info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/srdan-sik.jpg

Akademik prof.dr.sc. Srđan Kerim

...

Predsjednik Centra za europsku suradnju i konferencije

Biografija

Rođen 12.12.1948. u Skopju. Osnovnu školu pohađao  u Skopju, a katoličku gimnaziju u Theresiengymnasium u Minhenu. Maturirao u Beogradu 1967.godine.

Ekonomski fakultet je završio u Beogradu sa prosječnom ocjenom 9,4 i dobio zlatnu diplomu. Magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na međunarodnim ekonomskim odnosima. Predavao je Međunarodnu ekonomiju, Svjetsku privredu i Međunarodnu politiku u Beogradu i Skopju. A bio gostujući profesor na New York University i Sveučilištu u Hamburgu.

Autor je 12 knjiga iz oblasti Međunarodne ekonomije i politike objavljenih na osam jezika: engleskom, kineskom, ruskom, njemačkom, hrvatskom, srpskom, makedonskom i albanskom jeziku. Najpoznatije knjige:”Balkan,Europa i UN”,”Globalizacija i Diplomatija” i “Svijet bez granica”.

Također i dvije zbirke poezije na makedonskom, engleskom, francuskom, španjolskom, italijanskom i njemačkom jeziku.

U međunarodnim te časopisima na području bivše Jugoslavije objavio je 150 stručnih radova iz oblasti međunarodne politike i ekonomije.

Sve reference o njegovim knjigama i drugim radovima objavljene su u knjizi: “Srđan Kerim -Bibliografski Profil” u izdanju Univerzitetske biblioteke “Goce Delčev” u Štipu, 2018.godine.

Dobitnik je državne nagrade za životno djelo “11 Oktomvri” Republike Makedonije.

Nosilac je najviših odlikovanja: Njemačke, Italije, Austrije, Lihtenštajna, Malteškog reda, Albanije i države Kentucky u SAD.

Obnašao je veliki broj dužnosti u politici i diplomaciji SFR Jugoslavije, Republike Makedonije i Ujedinjenim Nacijama u periodu 1976. do 2010. godine: Bio je član Predsjedništva Saveza Omladine Jugoslavije 1976/78. Pomoćnik Saveznog Sekretara za Vanjske Poslove i Portparol u vladi Ante Markovića. U vrijeme kada Budimir Lončar bio Savezni sekretar 1988/1991.

Bio je dva puta ministar u vladi Makedonije, za ekonomske odnose sa inozemstvom 1986/88 te za vanjske poslove 2000/01.

Specijalni izaslanik Koordinatora pakta stabilnosti za Jugoistočnu Europu 1999/2000.

Podpredsjednik Samita UN o financiranju razvoja u Montereju, Meksiko, 2002.

Podpredsjednik Samita UN  o održivom razvoju u Johanesburgu, Južna Afrika, 2003.

Predsjednik Generalne Skupštine Ujedinjenih Nacija 2007/08. Specijalni izaslanik Generalnog Sekretara UN za klimatske promjene 2008/10.

Ambasador Makedonije pri Ujedinjenim Nacijama u New Yorku, Njemačkoj, Švajcarskoj i Liechtenstein od 1994 do 2003.

Bio je kandidat za Generalnog Sekretara UN 2016.godine.

Generalni direktor njemačke izdavačke kuće WAZ, sa sjedištem u Beču, 2003. do 2011.

Govori tečno i služi se engleskim, francuskim, njemačkim, španjolskim, italijanskom, ruskim, srpskim, hrvatskim, bugarskim i makedonskim jezikom.

Od 2009. Podpredjednik Organizacije za Međunarodnu Ekonomsku Suradnju sa sjedištem u Beču i Minhenu.

Od 2020. član Strateškog vijeća za vanjsku politiku Republike Sjeverne Makedonije.

Od 2021. godine Predsjednik Centra za Europsku Suradnju i Konferencije sa sjedištem u Opatiji i Zagrebu

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH