info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2024/01/Damir-Grubisa.jpeg

Akademik Damir Grubiša

...

Redovni profesor Sveučilišta u Zagrebu

Biografija

Rođen 1946. u Rijeci. Studirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu; specijalizirao Mirovne studije na Université de paix u Namuru (Belgija), Međunarodna ljudska prava u Austrijskom centru za mirovne studije u Stadtschleiningu (Austrija) i Međunarodne odnose na CUNY – City University of New York.

Redovni profesor Sveučilišta u Zagrebu; predavao Komparativnu politiku na Sveučilištu u Rijeci, Europsku i komparativnu politiku na Sveučilištu u Zagrebu, Suvremenu povijest Srednje i istočne Europe na Sveučilištu u Rijeci, zatim na na postdiplomskim studijama Sveučilišta Sorbonne 2, Sveučilišta u Bologni i kao gost-profesor Mirovne studije na Sveučilištu u Bradfordu (UK), Notre Dame i Florida State University u Tallahasseeu (SAD), bio je član Seminara o tranziciji Istočne i Centralne Europe na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Vodio je istraživačke projekte na Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, bio je član Instituta  za Jugoistočnu Europu Sveučilišta u Bologni i član Savjeta CESPI – Centro studi politica internazionale u Rimu.

Bio je osnivač i predsjednik Hrvatske udruge za istraživanje mira, predsjednik Hrvatskog politološkog društva, zamjenik predsjednika Društva za demokraciju i društvenu pravdu (kojeg je osnovao ak. Ivan Supek). Osnovao je i vodio časopis Argumenti, bio je glavni urednik časopisa Politička misao. Bio je i direktor Hrvatskog helsinškog odbora i član Savjeta Hrvatske radiotelevizije.

Autor je publikacija i knjiga, među kojima: Monarhija i Republika u Machiavelijevoj političkoj misli (1994.), monografije o Thomasu Moreu, Machiavelliju i Erazmu Roterdamskom (1999., 2003. i 2004.), Politička misao talijanske renesanse (2000.), Berluskonizam: talijanski politički dosije (2007), Politički sustav EU i europeizacija Hrvatske (koautor, 2012.), Diplomatski rječnik englesko-hrvatski (2017.), Diplomatski dnevnik: Fjuman u Rimu (na tal., 2022.) i Ujedinjenje Europe: prošlost, problemi i perspektive (u tisku).

U diplomatskoj službi obavljao je dužnost direktora Kulturno-informativnog centra SFRJ, šefa kabineta Saveznog sekretara za vanjske poslove SFRJ, šefa kabineta Ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske i ambasadora (veleposlanika) RH u Rimu, na Malti i pri FAO.

Bio je dopisnik dnevnika Novi list iz Italije, od 2017. dopisnik je iz Rima dnevnika La Voce del Popolo iz Rijeke, stalni je komentator portala Autograf.hr i predaje, kao pridruženi profesor (Adjunct Professor) na American University of Rome kolegije iz globalizacije, medija i vanjske politike.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH