info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/tahir-sik.jpg

Akademik prof. Tahir Mujičić

Zagreb

Književnik

Biografija

Rođen 21.07.1947. u Zagrebu.

Već od srednje škole i za vrijeme studija radio profesionalno kao honorarni karikaturist i novinar. Od 1977. do 1992. radio u Vjesnikovoj Press agenciji kao urednik, glavni urednik. Od 1992. do 1993. umjetnički direktor ZeKaeMa, te paralelno honorarni umjetnički direktor Kazališta lutaka u Osijeku i Zagrebu. Od 1993 do 1994. pomoćnik direktora i urednik u AGM-u. Od 1994. do 1997. osnivač, direktor i glavni urednik kompanije „Egmont-Hrvatska“. Od 1997. do 2003. umjetnički direktor i zamjenik direktora Zagreb Filma.  Godine 1969. uz Marina Carića suosnivač Hvarskog pučkog kazališta.

Godine 1971. uz akademika Borisa Senkera i Ninu Škrabea osniva kazalište „Malik“ (današnja „Trešnja“) Trojac piše musicale „O'Kaj“, „Kaj2O“ , „Novelu od stranca“… Dramski tekstovi „Kavana Torso“, „Vatrogasci“ i „Baron Trenk“, igraju se istodobno u HNK Varaždin i „Komediji“. Godine 1974. sa Zlatkom Vitezom suosnivač je kazališne družine „Histrion“ za koje pišu tekstove „Domagojada“, „Glumijada“ i „Hist(o,e)rijada“.

Paralelno režira u više teatara, mahom svoje lutkarske tekstove, a 1985. pokreće i „vlastiti“ lutkarski politički cabaret „Lec MManipuli“ koji djeluje do 1988. g.  

Od 1995. g. T.M. tiska svoje prve poetske zbirke. Počinje s „Kokotom u vinu“, a potom slijede „Kokoš in the Rye“, „Irski Iranec i iranski Irec“, „Divljim Tahiristanom“, „Zvonjelice für Cvite“, „Vlaška 99“, „Luna Lusitana“, „Causa Portuguesa“, i „Maksum“.

Tada izdaje i knjigu svojih dramskih tekstova „Nauk od žena“, od kojih „Babina Guica“ dobiva još jednog „Marina Držića“. Slijedi knjiga proza „(Pri)Povijest o O-u“, te roman „Budi Hamlet, pane Hamlete“ koji žiri T-portala na čelu s Igorom Mandićem proglašava najboljim hrvatskim romanom 2013. godine.

Uz gornje knjige objavljene su mu i knjige s koautorima „Porod od tmine“, „3Jada“ i „Tri stare krame“ (Mujičić-Senker-Škrabe), „Dvokrležje“ i „Ad Hoc“ (sa Senkerom).

Prevođen je na slovenski, engleski, mađarski, portugalski, nizozemski, finski.

Imao je izložbe karikatura, sceno-kostimografskih radova. Autor je odnosno koautor niza animiranih i dokumentarnih filmova.

Pokrenuo je likovnu galeriju „Choport Horda“ u Pečuhu. Član niza umjetničkih udruga i asocijacija.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH