info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2024/02/na24.png

Akademik doc.dr.sc. NERKEZ ARIFHODŽIĆ

Sarajevo

Rođen je godine 1941. u Sarajevu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, gdje je sada u zvanju docenta za užu naučnu oblast međunarodnopravnu. Autor je više knjiga, priručnika, uputstva i naučnih radova iz oblasti diplomatije i vanjskih poslova, među kojim i monografije „Diplomatija Bosne i Hercegovine od nezavisnosti do Dejtona“.

Biografija

Rođen je godine 1941. u Sarajevu, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, gdje je sada u zvanju docenta za užu naučnu oblast međunarodnopravnu. Autor je više knjiga, priručnika, uputstva i naučnih radova iz oblasti diplomatije i vanjskih poslova, među kojim i monografije „Diplomatija Bosne i Hercegovine od nezavisnosti do Dejtona“.

Prije stupanja u diplomatsku službi SFR Jugoslavije radio je kao dipl. pravnik u organima vlasti, uprave i pravosuđa u Sarajevu. U vanjskim poslovima SFRJ bio do jula 1970. do proljeća 1992. godine. U Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove (Beograd) radio je na poslovima analitičara, šefa odsjeka, načelnika uprave (opunomoćeni ministar), savjetnika Saveznog sekretara za inostrane poslove i ambasadora SFRJ. U periodu 1976. do 1982., kao diplomata, upućen je na dužnost republičkog podsekretara u SR BiH (šef Republičkog protokola, sekretar Republičkog društvenog savjeta za vanjske poslove i član Saveznog društvenog savjeta za vanjske poslove SFRJ). U inostranstvu je bio na dužnostima: II sekretara u ambasadi SFRJ (Brisel), generalnog konzula SFRJ (Strazbur) i ambasadora SFRJ (Tunis). Ostavku na dužnost ambasadora SFRJ podnio 1992. godine.

U diplomatskoj službi Republike BiH je od maja 1992. godine i postavljen je za predstavnika Vlade RBiH u Tunisu i Državi Palestini. Potom je imenovan (1993) za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike BiH u Republici Tunis, Demokratskoj narodnoj republici Alžiru, Kraljevini Maroku i Državi Palestini. U periodu  1992. – 1995. imenovan je i za prvog  predstavnika RBiH u Vijeću Evrope (Strazbur), za član Izvršnog savjeta ISESCO (Rabat), u Kontakt grupu Organizacije islamske konferencije za BiH i za nosioca aktivnosti prema Organizaciji afričkog jedinstva (Adis Abeba) i državama Afrike.

Od 2001. do 2005. godine bio je ambasador BiH u Republici Turskoj, Republici  Azerbejdžan i Gruziji, potom vanjskopolitički i diplomatski savjetnik člana/predsjedavajućeg Predsjedništva BiH (2006 – 2012). Ambasador BiH je u  Republici Italiji, Republici Malti i Republici San Marinu od 2012. do 2015. godine. Istovremeno je ambasador – stalni predstavnik BiH pri FAO, IFAD i WFP (agencijama UN sa sjedištem u Rimu). Od 2021. godine je savjetnik  gradonačelnice  Sarajeva za međunarodnu saradnju, a od 2022. godine je ambasador – diplomatski savjetnik člana/predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Tokom diplomatske karijere bio na brojnim međunarodnim skupovima kao član  delegacije SFRJ, RBiH i BiH ( UN, PNZ, OIC, OAJ, OSCE, EU i NATO). 

Odlikovan: Ordenom zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom (SFRJ), Ordenom visokog dužnosnika Republike Italije, Ordenom visokog oficira Republike Tunis,  Ordenom komandera Alauita (Maroko), Ordenom komandera Sv. Lodovico (dinastije Borbone). Nosilac drugih društvenih priznanja, među kojim, Plakete grada Sarajeva, Plakete Saveznog izvršnog vijeća SFRJ, Plakete grada Strazbura, Plakete Slobodnog univerziteta u Briselu, Plakete Parlamentarne skupštine Mediterana, Plakete parlamenta Tunisa, Plakete parlamenta Turske, Plakete parlamenta Italije i dr.  Počasni je građanin grada Kars (Turska).

Bavio se izdavaštvom i osnivač je Legata o slikarskom stvaralaštvu Fuada Arifhodžića u Bošnjačkom institutu u Sarajevu).

Radi na francuskom, a služi se engleskim i talijanskim jezikom.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH