info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/blank.jpg

Akademik prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić

Zagreb

Redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, vanjski suradnik Instituta Ruđer Bošković, Zagreb

Biografija

Redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, vanjski suradnik Instituta Ruđer Bošković, Zagreb 

Rođen 4. svibnja 1954. Zagreb, oženjen-supruga Smiljka, djeca Maša, Nikola i Ema, unuci Una i Petar

Obrazovanje

Osnovna škola I. G. Kovačić, Zagreb

Srednja škola, Prirodoslovno-matematička V. gimnazija, Zagreb

 1. 1978. Diplomirao kemiju, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
 2. 1986. Magistrirao kemiju, PMF, smjer teorijska i fizikalno-organska kemija, Sveučilište u Zagrebu
 3. 1988. Doktorirao kemiju – NMR spektroskopiju, IRB-Sveučilište u Zagrebu

Aktivno znanje engleskog jezika, služim se njemačkim, pasivno znanje talijanskog jezika

 

Usavršavanje

1989.-1990. Postdok s prof. dr. sc. Jurkom Kidrič, NMR lab, Institutu Boris Kidrič, Ljubljana, Slovenija

 1. 1989. Gostujući predavač na Fakultetu za farmaciju, Sveučilište u Padovi, Italija
 2. 1990. Gost znanstvenik, s prof. dr. sc. C.L. Khetrapal, Indian Institute of Science, Bangalore, India
 3. 1990. Gost znanstvenik, s prof. dr. sc. E.D. Becker, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA 

1991.-1993.Visiting Associate, s prof. dr. sc. E.D. Becker, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA

1993.-1994. Senior Research Associate, s prof. dr. sc. S. I. Macura, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA 

1999.-2000. Gostujući profesor, NMR Centar, Nacionalni kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija

Napredovanje: 

1993.-1998. Znanstveni suradnik 

1998.-2002. Viši znanstveni suradnik

2002.-2008. Znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković (IRB) 

2002.-2008. Naslovni izv. profesor kemije PMF, Visoka zdravstvena škola/Zdravstveno Veleučilište

2008.- Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Centar za NMR, IRB 

2008.- 2013. Naslovni redoviti profesor, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2013.- Naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju, Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

2019.– Redoviti profesor u trajnom zvanju, Odjel za prirodne i zdravstvene studije/Medicinski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Zaposlenje: 

1979.-2005. Institut Ruđer Bošković (IRB), Laboratorij za molekulsku spektroskopiju, Centar za NMR

2005.-2010. Državni tajnik za znanost i tehnologiju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

2010.-2019. Institut Ruđer Bošković (IRB), Centar za NMR

2019.- Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Znanstvena aktivnost

Ukupno objavio 165 CC/SCI radova, WoS All data cit. 2084, h=22, pod vikictopic d or vikic topic d
1 rad u knjizi i 3 poglavlja u knjigama, 3 skripte iz NMR, 7 znanstvenostručnih članaka, 9 stručnih članaka, 5 znanstveno-popularnih članaka i više stručnih ogleda, elaborata, mišljenja, članaka o znanosti, preko stoidvadeset posterskih saopćenja na domaćim i međunarodnim konferencijama. Koautor 2 knjige s prof. dr. sc. Olgom Carević, “Znanost, humanost i ekologija” izdanje “Graphis”, Zagreb, 2010. i “Želja za znanjem”, izdanje “IRMO”, Zagreb, 2014.

Održao šezdesetiosam znanstvenih i stručnih predavanja u inozemstvu i devedestišest predavanja u RH

Funkcije i imenovanja:

1996.-2002. Voditelj laboratorija za nuklearnu magnetsku rezonanciju (NMR), IRB 

2002.-2005. Osnivač Centra za NMR i voditelj Centra za NMR, IRB

2002.-2004. Savjetnik ravnatelja IRB-a za organizaciju (ravnatelj prof. dr. sc. Stjepan Marčelja)  

2004.-2005. Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković

2005.-2005. Savjetnik ravnatelja IRB-a za znanost i obrazovanje (ravnatelj prof. dr. sc. Mladen Žinić)

2005.-2007. Državni tajnik za znanost i tehnologiju, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

2008.-2009. Državni tajnik za znanost, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

2009.-2010. Državni tajnik za znanost i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

2012.-2019. Voditelj Centra za NMR, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 1. Vanjski suradnik Instituta Ruđer Bošković, Zagreb

2020.- 2022. Savjetnik za znanost rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri).

Ostale znanstvene i stručne funkcije:

2005.-2006. Pregovarač RH za Poglavlje 25. “Znanost i istraživanje” za pristupanje u EU

2005.-2007. Pregovarač RH za Poglavlje 26. “Obrazovanje i kultura” za pristupanje u EU 

2005.-2006. Predsjednik odbora za izradbu dokumenta “Znanstvena i tehnologijska politika RH 2006.-2010. koju je prihvatila Vlada RH na sjednici 6. svibnja 2006.

2006.-2007. Voditelj grupe za izradu dokumenta “Akcijski plan Znanstvene i tehnologijske politika RH” 2005.-2007. Predsjednik povjerenstva za izradu sustava znanstvenih projekata u RH

2005., 2007., 2009. Član hrvatske delegacije za znanost i visoko obrazovanjene pri UNESCO, Paris

2006.-2009. Član povjerenstava za prijedloge promjena “Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju”, u izradi “Smjernica za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava” i “Akcijskog plana za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje” 

 1. 2009. Predsjednik povjerenstva za izradu Pravilnika za restrukturiranje i poboljšavanje znanstvenog i tehnologijskog sustava RH; 

2005.-2012. Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog geološkog instituta, Zagreb; 

2010.-2011. Član Upravnog vijeća Veleučilišta u Gospiću; 

2010.-2012. Član Upravnog vijeća Instituta „Ivo Pilar” u Zagrebu; 

2012.-2016. Član Savjeta za gospodarstvo Instituta Ruđer Bošković   

2013.-2017. Član Matičnog odbora kemije, područje prirodnih znanosti, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrzovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR); 

 1. 2014. Član Radne skupine za izradu prijedloga Zakona o humanitarnoj pomoći, Ministarstvo socijalne politike i mladi; 

2017.-2021. Predsjednik Matičnog odbora kemije, područje prirodnih znanosti, NVZVOTR;

2021.-2025. Predsjednik Matičnog odbora kemije, područje prirodnih znanosti, NVZVOTR; 

2021.-2025. Član područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrzovanje i tehnološki razvoj;

2021.-2026. Član Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost.

Suradnje i projekti:

1996.-2001. Voditelj projekta nabavke znanstveno-istraživačke kapitalne znanstvene opreme, MZT, nabavljena je NMR oprema za IRB i korisnike u RH, ukupna vrijednost 8,5 milijuna kuna

1996.-2005. Voditelj suradnje s PLIVA d.d.; 1998.-2005. Voditelj suradnje s BELUPO d.d.

2000.-2004. Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZT; 2004.-2006. Voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZOŠ; 2005.-2007. Voditelj Hrvatsko-Slovenskog bilateralnog projekta

2006.-2008. Voditelj Hrvatsko-Austrijskog bilateralnog projekta; 2009.-2017. Projekti Sveučilišta u Zagrebu s Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom; 2016.-2021. Član/voditelj sekcije Centra znanstvene izvrsnosti za bioprospecting mora (BIOPROCRO); 2016.-2018. Suradnik na Hrvatsko-Srpskom bilateralnog projekta; 2019.-2022. Projekt Ulaganje u znanost i inovacije, EU fonda za regionalni razvoj; 2016.-2019. Suradnik na projektu HrZZ, vodio dr. sc. Srećko Kirin; 2017.-2019. Voditelj znanstvenog projekta Zaklade HAZU; 2017.-2021. Suradnik projekta HrZZ, vodio akademik Slobodan Vukičević 

Nastavne aktivnosti

1982.-1989. Asistent, kolegij na Zavodu za Analitičku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu

1985.-1987. Asistent, kolegij na Zavodu za Opću i anorgansku kemiju, PMF, Sveučilište u Zagrebu 

1996.-2008. Nositelj kolegija iz NMR-a na poslijediplomskoj nastavi organske i analitičke kemije, PMF, Sveučilište u Zagrebu; 1999.- Vanjski suradnik, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu; 1999.-2006. Nositelj kolegija, preddiplomska nastava, Visoka zdravstvena škola, Zagreb

2003.- Predavač na poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

2004.- Sunositelj kolegija na poslijediplomskoj nastavi “Zaštita prirode i okoliša”, Sveučilište u Osijeku

2009.- Predavač na poslijediplomskom doktorskom studiju biofizike, PMF, Sveučilište u Splitu

2011.- Nositelj kolegija na doktorskom studiju „Medicinska kemija” Sveučilišta u Rijeci.

2012.Doktorski studij kemije – Smjer Analitička kemije, sunositelj kolegija “Primjena spektroskopije NMR u određivanju strukture i dinamike (bio)organskih molekula”, PMF, Sveučilište u Zagrebu

2013.- Nositelj kolegija na diplomskom studiju „Medicinska kemija”, Sveučilišta u Rijeci

2017.-2021. Voditelj Modula1 doktorskog studija „Medicinska kemija” Sveučilišta u Rijeci

2018.- Nositelj kolegija “Analitička kemija i instrumentalne metode”, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Mentor / komentor 32 diplomska rada, 1 magistarskog rada i 3 doktorska rada

Organizacijske aktivnosti – konferencije:

 1. 1991. i 2008. Član organizacijskog i znanstvenog odbora European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS), Zagreb

1999., 2000., 2003., 2006. Osnivač i direktor Dubrovačkih međunarodnih DU NMR konferencija, IUC 

2000., 2003., 2006. Ko-direktor međunarodnih konferencija CECM u Varaždinu

 1. 2003. Član International Advisory Board of Summer School on Biomolecular Structure and Dynamics, Otočec, Slovenija. 
 2. 2004. Član znanstvenog odbora međunarodne škole Separation, Detection and Characterization Principles and Applications in Pharmaceutical Chemistry and Life Sciences, u organizaciji Austrijskog farmaceutskog društva/Austrijskog društva za analitičku kemiju, Seggau (Graz), Austrija. 
 3. 2005. Član International Advisory Board of International Summer School on Solid State NMR for Liquid State NMR Spectroscopists, Niederöblarn, Austrija
 4. 2007. Ko-direktor međunarodne ljetne škole iz NMR-a čvrstog stanja, Austria-Croatia, IUC, Dubrovnik. 
 5. 2008. Član International Scientific Board of the 10th Central European NMR Symposium, Zagreb. 1997.-2013. Ko-direktor Međunarodnih konferencija Matematika, kemija i kompjuteri, IUC, Dubrovnik. 

2010.-2016. Rizničar Međunarodne akademije za matematičku kemiju (IAMC, International Academy for Mathematical Chemistry);

 1. 2017. Suorganizator skupa DU NMR 2017 – JEOL Recent Development of NMR Spectrometers and Electron Microscopes IRB, Zagreb; 

2017.-2019. Co-chair Adriatic NMR Conference, Mali Ston; 2020. Co-chair Adriatic NMR Conference, Peroj; 2021.-2022. Co-chair Adriatic NMR Conference, Primošten.

Urednik međunarodnih časopisa:

 1. 2000. Gost urednik Journal of Chemical Information & Computer Sciences, izdanje od strane American Chemical Society; 

1996.-2010. Gost urednik 15 specijalnih brojeva međunarodnog znanstvenog časopisa Croatica Chemica Acta; 

2003.-2005. Pomoćni urednik Croatica Chemica Acta

1999.-Član uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Croatica Chemica Acta. 

2009.- Associated editor u znanstvenom časopisu Periodicum Biologorum. 

2009.- Član Izdavačkog savjeta znanstveno-stručnog časopisa Kemija u industriji; 

2010.- Član Uredništva znanstveno-stručnog časopisa Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition

Znanstvena i strukovna društva:

1979. Član Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa 

1993. Član American Chemical Society

1996.-1998. Moderator kolokvija Hrvatskog kemijskog društva (HKD) 

2000.-2015. Voditelj Sekcije za opću i primijenjenu spektroskopiju HKD, član Upravnog odbora HKD-a

2008.-2012. Član Malog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog društva

2008.- Član Znanstvenog vijeća za promet HAZU

2017.- Član Odbora za kemiju, Razreda za matematiku, fiziku i kemiju, HAZU

Rad s udrugama i humanitarni rad:

Humanitarne akcije “Nobelovci protiv rata u Hrvatskoj” i “Znanstvenici protiv rata u Hrvatskoj” s time

u vezi izašle 3 knjige, izdavač: Hrvatska Sveučilišna Naklada, Zagreb, 1992.; Član Družbe Braća Hrvatskog Zmaja. Predsjednik Sekcije za prirodoslovlje; Član Matice Hrvatske, Zagreb; Član Zaklade Croatia 2020; Član Središnje uprave HKD Napredak, Sarajevo, 2018.-2023.; Dopredsjednik HKD Napredak, Sarajevo, 2019.-2023.; Predsjednik Napretkovog kulturnog centra Zagreb, 2017.-2021. i dopredsjednik 2021.-2025.; Član Rotary kluba Zagreb Kaptol – humanitarna akcija “Korak u život” i YEO kluba; Član Rotary kluba Zagreb Passport Croatia; Donator UNICEF-a, humanitarna akcija “Čuvari djetinjstva”; Pridruženi član humanitarne udruge za beskućnike “Fajter”; Član uredništva časopisa za beskućnike “Ulični fajteri”

Predsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 2017.-2021. i 2021.-2025.

Član Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava HAZU, 20162020. i 2020.-2024.

Područja znanstvenog interesa

Spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije (NMR) organskih i bioorganskih molekula, u farmaceutici i bioznanostima

Izotopni efekti, posebno deuterijski efekti

Teorijski računi molekulske strukture, NMR spektralnih parametara – izotopni i kemijski pomaci, prijenos magnetizacije, nuclear Overhauser effect. 

Organometalni spojevi i kompleksi s metalima Ag, Zn, Cu, Cd, Hg, Pb, Pt, Pd, i njihovo biološko djelovanje. 

Modeliranje i matematička kemija – sekvence DNA, RNA, peptidi i proteini. 

Primjena spektroskopskih metoda u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji.

Kombinirana primjena spektroskopskih metoda (NMR, IR, UV/Vis, MS) u biokemiji.

Farmaceutske i bioorganske molekule, nukleotidi, nukleozidi, mali peptidi.

Povijest znanosti. 

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH