info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/zlatan-sik.jpg

Prof.dr.med.sc. Zlatan Fatušić

Tuzla

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla

Biografija

Rođen je 1955. godine u Lukavcu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1979. godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1988. godine u Beogradu. Od tada radi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Tuzli, gdje je posao načelnika Klinike vodio od 1998.-2015.godine. Stekao je i zvanje subspecijaliste fetalne medicine i opstetricije 2014.godine. Postdiplomski studij je završio 1990. godine u Tuzli gdje je 1994. godine magistrirao, a 1996. godine odbranio doktorsku disertaciju. U zvanje docenta izabran je 1997. godine, u zvanje vanrednog profesora 2002. godine, a u zvanje redovnog profesora 2008. godine. Dužnost šefa Katedre za ginekologiju i akušerstvo je obavljao u periodu od 2000. do 2008. godine. 

Za zasluge i doprinos u razvoju zdravstvene zaštite Ministarstvo zdravstva R BiH mu je 1995. godine dodijelilo počasno zvanje Primarijus. 

Biran je za člana Predsjedništva Svjetske asocijacije perinatalne medicine 2001. godine u Barceloni – 2003. godine u Osaki  i 2005. godine u Zagrebu, i za člana Predsjedništva Asocijacije za perinatalnu medicinu Jugoistočne Evrope 2002. godine u Solunu.

Kao mladi ljekar specijalista proveo je brojne edukacije i studijske boravke iz oblasti ginekologije i akušerstva u inozemstvu (USA – Charleston i Buffalo, Velika Britanija- London i Notthingham, Slovenija- Ljubljana, Hrvatska-Zagreb, Norveška-Oslo dva puta, Češka Republika-Prag).

Biran je za člana izdavačkog savjeta i/ili redakcionog odbora ili koeditora sljedećih naučnih i stručnih časopisa: „The Ultrasound Review of Obstetrics and Gynecology“ (The International Journal of continuing Education and current Awareness) od 2005. godine, „Gynaecologia et Perinatologia“ od 2006. godine, „Vijesnik UKC-a“ od 2006. godine i„Acta medica Saliniana“ od 2005.g. 

Do sada je uspješno okončao mentorstvo u 12 magistarskih radova i 5 doktorskih disertacija. 

Kao autor poglavlja ili kompletnog rukopisa učestvovao je u pisanju 13 knjiga i monografija iz uže naučne oblasti, od kojih su neki štampani u inozemstvu, a tri su univerzitetska udžbenika. U dosadašnjem opusu je kao autor ili koautor objavio 232 stručna i naučna rada u prestižnim naučnim i stručnim časopisima, te zbornicima radova međunarodnih i domaćih stručnih i naučnih skupova i Kongresa. Od toga 37 naučnih radova je objavio u indeksiranim časopisima. 

Kao pozvani predavač  je učestvovao na 7 Svjetskih kongresa iz oblasti perinatalne medicine (Osaka,Belek, Zagreb, Firenca, Agra, Vatikan, Tuzla) i više desetina Evropskih i lokalnih kongresa te stručnih i naučnih skupova.

Bio je predavač na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Povremeni je predavač u međunarodnoj školi ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i akušerstvu „Ian Donald“ i stalni je predavač u Školi ultrazvučne diijagnostike abdomena u organizaciji ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH