info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/jakovljevic.jpg

Akademik Prof.dr.sc. MIRO JAKOVLJEVIĆ

Zagreb

Liječnik specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije, subspecijalist socijalne psihijatrije

redoviti profesor psihijatrije u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođen 27. siječnja 1954. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio u Hrasnici 1968, gimnaziju na Ilidži 1972.godine, a Medicinski fakultet u Sarajevu 1977.godine. Od 13.01.1978. godine do 18.11.1979. godine radio u Psihijatrijskoj bolnici Sokolac. Od 20.11.1979. godine zaposlen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Klinici za psihijatriju Rebro, kasnije Klinici za psihijatriju u KBC Zagreb. Specijalistički ispit iz psihijatrije položio 1983. godine. Magistrirao 1984. godine nakon završetka poslijediplomskog studija iz kliničke farmakologije, a doktorat medicinskih znanosti obranio 1989. godine. Prošao edukaciju iz transakcijske analize, neurolingvističkog programiranja (NLP), hipnoterapije, kibernetike psihoterapije, te radionice iz psihodrame i bioenergetske analize. Razvija originalne, a u stručnim i znanstvenim krugovima već prepoznatljive koncepte teorijske psihijatrije, transdisciplinarne integrativne psihijatrije i kreativne, na osobu-usmjerene narativne psihofarmakoterapije.

Od 2007. do 2015. godine bio  predstojnik Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u KBC Zagreb, a pročelnik Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010/2011. godine. Jedan je od pokretača, prvo jedan od urednika a potom i glavnih urednika interanacionalnog časopisa «Psychiatria Danubina» koji redovito izlazi od 1989. godine.

Od 1997. godine redoviti je član Hrvatske akademije medicinskih znanosti, a od 2012. godine voditelj kolegija psihološke medicine. Član je Europske akademije znanosti i umjetnosti od  2019. godine. Inozemni je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 2013. godine. Predsjednik je Hrvatskog društva za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora od njegovog osnivanja. Bio je pozvani predavač na nekoliko svjetskih i europskih psihijatrijskih kongresa, te na svim kongresima psihijatara BiH. Organizirao je 7 internacionalnih kongresa u Hrvatskoj i BiH.

Od 2000. do 2013. godine godine bio je pročelnik Katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i uspješno organizirao nastavu iz psihijatrije tako da danas lokalni kadrovi u potpunosti samostalno i kvalitetno izvode svu nastavu. Pokretač je Mostarske psihijatrijske subote koja se održava redovito od 2004. godine. Od 2007. do 2013. godine bio je prodekan za znanost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kada je pokrenu časopis Medicina Academica Mostariensia koji redovito izlazi od 2013.godine kao suplement časopisa Psychiatria Danubina.

Godinama je bio voditelj istraživačkih projekata sponzoriranih od ministarstva znanosti RH i međunarodnih organizacija. Autor je 20  knjiga, preko 200 znanstvenih i stručnih radova, a svoje tekstove ima u 28 knjiga drugih autora. Najcitiraniji je psihijatar u Hrvatskoj i regionu s h-ineksom 39 i preko 5200 citata prema SCOPUS-u. 2005. godine dobio je medalju i priznanji Svjetske federacije udruženja za biologijsku psihijatriju (World Federation of Societes for Biological Psychiatry) za doprinos radu Predsjedničkog savjeta 2001-2005. godine i poticaj razvoju biologijske psihijatrije. Dobio je nagradu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za iznimnu znanstvenu aktivnost 2011. godine.

Bio je predsjednik humanitarne akcije «Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu» 1993/4., te hrvatski koordinator internacionalne humanitarne akcije «Humanitarni putovi mira i ljubavi za BiH» 1994. Bio je član Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava od 2000 do 2011. godine, te Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH