info@ianubih.ba
Radnička cesta, 71000 Sarajevo

Pratite nas na:

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2022/01/ivokomsic-sik.jpg

dr IVO KOMŠIĆ

Sarajevo

Prof. Ivo Komšić je sada u zvanju prof. emeritusa na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, nije aktivan u redovnoj nastavi.

Biografija

Ivo Komšić je rođen 16.6.1948. godine u Kiseljaku, Bosna i Hercegovina.
Osnovnu i srednju školu završio u Kiseljaku.
Studirao i završio Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju, i stekao zvanje profesora filozofije i sociologije.
Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu magistrirao i doktorirao i stekao zvanje magistra i doktora filozofskih nauka.
Akademske, javne i izvršne funkcije:
Kao profesor na Filozofskom fakultetu obnašao funcije šefa Odsjeka za filozofiju i sociologiju, zatim dekana Filozofskog fakulteta.
Član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije.
Gradonačelnik Sarajeva.

Znanstveni rad:
Objavio osam knjiga, tri prevedene na angleski jezik.
Objavio veliki broj znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, iz filozofije, sociologije, politologije, savremene političke historije BiH.
Prof. Ivo Komšić je sada u zvanju prof. emeritusa na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, nije aktivan u redovnoj nastavi.
Penzioniran je 2017. godine, u 68. godini života i sa 43. godine radnog staža.
Adresa: Ferhadija 17, Stari Grad, Sarajevo
Tel: 061 217 088

https://ianubih.ba/wp-content/uploads/2021/11/ianubihlogo.png
Radnička cesta 34, 71000 Sarajevo
+387 33 569 540
info@ianubih.ba

Pratite nas na:

IANUBIH – Internacionalna Akademija Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini

Copyright © IANUBIH