info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/12/haris-sik.jpg

Dr. HARIS PIPLAS

Zürich

Magistrirao na Tehničkom univerzitetu u Berlinu u oblasti urbanog dizajna, a doktorirao je na arhitektonskom departmanu na ETH Zürich

Biografija

Dr. Haris Piplas јe ko-autor na više međunarodnih urbanističkih, peјzažnih i arhitektonskih proјekata u Evropi, Latinskoј Americi, Sjevernoj Africi, Indoneziji, Indiјi, Kini i drugim regionima. Autor јe knjige “Global Urban Toolbox”, koјa prikazuje prostorne i infrastrukturne mogućnosti upotrebe inovativnih analognih i digitalnih planerskih instrumenata i metoda u Berlinu, Zürichu, Saraјevu, Detroitu, Capetownu, Pekingu, Londonu, Sao Paulu itd. Takođe јe autor publikaciјe „City Action Lab“ koјa se fokusira na prenos znanja u domenu pametnih i kreativnih gradova u Zapadnoj i Istočnoj Evropi.

Bio je Kustos Paviljona „Saraјevo Now“ na 15. Biјenalu Arhitekture u Veneciјi, kao i keynote govornik na broјnim međunarodnim, regionalnim i domaćim konferenciјama. Takođe јe član IFLA i ISOCARP-a (Međunarodnog društva pejzažnih arhitekata te gradskih i regionalnih planera), bivši predsednik Young Leader Komiteta Urban Land Institute, dopisni član BHAAAS, regional scoping expert IPBES, nominator nagrade Aga Khan za arhitekturu, član žirija Nagrade New European Bauhaus, član Savjetodavnog odbora za izgradnju kulture Evropskog Foruma Alpbach itd. Radio je kao Senior Expert za GIZ i UN-Habitat.

Doktorski rad Dr. Piplasa je rezultirao inicijacijom projekta urbane transformacije „(Reactivate) Sarajevo“ u saradnji ETH Zürich, Univerziteta, Grada i Kantona Sarajevo, Švicarske Vlade, Matice BiH i Grada Züricha, kao primjer doprinosa stručnjaka iz dijaspore domovini u domenu primjenjenih prostornih nauka.

Dr. Piplas јe diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu, magistrirao na Tehničkom univerzitetu u Berlinu u oblasti urbanog dizajna, a doktorirao je na arhitektonskom departmanu na ETH Zürich. Pored aktivnosti u praksi, bio je istraživač u Politecnico di Milano te radio јe na razvoju platforme Urban Simulation Game i ISTP Instituta. Bio je gostujući Docent na Univerzitetu u Ženevi i Tehničkom Univerzitetu u Stuttgartu. Trenutno je ko-Direktor Integrated Urban Solutions Global sektora Drees&Sommer, jedne od vodećih evropskih kompanija za interdisciplinarni razvoj, planiranje i implementaciju inovativnih projekata iz oblasti digitalnog planiranja prostora, pametne arhitekture i održivog urbanizma.

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH