info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/rasim-sik.jpg

Akademik prof.dr.sc. Rasim Gačanović

...

Biografija

Rasim Gačanović, rođen je 1950. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je i magistrirao na Univerzitetu u Sarajevu, a doktorsku disertaciju odbranio na Sveučilištu u Zagrebu. Izabran je u trajno zvanje redovni profesor na Univerziteta u Sarajevu. 

U relevantnim indeksiranim naučnim publikacijama u Bosni i svijetu Rasim Gačanović je objavio 72 naučna i stručna rada, 6 knjiga te 11 studija i istraživačkih projekata. Dobitnik je niza društvenih priznanja, povelja i zahvalnica.

Domene profesionalnog zanimanja su: teorijska elektrotehnika, rasprostiranje elektromagnetskih valova, elektroenergetika, računarski podržano projektiranje i istraživanje u elektrotehnici. Stručnjak je za sistemsku energetiku i elektroenergetski sistem.

Tokom radnog vijeka Rasim Gačanović bio je zaposlen u institucijama: Institut za projektiranje, istraživanje i razvoj u saobraćaju – IPS-a Sarajevo, Istraživačko razvojni centar elektroenergetike – IRCE – Energoinvest Sarajevo, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine, Grad Sarajevo, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta Osijek – Hrvatska, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Rasim Gačanović je političar i pisac. Tokom karijere, pored ostalog, bio je i na funkciji ministra prometa i komunikacija, gradonačelnik Sarajeva, predsjednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, član IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. USA te predsjednik nekoliko komiteta i potpredsjednik bosanskohercegovačkog komiteta za velike električne sisteme CIGRE. Aktivno je sudjelovao u odbrani Bosne i Hercegovine.

U domeni politike i pisanja područja njegovog zanimanja su bosanskohercegovačka strukturna cjelovitost i suverenost, planiranje sistemskog razvoja, geopolitički slojevi bosanskog društva i države  – energetika, hidrologija, minerali, komunikacije, obrazovanje, znanost, tehnologija, …, jednom riječju opstanak Bosne i njenog naroda.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH