveni rad.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH