info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/06/vukoje.jpg

Doc.dr.sc. DRAGOMIR VUKOJE

Sarajevo

Doktor pravnih nauka
Sudija Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine

Biografija

Dragomir (Milovan) Vukoje rođen je 1951. godine u Trebinju. Studirao je pravo na Univerzitetu u Beogradu, te na istom diplomirao u redovnom roku. Na Univerzitetu “Apeiron” Banja Luka stekao je zvanje magistra, a kasnije i doktora pravnih nauka. Na Fakultetu za kriminologiju, kriminalistiku i bezbjednost u Banja Luci stekao naučno-nastavno zvanje docenta pravnih nauka. U tom svojstvu angažovan kao predavač na tom fakultetu, te na Fakultetu za s kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, na Pravnom fakultetu u Palama i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku. Nakon položenog pravosudnog ispita u Podgorici, Crna Gora, od 1993. godine je nosilac pravosudnih funkcija kao sudija u Osnovnom, a zatim u Okružnom sudu u Trebinju, a od 2005. godine je sudija Suda BiH, pri čemu je obavljao funkciju prvog predsjednika pretresnog vijeća za ratne zločine Odjela I u Sudu BiH. U periodu od 2017. godine do 2021. godine bio je član VSTV BiH. U dva navrata bio je zvanični kandidat BiH za izbor sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu (ICC), i to 2009. i 2017. godine, a od strane VSTV BiH imenovan je za predstavnika BiH u CEPEJ (Evropska komisija za efikasnost pravosuđa) pri Savjetu Evrope. Član je Naučnog savjeta Pravnog institutas BiH u Sarajevu.Stalni je edukator Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, kao i član Komisije za polaganje pravosudnog ispita na državnom nivou iz predmeta “Privredno pravo” i “Krivično pravo”. Također, dugogodišnji je edukator u oblasti pravosuđa angažovan od strane OSCE, Misija u Bosni i Hercegovini. Sudjelovao je na preko 100 seminara, edukacija i međunarodnih konferencija, te je autor/koautor više od 15 publikacija, stručnih i drugih radova. Kao sudija, stručnjak za međunarodno krivično pravo obavio više studijskih posjeta u nekoliko evropskih država, te u SAD. U dva navrata 1997/1998. godine, po pozivu francuske Vlade bio je na edukaciji prvo, u trajanju od 8 (osam) mjeseci u Visokoj školi za sudije i tužioce u Parizu (l’ENM), te ponovo 2002. godine u istoj školi u trajanju od 2 (dva mjeseca). Edukacija je obuhvatila teorijski staž u Visokoj državnoj školi za sudije i tužioce, te praktični staž u višim sudovima u Francuskoj. Govori i piše na francuskom jeziku, te se služi engleskim jezikom..

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH