info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/07/ARIS-ANTSAKLIS-Doktor-medicine-FRCOG-počasni.png

ARIS ANTSAKLIS, Doktor medicine, FRCOG (počasni)

Atena, Grčka

Profesor akušerstva i ginekologije
Nacionalno i Kapodistrijsko univerzitet u Atini,
Medicinski fakultet, Grčka
Predsjednik naučnog odbora porodilišta IASO

Biografija

Doktor Aris Antsaklis studirao je medicinu na Univerzitetu u Atini i školovao se za akušerskog ginekologa. 1975. godine bio je istraživač i počasni predavač u Vijeću Evrope na Odjelu za porodništvo i ginekologiju Univerzitetske bolnice u Londonu i 1976. godine na Odjelu za porodništvo i ginekologiju na Univerzitetu Yale. 1977. godine imenovan je za starijeg registra fetalnog ultrazvuka i trudnoće visokog rizika na 1. odseku za porodništvo i ginekologiju – Univerzitet u Atini „Porodilište Aleksandra“. Čitačem ga je imenovao Medicinski fakultet Univerziteta u Atini, a 1982. godine postao je docent za porodništvo i ginekologiju na Univerzitetu u Atini. 1993. vanredni profesor akušerstva i ginekologije. 2002. godine imenovan je za profesora akušerstva i ginekologije i fetalne i perinatalne medicine i direktorom (2005.) na 1. odsjeku za porodništvo i ginekologiju Univerziteta u Atini „Porodilište Aleksandra“.

Sudjelovao je kao pozvani govornik na više od 500 konferencija, seminara i kongresa, dok se njegovo sadašnje istraživanje uglavnom odnosi na fetalnu, materinsku i perinatalnu medicinu.

Autor je i koautor 750 publikacija u međunarodnim i grčkim časopisima kao i više od 400 članaka u PubMedu. Napisao je 40 poglavlja u međunarodnim i grčkim medicinskim knjigama. Urednik je mnogih grčkih časopisa.

Na nacionalnoj je razini bio predsjednik Helenskog društva za opstetricu i ginekologiju, a osnivač je, predsjednik i član izvršnog odbora u mnogim helenskim društvima u području opstetricije i ginekologije, ultrazvuka, perinatalne i fetalne medicine.

Na međunarodnom nivou bio je predsjednik i član izvršnog odbora mnogih društava kao što su Svjetsko udruženje perinatalne medicine (WAPM), Fetus kao pacijent, Europsko udruženje perinatalne medicine (EAPM), Međunarodna akademija perinatalne medicine (IAPM), Mediteranskog društva za ultrazvuk Ob / Gyn (MEDUOG), Društva perinatalne medicine Jugoistočne Evrope (SEESPM), direktor grčke podružnice Ian Donald International i jedan je od osnivača „Međunarodne radne grupe za fetoskopiju“.

Profesor Aris Antsaklis dobio je velike nacionalne i međunarodne naučne nagrade, uključujući SORANOS Science nagradu za doprinos u polju u perinatalnoj medicini i prenatalnoj dijagnozi (2003), nagradu Sir William Liley “Međunarodnog društva„ Fetus kao pacijent “( 2005.), najviša nagrada u perinatalnoj medicini „Nagrada za materinstvo“ za Evropsko udruženje perinatalne medicine (EAPM) (2010.), „Nagrada George Papanicolaou“ Helenskog medicinskog društva u New Yorku, kao priznanje za njegov doprinos ženskom zdravlju (2011), Erina Salinga Perinatalna nagrada Svjetske asocijacije perinatalne medicine (2013).

Nagrađen je od strane Udruženja perinatalne medicine Srbije i Crne Gore za popularizaciju perinatalne medicine i razvijanje veza među zemljama (2005.), a izabran je za: člana Svjetske akademije za umjetnost i nauku (2007.), kao počasnog člana Hrvatsko udruženje perinatalne medicine za izuzetan doprinos razvoju svjetske perinatalne medicine (2009), kao počasni član Ruskog udruženja perinatalne medicine i kao počasni član Društva perinatalne medicine Republike Moldavije (2011), u Bukurešt kao počasni član Društva za ultrazvuk u porodništvu i ginekologiji Rumunije (2012).

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH